Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

Aankoopkeuringen

 

ALLE SOORTEN AANKOOPKEURINGEN

Wij kunnen u helpen met alle soorten aankoopkeuringen. We maken onderscheid tussen klinische keuringen, rontgenologische standaardkeuringen en nog uitgebreidere keuringen, waarbij rug- en halsfoto's gemaakt worden en bij twijfel aanvullende echo opnamen. Een rontgenologische standaardkeuring zonder hals en rug kan zowel mobiel als op de praktijk. Rug- en halsfoto's, dieperliggende botten, geven het meest uitgebreide beeld, als we deze op de praktijk maken.

De kwaliteit van onze foto's is zeer goed. 

Bent u nog niet zo goed bekend met het (ver)kopen van een paard en aankoopkeuringen, dan volgt hieronder nog meer informatie.

 

STANDAARDTESTEN VOOR VERZEKERAARS, KOPERS EN VERKOPERS

Tijdens een keuring kijken we of er risicoverhogende factoren te vinden zijn op medische problemen. Natuurlijk kan een arts helaas ook niet even snel de gehele binnenkant van een paard bekijken. Wel kunnen we bij een klinische keuring een hele serie standaardtestjes doen, om bepaalde reeds aanwezige problemen, die bij partijen natuurlijk niet bekend zijn maar mogelijk wel aanwezig, op te kunnen sporen.

Bij een aanvullende rontgenologische keuring gebruiken we rontgenapparatuur voor een bepaalde set opnamen van de botten, om via deze weg te kijken of we verhoogde kansen op botgerelateerde kreupelheden zien. Bepaalde kreupelheden die ontstaan door echte problemen in het bot genezen hebben geen of bijzonder lage kans op genezing.

Bij een keuring kan een arts dus helaas niet alles zien, maar wel een zeer relevant gedeelte.

 

NEEM STAPSGEWIJS DE PUNTEN NOG EENS DOOR

In de standaarden zit geen controle op rijdbaarheid, stalgebreken enz. Als u een paard koopt of verkoopt, is het belangrijk relevante zaken goed met elkaar door te nemen. De verkoper heeft een meldingsplicht. Indien hij enige informatie heeft die voor de koper belangrijk kan zijn, moet hij deze actief verstrekken. Heeft het paard bijv. een peesblessure gehad of kan het paard niet goed tegen stof enzovoorts, dan is dit allemaal relevante informatie, die bekend moet zijn bij de volgende verzorger van het paard. Wees actief in het vragen naar informatie.

Is de intentie er om het paard in eigendom over te laten gaan, dan is het goed om uiteindelijk voor de keuring nog even alle punten goed stapsgewijs met elkaar door te nemen, zodat bij beide partijen zeker weten dat ze dezelfde afspraken maken. Bij sommige mensen voelt dit wellicht wat overdreven, maar een heldere overeenkomst kan later voor beide partijen belangrijk zijn.

Om u op weg te helpen, klik hier voor de PDF verkopersverklaring Paard.

We hebben ook meer uitgebreide teksten, waarmee u ook bijvoorbeeld proeftijdperiodes en ontbindende voorwaarden helder op een rijtje kunt zetten. Indien u de teksten wilt ontvangen, kunt u die opvragen bij ons, doe dat natuurlijk nog voordat het paard gekeurd wordt.

 

OMVANG VAN DE KEURING

Hoe de medische keuring exact ingevuld moet worden, kunnen verkoper en koper uiteraard altijd samen afspreken. Om het makkelijk te maken, is er een standaardkeuring. Dit kan een klinische keuring zijn of een klinische keuring met een standaard set rontgenfoto's. Tijdens een klinische keuring wordt er extra kritisch gekeken naar het paard zijn manier van lopen, zijn ogen, zijn longen, zijn gebit enz. Soms besluiten koper en verkoper dat er daarnaast nog meer aanvullende foto's of testen gedaan moeten worden. Bij verkoop naar het buitenland is dit normaal.

 

WIE IS DE OPDRACHTGEVER ?

Indien men afspreekt dat het paard medisch gekeurd wordt, spreek dan altijd goed af, wie opdrachtgever richting de dierenarts wordt. De opdrachtgever is voor de arts de contractpartij, deze ontvangt de informatie uit de keuring en is en blijft informatie-eigenaar. Dat wil zeggen dat de paardenarts informatie nooit zonder toestemming van deze persoon aan derden gaat verstrekken. De opdrachtgever betaalt ook de keuringskosten aan de paardenarts, maar kan natuurlijk met de andere partij afspreken dat de kosten onderling geheel of gedeeltelijk verrekend worden.

 

VERZEKEREN EN VOORBEHOUD ACCEPTATIE

Als men het paard wil verzekeren, is ook een keuring nodig. Indien het paard ook verzekerd moet worden, bijvoorbeeld omdat u het risico op diergeneeskundige kosten niet zelf wilt dragen, is het belangrijk af te spreken dat de koop plaatsvindt onder voorwaarde volledige acceptatie van een ziektenkostenverzekeraar ipv goedkeuring door de dierenarts zonder bemerkingen.

Niet alle verzekeraars volgen de adviezen van artsen zomaar, er zijn verzekeraars die het acceptatiebeleid volledig in eigen hand willen houden of in ieder geval voldoende vinger in de pap. We hebben als paardenartsen duidelijke richtlijnen die het merendeel van de voorkomende afwijkingen afdekt, er zijn echter details die iets minder duidelijk zijn. Als het gaat om punten gaan die in "het grijze gebied" liggen, kunnen er soms verschillen in interpretaties zijn. Door de voorwaarden ruimt te houden, houdt de koper net iets meer ruimte.  

