Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

Alle aankoopkeuringen

Röntgen keuring en klinische keuring paard

Voor een keuring kan keuze gemaakt worden tussen klinische keuring, een rontgen keuring of een uitgebreidere keuring van het paard. De keuring van het paard kan plaatsvinden op de stal van het paard of op onze praktijk in Zwaanshoek. Voor een keuring op locatie is onze werkregio ruwweg het zuidelijke deel van Noord-Holland en het noordelijk deel van Zuid-Holland.

Een keuring vindt normaal plaats via het Nederlandse standaardprotocol. Indien een uitgebreidere keuring gewenst is, maken we ook rug- en halsfoto's of bij bijzonderheden extra controlefoto's die niet standaard in het Nederlandse protocol zitten. De rugfoto's en halsfoto's maken we meestal op de praktijklocatie in Zwaanshoek.

Een keuring is een standaard ingerichte momentopname. We gaan dan op relatief eenvoudige wijze zoeken naar bepaalde afwijkingen, waarvan bekend is dat als ze in de toekomst problemen gaan geven, deze bij sterkere gradaties dan gelijk ook moeilijker behandelbaar kunnen zijn.

 

AANKOOPKEURING OF OPNAMEKEURING VAN HET PAARD

In de praktijk worden paarden op de volgende momenten gekeurd:

  • Een aankoopkeuring, een keuring kan dan invloed hebben op de invulling van de koopovereenkomst en voorwaarden
  • Een opnamekeuring voor een verzekering. 
  • Op het moment dat een professioneel werkende ruiter het paard langere tijd in training gaat nemen.

Een eerste keuring van een jonger paard heeft ook een preventieve functie. Gelukkig hoeft zeker niet iedere OCD-chip preventief verwijderd te worden, maar in enkele gevallen geeft het lagere kans op grotere gewrichtsproblemen op latere leeftijd.

Hier kun je nog meer lezen, over de mogelijke inhoud van een keuring en een algehele goede voorbereiding bij het (ver)kopen van het paard.

 

KLINISCHE KEURING VAN HET PAARD

Tijdens een normale klinische keuring paard, kijken we of er signalen te zien zijn die al direct duiden op hoger risico op aanwezigheid van bepaalde medische problemen.

Bij een klinische keuring is er een vast stappenplan. Via die stappen wordt er bijvoorbeeld kritisch gekeken naar de manier van bewegen en worden onder andere hart, longen, ogen en gebit

Natuurlijk kan een arts wel de buitenkant maar helaas niet even snel de gehele binnenkant van een paard bekijken. Omdat we bij een klinische keuring via standaardstappen toch wat gerichter zoeken kunnen we wel signalen vinden, die dan meestal bij beide partijen niet bekend zijn, maar wel risicoverhogend zijn.

Geef een paard nooit pijnstillers voor de klinische keuring. Is het paard klinisch goedgekeurd, dan nemen artsen ook een bloedje af. Dat bloed wordt 6 maanden bewaard en kan bij twijfel getest worden.

In praktijk kan een relatief klein onderzoek als de klinische keuring met geringe kosten, toch al aanleiding geven tot heroverweging van de overeenkomst of voorwaarden.Als we zien dat het paard kreupel loopt, valt het verder zoeken naar de echte oorzaak niet onder de standaardkeuring.

Als het paard klinisch niet goed loopt, hoeft dat niet altijd iets ernstigs te zijn of iets dat bekend is bij de verkoper. We bekijken het paard in bredere omstandigheden (hard, zacht, buigproef enzovoorts) dus dan is kreupelheid simpelweg eerder zichtbaar. De ernst is ook zeker niet altijd groot, het paard kan zich ook net daarvoor even verstapt hebben. Dan wordt dat gedeelte van de keuring op een later tijdstip nog eens overgedaan worden.

Oorzaken van een kreupelheid verder onderzoeken doen we via gericht kreupelheidsonderzoek en dat gaat buiten het standaard controleprotocol van de keuring. Dan zal er uiteraard ook altijd extra toestemming van de verkoper moeten zijn.

 

RONTGEN KEURING VAN HET PAARD

Indien een paard wordt aangekocht of moet worden verzekerd boven een bepaalde waarde, wil de nieuwe partij vaak ook uitgesloten hebben dat er bepaalde afwijkingen in gewrichten/botten zijn.

