Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

Ons team

TEAM PAARDENDOKTERS

 

Met een vast team van vijf Erkend Paardenartsen combineren we vele jaren werkervaring in paardengeneeskunde, zeer veel extra scholingen en een grote passie voor paarden.

 

VOORTDUREND VERDER VERDIEPEN

Alle artsen zijn bij ons in vaste dienst en zijn opgenomen in het register van Erkend Paardenartsen.

Deze erkenning kunnen paardenartsen alleen behouden, als ze gedurende de loopbaan ieder jaar opnieuw weer extra scholingen blijven volgen. Omdat wij heel graag kennis steeds verder verdiepen, is jarenlange jaarlijkse aanwezigheid in de Erkenning Paardenarts, een vanzelfsprekendheid. 

Paarden zijn niet alleen ons werk, maar ook onze passie. We zien graag dat geneeskunde op ieder nodig moment praktisch goed gaat functioneren en dat in praktijk bewerkstellingen, daar komt veel bij kijken. 

We werken allereerst allemaal dagelijks vanuit en ook op dezelfde lokatie. Zo is er voortdurend overleg en interactie in kennis. Jongere dierenartsen krijgen vanaf start gelijk dagelijks de noodzakelijke gedegen begeleiding die voor de praktijk nodig is. Geen vijf losse individuele praktijkjes, maar dagelijks werken in een resultaat gericht toegewijd team, maakt dat eigenaren daadwerkelijk op aanwezige kennis en ervaring van een praktijk steunen. 

Uiteraard geldt wel dat door persoonlijke interesses en eigen keuzes in alle bijscholingen en type werk, onze teamleden allemaal hun eigen "speerpunten" ontwikkeld hebben. Bij de keuze voor een arts, letten we er als team goed op dat u altijd de kennis en kunde krijgt, die op een bepaald moment bij uw paard nodig is.

Om een beeld te geven, volgt hieronder wat meer informatie per persoon.

 

HANS COSTER

Hans was al op jonge leeftijd met heel verschillende paarden in de weer. Zijn ouders hadden fokmerries en Hans beleerde nakomelingen graag in eventing. Dat wil zeggen dressuur, springen en terreinrijden. Maar er is ook een mendiploma. Veel verschillende dingen met paarden doen, vindt hij leuk.

Na zijn studie diergeneeskunde koos hij in 1996 direct voor paarden. Hij wilde eerst de eerste lijns zorg heel goed onder de knie hebben, goed leren handelen bij alle verschillende spoedgevallen en ziekten. Dan moet na de universiteit echt nog "even wat"  bijgeleerd worden. Soms is hoge kwaliteit in de eerste lijns zorg voor paarden opeens zeer belangrijk voor de toekomst van het paard. Bij ons in de praktijk wordt dus ook nooit geringschattend over de eerste lijn gedaan en dat is bijvoorbeeld ook te zien bij de inrichting van onze praktijk en spoeddienst. 

Na tien jaar ervaring in de eerste lijn ging Hans al in 2006 starten met verdieping in de tweede lijn, het analyseren en behandelen van kreupelheid, onregelmatigheid en klachten in de wervelkolom. Met de combinatie van collega's die het werk in de eerste lijn goed overnamen, jarenlang steeds weer extra stappen bij scholen en vele praktische volledige onderzoeken van kreupelheden, groeide hij welhaast ongemerkt steeds dieper en dieper door in dit specifieke onderdeel van het dierartsenvak. 

Onder de verschillende bijscholingen op medisch kreupelheidsgebied, zitten uiteraard ALLE modules van Iselp. Iselp is voor paardenartsen een zeer sterke medische verdieping voor het kunnen vinden en behandelen van problemen in benen, hals en rug. 

Zijn grote interesse in praktisch bruikbare kennis van het paardenlichaam zorgde er voor dat hij als een van de eerste paardenartsen zelf ook erkend osteopaat werd. Het EDO diploma (de meest uitgebreide zuivere osteopathievorm, volledig gericht op paard) rondde hij met tienen af. Veel ervaring met het manueel testen is handig bij therapie maar zeker ook handig als steun bij zoektochten naar probleemgebieden.

Hans volgt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kreupelheid en rug/hals problemen op de voet. Het is dus niet vreemd dat hij nu weer bij de eerste gebruikersgroep hoort van kreupelheidsartsen die analyseren met EquiMoves, een nieuw innovatief meetsysteem voor het objectiever monitoren van veranderingen in beweging van het paard.

Bij onze praktijkkeuzen letten wij er heel sterk op, vooral die ontwikkelingen snel op te nemen die praktisch daadwerkelijk nog veel progressie aan een paard en dus een eigenaar kunnen geven. Door jarenlang te verdiepen en werken als medisch kreupelheidsexpert, als ervaren EDO-osteopaat en met inmiddels een opvallend grote database met EquiMoves onderzoekstrajecten op onze computer, is een combinatie die volgens ons een praktische ramroute vormt, naar meer scherpte en objectiviteit bij het stellen van startdiagnoses. Dat is een zeer belangrijke basis voor eigenaren, want het stelt hun in staat om eerder en slimmer om te kunnen gaan met herstel/revalidatiekansen.