 

OMSTANDIGHEDEN BIJ DE KEURING

Ook wordt gekeken naar de wijze waarop het paard beweegt. Het is belangrijk voor de kwaliteit van de klinische keuring dat we kunnen beschikken over een omheinde zachte volte, een rechte monsterbaan en een goede (!) harde volte, liefst omheind. In een drassig weiland een paard moeten keuren, vinden we dus een minder fijn plan. Het belang van de harde volte wordt nogal eens onderschat, maar hier kunnen echt specifieke dingen aan het licht komen.

In onze praktijk, in een regio waar meer gereden dan gefokt wordt, behandelen wij dus ook relatief veel kreupele paarden. Dit heeft als voordeel bij een keuring dat we kreupelheden, indien op dat moment aanwezig, snel herkennen.

 

GEEN RIJTEST OF KARAKTEROPNAME

Het paard ondergaat tijdens de standaard medische keuring standaard geen rijtest. Dit betekent dat de Nederlandse paardenarts niet weet hoe het paard straks daadwerkelijk onder ruitergewicht functioneert. Neem, indien mogelijk en het paard al rijklaar is, als koper ruim voldoende de tijd om het paard te rijden. Neem dan ervaren "ogen" mee, het liefst een instructeur met veel ervaring. Neem bij bijzondere aanleiding tot twijfel, eerst even contact op met ons.

 

OMSTANDIGHEDEN VOOR DE KEURING

Een klinische keuring duurt gemiddeld een uur. Het is een momentopname. Is het paard opeens niet goed op de buigproeven, kan het niet goed weglopen nadat een gewricht iets langer onder druk is gebogen, dan hoeft dit nog niet te betekenen dat het een definitief onbruikbaar paard is met een chronisch probleem. Het kan bijvoorbeeld ook betekenen dat het paard gewoon net iets voelt omdat hij bijvoorbeeld in de box vastgelegen heeft enz. Het advies kan soms zijn het paard dat testonderdeel dan na een aantal dagen nog eens over te laten doen, om opnieuw te kijken of de indicatie op problemen er nog is. In het algemeen raden wij verkopers aan, het paard voldoende ruim van tevoren te laten bekappen en/of beslaan, ruim een week van te voren.

 

INFORMATIE AANVULLEN

Met een keuring wilt u voorkomen dat een paard met indicatie op medische problemen overgenomen wordt, zonder dat partijen hiervan op de hoogte zijn. Een keuringsonderzoek is regelmatig zowel spannend voor de koper als voor de verkoper. We gaan het paard immers heel nauwkeurig bekijken, op de harde volte, op buigproeven, naar zijn longen luisteren enz. Dat is iets wat men niet dagelijks doet, dus kan altijd nog nieuwe informatie op leveren.

Wordt een paard "afgekeurd" of "is het niet volledig te verzekeren" wil dat zeker niet altijd automatisch zeggen dat een paard niet heel functioneel kan zijn of worden. Het wil uitsluitend zeggen dat we een bepaald verhoogd risico zien op mogelijke toekomstige problemen. De hoogte van dit risico is uiteraard ook weer erg afhankelijk van hetgeen exact afwijkt. Een keuring kan leiden tot het onderstrepen van een overeenkomst, het ontbinden van de overeenkomst of tot een lichte wijziging van de overeenkomst, omdat er nieuwe informatie naar boven kan komen.

 

RONTGENOLOGISCHE KEURINGEN

Indien een paard wordt aangekocht of moet worden verzekerd boven een bepaalde waarde, wil de nieuwe partij vaak uitgesloten zien dat er botafwijkingen zijn. Bij een rontgenologische keuring wordt een standaardset foto's gemaakt van bepaalde botten, om te zien of er in de toekomst verhoogde kansen op kreupelheden zijn, die nu al in beeld gebracht kunnen worden. Indien nu al op gemakkelijke wijze te zien is dat de kansen op toekomstige kreupelheden verhoogd zijn, kan dit een aanleiding zijn tot heroverweging van de overeenkomst, prijs of voorwaarden.

In praktijk zien we wel eens dat mensen te veel of te weinig waarde gaan hechten aan dit onderdeel van de keuring. Het is zeker niet zo, dat wanneer een paard dat rontgenologisch goedgekeurd is, het nooit meer problemen kan krijgen. Een rontgenfoto is een momentopname en het paard heeft niet alleen botten, maar ook heel veel banden en pezen waarin blessures kunnen ontstaan. Gelijkertijd is het natuurlijk zo, dat als er bij rontgenologische keuringen problemen in botten te zien zijn, deze veelal van dien aard zijn, dat ze bij toekomstige problemen direct een definitieve streep door het gebruiksdoel trekken. 

Een rontgenkeuring kan via onze mobiele apparatuur of apparatuur op de praktijk. Op de praktijk werken is zeker bij jongere paarden vaak voor iedereen prettiger, omdat het paard in een stand staat. Wordt er een keuze gemaakt worden voor rug en halsfoto's, dan is het het beste de keuring plaats te laten vinden op de praktijk, omdat onze apparatuur daar nog veel krachtiger is dus beelden ons meer laten zien.