Bij een rontgenologische keuring wordt een standaardset foto's gemaakt van bepaalde botten en gewrichten, om te zien of er in de toekomst verhoogde kansen op problemen zijn, die dan lastiger te behandelen zijn.

In praktijk zien we wel eens dat mensen soms te veel of te weinig waarde gaan hechten aan dit onderdeel van de keuring.

Het is zeker niet zo, dat wanneer een paard rontgenologisch goedgekeurd is, het nooit meer problemen kan krijgen. Een rontgenkeuring is slechts een momentopname en het paard heeft natuurlijk niet alleen gewrichten, maar ook spieren, banden en pezen waarin motorische blessures kunnen ontstaan. Daarom is het klinisch beeld net zo belangrijk en iets meer weten over de sportieve historie van het paard ook heel fijn.

Niet iedere rontgenologische bemerking zal standaard in de toekomst grote problemen te geven. Gelijkertijd is het weer wel een feit, dat als er bij een rontgenologische keuring bepaalde afwijkingen in een gewricht te zien zijn, deze afwijkingen in de toekomst bij ontwikkeling van pijn gelijk ook een echt vervelende rol kunnen gaan spelen. Sommige problemen zullen dan ook gelijk moeilijker behandelbaar blijken.

Een afwijking op de foto wil dus niet altijd maar standaard zeggen dat het paard er nu niet heel fijn mee werken kan. We zoeken naar afwijkingen in botstructuur die later bij het gaan geven van pijn erg lastig behandelbaar kunnen zijn. Andersom geldt ook dat bij het vergelijken met oudere foto's, bij afwijking een langduriger onveranderde structuur juist positief nieuws kan zijn.

We beschikken over veel kennis en ervaring voor het beoordelen van de beelden.

De kwaliteit van al onze apparatuur en foto's is zeer goed en dus automatisch ook zeer goed bruikbaar bij export van duurdere paarden, waar soms meerdere buitenlandse artsen tegelijk moeten kijken naar het beeldmateriaal, alvorens het paard op transport mag.

 

KEURING PAARD AAN HUIS OF OP PRAKTIJK

Een klinische keuring of een rontgenologische keuring kan op de praktijk of mobiel op locatie, mits de omstandigheden op de stal goed genoeg zijn.

Het is natuurlijk wel belangrijk dat we de keuring kwalitatief goed kunnen uit voeren. Twijfel? Overleg dan eerst even.

Voor goede rug- en halsfoto's zijn mobiel gemaakte foto's, door welk mobiel apparaat dan ook, nog altijd zeer suboptimaal. Geen enkel mobiel apparaat kan op diepergelegen plaatsen zulke scherpe foto's maken, zoals we deze kunnen maken op de praktijk. De reden is dat we op de praktijk veel meer stroom kunnen trekken via speciaal gelegde stroomvoorziening, dan een accu thans kan leveren.

Wanneer het je doel is, bij een foto zo min mogelijk relevant beeld te missen en er geen zwaarwegende reden is niet met het paard te gaan reizen, is het voor rontgenologie rug en hals slimmer te kiezen voor praktijklocatie.

We worden ook vaak gevraagd door onze clienten rug/hals foto's die reeds elders mobiel gemaakt zijn na te beoordelen, in uitzonderlijke gevallen zien (bijvoorbeeld erg veel spier/vetmassa) we daarop dan bijna niets meer een soort zwart-wit streep in plaats van de verdere structuur in het bot. Vragen naar onze tweede opinie geeft dan natuurlijk gelijk ook nooit verder antwoord dan hetgeen zichtbaar op het beeld is.

 

HELDERE AFSPRAKEN VOOR DE AANKOOPKEURING MAKEN

Hoe de medische keuring exact ingevuld moet worden, gaan verkoper en koper uiteraard altijd samen afspreken.

Alles is natuurlijk af te spreken, maar om het makkelijker te maken, werken paardenartsen dus al vast via standaardkeuringen.

Bij koop zijn er naast de keuring natuurlijk nog meer dingen, die vooraf even om goede overeenstemming vragen.