Dan is er nog een vreemde eend in de bijt. Hans vond het vroeger altijd al leuk en dankbaar werk om paarden relatief makkelijk blij te maken door ze staande te kunnen verlossen van slechte tanden en kiezen. Ook de achtergelegen kiezen bij een paard staande trekken op de kliniek, heeft hij al heel veel gedaan. Onze andere artsen wilden of durven dit lichamelijk zwaardere werk niet op pakken, maar Hans vindt dit juist heel leuk om te doen. Zodoende neemt Hans deze patienten dan altijd over.

In praktijk betekende het bovenstaande, dat er veel jaren zijn geweest dat er naast werken en cursussen, geen vrije tijd meer over was om nog echt zes dagen per week zelf een paard te trainen. Dat begon naar hard te knagen, toen zijn dochter Amber zijn jeugdhobby eventing over nam! Na 20 jaar helemaal niet gesprongen te hebben, klom hij dus het zadel weer in. In zijn vrije tijd traint hij nu graag zijn allround paard. Hij gaat het allerliefste met dit paard naar eventingterreinen. Hier gaat hij nu minder snel, minder hoog dan vroeger, maar het is toch weer volop genieten van het veelzijdige rijden in de mooiste terreinen.

 

ERICA VAN DEN BROEK

Erica van den BroekErica is in 2007 bij Paardendokters gaan werken en heeft al heel veel gezien en meegemaakt.

Ook zij is sinds haar kleutertijd iedere dag met paarden in de weer. Voor haar afstuderen had ze diverse bijbaantjes als stalmedewerker en later ook als instructrice, ze ging vrijwillig op paardenklinieken meelopen enzovoorts. Ze droomde er echt van, ooit een "echte" paardenarts te zijn.

Van droom naar dagelijkse praktijk, het ging haar makkelijk af. Uiteraard heeft ze de eerste lijn inmiddels echt heel goed onder de knie. Erica houdt er erg van ontwikkelingen goed te volgen en schuwt niet om nieuwe dingen tot in de kleine puntjes uit te zoeken. Zo brengt ze veel nieuwe kennis in.

Haar bijzondere interesse ligt op het gebied van inwendige problemen. Ze brengt op deze gebieden graag de nieuwste kennis in en heeft  uiteraard heel veel ervaring met maagscopieen, biopten en luchtzakbehandelingen.

Erica heeft kleine kinderen en een hele leuke D-pony. "Mijn voorliefde voor pony's komt vooral door mijn bescheiden lengte, ik groeide er namelijk nooit helemaal uit". Echter, heel veel paardeneigenaren hebben al ontdekt dat Erica in praktijk ook erg goed met grote paarden kan omgaan en zeker ook in stresssituaties, weet wat te doen.

 

HENDRIKE VREEMAN

Hendrike heeft eerst fysiotherapie gestudeerd en was daar al heel jong mee klaar. Na twee jaar als fysiotherapeute gewerkt te hebben, besloot ze alsnog Diergeneeskunde te gaan doen. In 2009 rondde ze monotraject Paard af, volgde vervolgens een paardeninternship in Palmerston North NZ en werkte daarna bij verschillende Nederlandse praktijken al veel met paarden.

We zochten in 2013 een ervaren eerstelijnsarts, iemand die theorie goed in praktijk kan brengen en die bijvoorbeeld bij lichamelijk zwaarder werk zoals goede gebitsverzorging, ook nooit naar huis gaat voor de klus echt helemaal perfect geklaard is.

Theoretisch scherp maar ook handig en doortastend in de praktijk is in dit vak een noodzakelijke combinatie. Gelukkig kwam Hendrike in 2013 bij ons langs, zij was toen al erkend Paardenarts en we zagen al snel dat Hendrike in haar werkzaamheden bepaald niet om de brei heen draait.

Hendrike haar passie is goede dienstverlening in de eerstelijnszorg. Inmiddels zijn daar enorm veel vlieguren gemaakt en vele dingen gezien.

Haar interesse in paardengeneeskunde is tevens ruim, zo volgde ze veel algemene bijscholingen over eerstelijns dienstverlening en ook bijvoorbeeld de cursus Voedingsconsulent. Aangepaste voeding kan in de praktijk soms een heel effectief medicijn zijn en daarom volgen we dit gebied in onze praktijk graag goed.

Ze volgt nu ook de opleiding "evidence-based-medicine". Hendrike kan onderzoek goed op waarde beoordelen. 

 

LEONIE MEIJS

De afgelopen jaren gaven voortdurende groei en in 2017 waren onze dagen echt te lang en te vol. Zo ging Leonie met ons meelopen en al snel besloten we, dat ze echt heel goed in het team past! 

