Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

Op locatie

Het verschilt per paardenartsenpraktijk behoorlijk, wat men exact wel en niet op locatie aan dienstverlening kan of wil doen. Daarom leggen we hier verder uit, wat wij wel en niet op stallocatie voor je kunnen regelen.

 

DE TRADITIONELE LIJNEN IN DIERGENEESKUNDE

Om te begrijpen verschillen per paardenartsenpraktijk ontstaan kunnen zijn, wil je eerst iets meer weten over de lijnen in diergeneeskunde.

Dierenartsen maken onderscheid in eerste lijns zorg, tweedelijns zorg en derdelijns zorg. Het onderscheid lag van oudsher heel helder in aanvullend apparatuurgebruik en alle mogelijke kennis die daarbij hoort.

Onder eerste lijns zorg verstaan we preventie (vaccinaties, gebitsbehandelingen) en natuurlijk ook het behandelen van zieke paarden, de spoeddienst, paarden die hoesten, met huidproblemen, wonden enzovoorts.

Vroeger stond alle apparatuur op een kliniek dus al het gerelateerde werk noemen we het tweedelijns kliniekwerk. Denk aan alle mogelijke scopien, kreupelheidsonderzoeken, echo, rontgen enz.

De derde lijn is chrirugie bij paarden en de wereld van Europees Specialisten die heel veel extra universitaire kennis hebben op een relatief kleiner, extra gebied.

 

VERANDERINGEN VIA ONTWIKKELINGEN IN APPARATUUR

We verrichten sinds 2004 alle eerste lijns dienstverlening op locatie. Maar ook hebben we al heel erg lang een hele mooie 2e lijns kliniek in Zwaanshoek. We werken al jarenlang in teamverband voortdurend verder aan continue verhoging van expertise in zowel de 1e en 2e lijn.

Het zijn veranderingen in de apparatuur en nascholingen die de van oudsher heldere inrichting in lijnen heel sterk beinvloeden. De apparatuur in de tweede lijn wordt toch steeds een stukje beter en stukjes uitgebreid. Deze wordt ook steeds mobieler, dus ook makkelijker mee te nemen naar een stal. Ook kwam er in de derde lijn nieuwe apparatuur zoals MRI en CT voor specifiekere situaties waar nog verder aanvullende beelden nodig zijn.

 

MET TWEE LIJNEN NAAR STAL

Voor onze praktijk met klinieklocatie is met tweede lijn mobiel werken niet noodzakelijk, maar we begrijpen ook heel goed dat het voor sommige paarden en eigenaren makkelijker kan zijn.

Daarom doen we alles ook mobiel, wat mobiel kan. We doen dit echter wel graag zonder verlies in diagnosekwaliteit, bewaking/opvolging van de patient of verlies van veiligheid voor onze artsen. Dit beleid wordt inmiddels ook gevolgd door de meeste paardenartsenpraktijken, maar iedereen mag natuurlijk een eigen aanpak kiezen.

Tweedelijns werk doen we dus ook nog steeds heel veel op de kliniek In Zwaanshoek, waar we optimale en hele rustige omstandigheden hebben om het paard  stap voor stap te onderzoeken. Voor de derde lijn werken we uiteraard al jarenlang nauw samen met diverse Europees Specialisten. Er zijn niet heel veel Specialisten, dus deze lijnen zijn fijn kort.

 

VERHOGING KWALITEIT IN DE EERSTE EN TWEEDE LIJN

De eerste lijn is een lijn waarin jonge artsen beginnen met werken. Dat is logisch, want in deze lijn is best veel standaard. Echter, alle standaard moet wel helemaal goed en ook zijn er minder standaard ziekteprocessen en soms zien we in de spoeddienst echt serieuze problemen. Daarvoor is er toch ook altijd veel overleg met ervaren collega's nodig en soms is het nodig dat deze actief gaat bijspringen.

In de tweedelijn zijn er vervolgens gemakkelijkere, maar zeker ook veel moeilijkere onderzoeken en behandelingen. Geeft men een eerstelijns arts alle mobiele tweedelijns apparatuur en behandelingen in een bus mee, dan zit hier echt nog een gat van enige jaren zeer specifieke extra studie, maar vooral ook werkervaring in de tweedelijn.
De tweede lijn staat op dit moment niet stil maar wordt steeds beter gericht op verhoging van praktische effectiviteit van diergeneeskunde op gezondheid van het paard. 

Onze focus is volledig gericht op het behalen van kwaliteit en praktische effectiviteit via de eerste en tweede lijn. Voor de derde lijn werken we heel graag samen met uitvoerders die in die lijn hetzelfde doen.

 

WERKREGIO

We hebben in verband met de spoedservice op stal en hoge onkosten die uiteindelijk bij dierenartsen in dagelijkse te lange autoritten gaan horen, al in 2004 besloten onze werkregio te beperken.  We rijden in het zuidelijke deel van Noord-Holland en noordelijke deel van Zuid-Holland.

 

OP DE STALLOCATIES

Voor het werken op stallocaties, hebben we zowel allel skills als alle nuttige apparatuur in huis. Een paardenprobleem bepaald echter individueel, waar we deze het beste kunnen in zetten.

Op stal doen we natuurlijk:

Vaccinaties, geven we hulp bij ziekten, huidproblemen wondbehandelingen enz. Alles waarvoor je de dierenarts belt!

Alle gebitsbehandelingen met uitzondering van achtergelegen kiezen trekken (deze kiezen trekken doen we alleen op praktijk)

Spoedhulp voor eigen patienten. Als mogelijk helpen wij ook patienten van collega' of onbekende patienten

Gynaecologie (mits de omstandigheden op stal goed genoeg)

Daar voegen we vanuit de kliniek op toe:

Castraties halfbedekt

Klinische keuringen en RO benen op stal (mits werkomgeving goed genoeg)

Onderzoek bij kreupelheid en rontgen (mits werkomgeving goed genoeg)

Alle echo/peesscans (therapie zoals stamcel, PRP inspuiten onder echobegeleiding enz doen we alleen op de kliniek)

Alle scopieen voor paarden kunnen ook mobiel

Osteopathie of chiropractie

 

OP LOCATIE

We doen dus eigenlijk alles op locatie, wat kan zonder enige kans op verlies van kwaliteit (door bijvoorbeeld geen stand, nazorg, omgeving enz).

 

OP PRAKTIJK

Wat veel mensen niet weten, is dat sommige dingen op praktijk goedkoper zijn, omdat er dan geen kliniekconsult of visitekosten zijn.

Tussen 8 en 9 kunnen clienten met paard in trailer langrijden om bij ons enten, met hun hoefsmid bij ons terecht als het paard gelijkertijd ook sedatie nodig heeft en is er inloop voor gyneacologie zonder voorrijkosten.