 

EEN GOEDE MATCH

Wellicht ten overvloede maar we vermelden het toch, omdat we natuurlijk ook graag zien, dat er een goede match tussen paard en eigenaar komt.

Het paard krijgt tijdens een standaard klinische keuring in Nederland, geen rijtest. Dit betekent dat een Nederlandse paardenarts gemiddeld standaard niet weet hoe het paard straks daadwerkelijk onder de ruiter functioneren gaat. De reactie van het paard bij rijden onder gewicht is echter een stuk informatie, die praktisch bij de aanschaf van een rijpaard, niet onbelangrijk is. 

Probeer dus indien mogelijk, het paard qua gedrag en rijden echt uitgebreid te testen, voordat het gekeurd wordt. Onderschat nooit de complexiteit en tijd die soms nodig kan zijn, gedrag weer om te gaan vormen. Soms verloopt dit eenvoudig, maar soms niet. Koop alleen een scherper paard als er weinig angst of ongeduld bij de ruiter is.

Het is ook mogelijk dat je tijdens de keuring nog even een extra rijtest gaat doen. Maar dat is dus niet standaard, dus als dit wenselijk is, neem dit dan expliciet op in alle afspraken.

 

HEEFT HET PAARD BIJZONDERE BEHOEFTEN QUA VERZORGING?

Vraag nadrukkelijk naar eventuele bijzondere verzorgingsbehoeften van het paard. Houdt er vooraf rekening mee dat op de ene stal, nu eenmaal meer maatwerk mogelijk is, dan op de andere. 

Sommige paarden hebben echt extra zorg nodig, zoals bijvoorbeeld nat hooi omdat ze gevoelig zijn voor stof. Onderschat niet wat toch weer een beetje stof in hooi, voor een allergisch paard kan gaan doen! Sommige paarden hebben extreme aanleg snel vet te worden. Dan kan het dus beter niet op een stal komen te staan, waar het onbeperkt door gaat eten en misschien wel binnen drie maanden zwaar bevangen wordt. Neem op zo een stal liever een paard met minder aanleg zwaar te worden. Denk ook aan de mogelijke belasting van de rug van het paard (maat ruiter versus lengte rug paard). Zet een heel onzeker paard, niet gelijk in een grote groep. Wees als koper dus ook kritisch, koop geen paard die later alsnog niet kan gaan functioneren op de stal waar je graag wilt staan.

Dit klinkt wellicht nu allemaal even overdreven. Echter, in prakijk is het nu veelal zo afgesproken, dat een medische keuring niet de eerste, maar de laatste stap is voor het ontstaan van een overeenkomst. Daarna moet de gezonde toekomst voor het paard ook door omstandigheden kloppend gemaakt gaan worden.

 

ALLE PUNTEN SAMEN STAPSGEWIJS DOORNEMEN

Als u een paard koopt of verkoopt, is het belangrijk relevante zaken goed met elkaar door te nemen zodat beide partijen zeker weten dat ze dezelfde afspraken maken.

Bij sommige mensen voelt het zo fijn en betrouwbaar dat een contract misschien wat overdreven klinkt.

Maar een heldere overeenkomst kan later voor beide partijen, prettig zijn.

Om u op weg te helpen, staat hier een PDF verkopersverklaring Paard.

Zo heeft de verkoper bijvoorbeeld een meldingsplicht, indien hij enige informatie heeft die voor de koper belangrijk kan zijn, moet hij deze actief verstrekken. Heeft het paard bijv. een peesblessure gehad of kan het paard niet goed tegen stof, dan is dit relevante informatie die bekend moet zijn bij de volgende eigenaar van het paard.

De koper moet actief zijn in het vragen naar en zoeken naar informatie, want heeft zelf ook een onderzoeksplicht!

Indien het paard bij ons gekeurd wordt, of u vaste relatie bij ons bent, hebben we ook meer uitgebreide teksten voor u klaarliggen, dat is handig als u bijvoorbeeld ook de risicoverdeling bij proeftijdperiodes vooraf heel helder op een rijtje kunt zetten. Indien u de teksten wilt ontvangen, kunt u die opvragen bij ons.

 

WIE WORDT OPDRACHTGEVER ?