Leonie is haar hele jeugd met paarden in de weer geweest, was altijd bijrijder op een springstal enz. Zo ervaarde ze in praktijk al dat bij plotselinge problemen een goede begeleiding van een paardenarts, in zowel de eerste,- als tweedelijn, opeens heel belangrijk kan worden.

Ze is in 2017 met onderscheiding in Gent afgestudeerd. Ze had zich reeds via stages al specifiek verdiept in de eerstelijn en ging onder onze begeleiding de "echte" praktijk in.

Leonie beschikt over de specifiek bescheiden en nauwkeurige manier van denken en handelen die wij zo graag bij een arts zien. Ze heeft zeker ook interesse in omliggende gebieden. Zo heeft ze naast veel eerste lijns scholing ook de opleiding Chiropractie aan de Backbone Academy in Duitsland afgerond. Als rechtgeaarde fanatiekeling had ze het geluk veel extra trainingsweekenden te kunnen volgen bij een in de topsport zeer bekende chiropractor en de vaardigheden al veel in onze praktijk toegepast. Naast veel veldervaring met EDO-osteopathiegrepen dus ook veel praktische kennis over chiropractie in huis! Zij wordt thans ingewerkt door Hans op het gebruik van EquiMoves en controle echografie pezen.


Ook is zij in Duitsland op gebitscursussen geweest en heeft inmiddels al heel veel bijgeleerd van de andere dierenartsen op andere gebieden. De overstap van een toch meer theoretische universiteit naar een praktijk met veel praktische paardenproblemen is groot, maar Leonie heeft hem met verve gemaakt en leert gestaag door. 

JADE ROHOF

In 2021 hadden wij vaak overstroming in de agenda, dus we moesten weer op zoek naar uitbreiding met een paardenarts! Nu gaan heel veel mensen leuk diergeneeskunde studeren, maar niet iedereen wordt daadwerkelijk handig genoeg met paarden, wil 's nachts paarden helpen, groeit voldoende door in praktisch denken enz. Dus "even uitbreiden" moet ook maar weer "even" lukken.

Jade liep al eerder 6 weken mee met onze paardenartsen en iedereen werd blij van haar vrolijke hands-on mentaliteit! Gelukkig koos Jade ook voor onze praktijk. Haar afstudeeropdracht was superleuk, "de invloed van EMS op vruchtbaarheid van paarden". Vanaf februari 2022 is Jade Rohof "part of our team". Andere collega's staan 24/7 paraat om haar te helpen, verder te groeien in dit werk.  

 

INDELING PAARDENARTSEN

Vijf erkende paardenartsen maar niet iedere arts in onze praktijk heeft dezelfde kennis en ervaring op hetzelfde gebied. Bij het indelen en de planningen tijdens het spreekuur letten wij er op dat ieder paard de kennis ontvangt die het op dat specifieke moment nodig heeft.

We dragen onderling veel kennis over, maar kunnen niet elkaars hoofd even meenemen. Mochten we onverhoopt iets onverwachts bij het paard zien, dan schuiven we natuurlijk alsnog door. In een kleinere regionaal werkende praktijk, voelt iedere arts zich nog altijd heel betrokken, bij het wel en wee van “onze” patienten.

 

ASSISTENTIE JACQUELINE COSTER

Jacqueline werkt als assistente aan omliggende werkzaamheden zoals de website, de administratie, het verzorgen van de paarden en het maken van afspraken.

Al in 2007 volgde ze het eerste jaar van de zadelmakerscursus in Veurne om daarna in Nederland via MSFC zadelpasser te worden. Door daarna ook enige jaren zelf als dealer van bijzonder sterk aanpasbare zadels gewerkt te hebben en heel veel jaren uitgebreide controles te hebben gedaan, ook met onze thermografiecamera, goed oog voor details in zadelontwerpen ontwikkeld.  

Meer controle op zadels is strikt genomen geen medisch onderwerp, maar kan er letterlijk wel zeer dicht tegen aan liggen. Bij paarden die rugproblemen hebben of gezond zijn maar gaan staken of oefeningen niet goed uit willen voeren, bleek echt nauwkeuriger naar zadels kijken, in praktijk te vaak de route naar "een snelle genezing". Zodoende is ook na het stoppen met de zadelverkoop, dit vanuit diergeneeskunde redenerend wellicht beetje vreemd stukje aanvullende kennis en ervaring, nooit volledig in de kast gezet. 

 

ASSISTENTIE ARABELLA VERBURGHT

Arabella is in 2019 ons team komen versterken als assistente. Zij helpt aan de telefoon, zorgt dat opgenomen paarden goed verzorgd worden en helpt de dierenartsen bij het verrichten van medische handelingen op de praktijk.

Arabella heeft veel plezier in de omgang met alle type paarden. Zelf rijdt ze Western Pleasure. Je kunt haar op veel wedstrijden tegen komen als stuart.