Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

Generalist en specialist

MISSIE

Binnen de mogelijkheden die er zijn, werken we bij Paardendokters aan het invullen van onze praktijkmissie;  "Niet meer maar ook niet minder geneeskunde, dan nodig".  Alles draait om het vinden van balans. Het vinden van die balans is de rode lijn binnen de ontwikkeling van onze praktijk.

Vanuit onze missie, "Niet meer maar ook niet minder geneeskunde, dan nodig", zijn we als praktijk in de loop der jaren nieuwe dingen gaan doen maar ook heel bewust bepaalde dingen niet gaan doen. We lichten dit verder toe op de pagina niet meer, niet minder.

 

VAN BEVOEGD NAAR BEKWAAM

Iedere dierenarts is na zijn studie diergeneeskunde, zelfs als deze zich aan het einde van de studie al iets verder specialiseerde in een diersoort, toch altijd een algemeen bevoegd dierenarts voor alle diersoorten. Het vak dierenarts is echter in praktijk zo breed, dat algemeen bevoegd nog zeker niet hetzelfde is als algeheel bekwaam. In de praktijk volgt veelal verdere diersoortspecificatie maar binnen de diersoort zijn er ook weer verschillende paden en richtingen te volgen.

 

GENERALIST EN SPECIALIST

Echt medisch specialist, bijv internist of chirurg, ben je pas na een universitaire vervolgopleiding. Deze kostbare vervolgopleidingen zijn uiteraard niet voor iedereen weggelegd. Gelukkig zijn veel medisch specialisten bereid diepgaande maar praktijkgerichte cursussen te geven en op deze manier krijgen "algemene" paardenartsen na hun studie de mogelijkheid om zich via dit soort nascholingen  verder te verdiepen in specialistische onderwerpen.

Naast kreupelheidsdiagnostiek worden ook op andere gebieden in de paardengeneeskunde veel specialistische kennis en vaardigheid naar het veld overgedragen. Zoals op inwendig gebied en tandheelkunde; inmiddels scopen we luchtwegen, magen en luchtzakken en kunnen we bij het staande paard ook de achterste kiezen trekken.

Het hoeft bij specialisaties niet altijd om puur medische specialisaties te gaan maar het kan ook een aanvullende opleiding op een ander gebied betreffen die soms ook voor niet-artsen toegankelijk zijn. In vergelijking tot medisch gerichte opleidingen, gaat het hier vaak om kleinere en eenvoudigere opleidingen, in praktijk kunnen ze echter wel iets toevoegen.

Door het blijven volgen van nascholing en bijscholing hebben we inmiddels een zeer praktisch werkzame formule, die ons zowel in de eerste als de tweede lijn in staat stelt, goede zorg te bieden.

 

 

 

 

 

 

.