Onderdeel van de overeenkomst is, goed af te spreken wie opdrachtgever richting de dierenarts wordt.

De opdrachtgever is voor de arts de contractpartij. De opdrachtgever ontvangt de informatie uit de keuring en blijft altijd informatie-eigenaar. Dat wil zeggen dat de paardenarts informatie nooit zonder toestemming van deze persoon, alle gegevens aan derden gaat verstrekken.

De opdrachtgever betaalt ook de keuringskosten aan de paardenarts, maar kan natuurlijk met de andere partij afspreken dat de kosten onderling geheel of gedeeltelijk verrekend worden.

 

VERZEKEREN EN VOORBEHOUD ACCEPTATIE

Indien het paard verzekerd moet worden, bijvoorbeeld omdat u het risico op diergeneeskundige kosten niet zelf wilt dragen, is vaak een keuring nodig. Het is dan belangrijk af te spreken dat de koop plaatsvindt onder voorwaarde volledige acceptatie van uw eigen ziektenkostenverzekeraar, in plaats van goedkeuring door de dierenarts zonder bemerkingen of een verzekeraar.

We hebben in de loop der jaren een zeer goede relatie met meerdere verzekeraars opgebouwd. We hebben als paardenartsen duidelijke richtlijnen die het merendeel van de voorkomende afwijkingen afdekt, er zijn echter details die iets minder duidelijk zijn. Als het gaat om punten gaan die in "het grijze gebied" liggen, kunnen er soms verschillen in interpretaties zijn. Niet alle verzekeraars willen het acceptatiebeleid volledig uit handen geven aan dierenartsen. We hebben daar uiteraard begrip voor, bij risico-acceptatie echt goed de vinger in de pap houden speelt een rol bij opbouw van de toekomstige portefeuille. 

Dat is echter helemaal geen probleem, als je als koper de voorwaarden gewoon voldoende ruim stelt, kan je als koper je doel gewoon altijd in bereik houden.

 

OMSTANDIGHEDEN BIJ DE KEURING

Het is belangrijk voor de kwaliteit en het beoordelen van de klinische keuring dat we kunnen beschikken over een goede en omheinde zachte volte, een rechte monsterbaan en een goede (!) harde volte, liefst ook omheind.

Het belang van een geschikte bodem en ondergrond wordt nogal eens onderschat, maar we kunnen echt alleen kwalitatief goed kijken en beoordelen indien de omstandigheden daar ook naar zijn.

Een klinische en rontgenologische keuring duren beide gemiddeld een uur. Het klinische gedeelte is een momentopname. Indien het paard opeens niet goed is op een buigproef hoeft dit nog niet te betekenen dat het definitief onbruikbaar is vanwege een chronisch probleem. Het kan bijvoorbeeld ook betekenen dat het paard gewoon net iets voelt, door welke reden dan ook.

Het advies kan in sommige gevallen dan ook zijn dat testonderdeel na een aantal dagen nog eens te herhalen om te zien of het probleem nog steeds aanwezig is.

 

VERDERE VOORBEREIDING


In het algemeen is het handig, het paard ruim een week van tevoren te laten bekappen en/of beslaan. Dus liever geen paarden met sterk gescheurde zwemvliezen, maar ook weer geen gevoelige voeten naar aanleiding van bekappen/beslaan.

We gaan bij een keuring immers kijken hoe het paard loopt en niet vanzelfsprekend uitgebreid onderzoeken waarom het paard niet goed loopt.

 

LEVENDIG ONDERWERP, LEVENDIG ONDERZOEK

We weten nooit exact hoe een keuring gaat verlopen. Ook als het paard al eerder gekeurd is, het is natuurlijk een levend onderwerp. Wat belangrijk is, is dat "een bemerking" of het paard "niet volledig te verzekeren is", geen algehele afkeuring hoeft te zijn en zeker niet altijd per definitie zegt dat een paard niet heel functioneel kan zijn of worden!

Als we een bepaald verhoogd risico zien op mogelijke toekomstige problemen, is de exactere hoogte van dit risico uiteraard erg afhankelijk van hetgeen exact af wijkt en het toekomstbeeld dat de koper met het paard heeft.

Dat is nu juist het bijzondere, soms wel een beetje spannende, aspect van een keuring.