Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

Aankoopkeuringen

ALLE SOORTEN AANKOOPKEURINGEN

Wij kunnen u helpen met alle soorten aankoopkeuringen. Een keuring zal ingericht worden naar wensen van de opdrachtgever. We maken onderscheid tussen klinische keuringen, rontgenologische standaardkeuringen en uitgebreidere rontgenkeuringen waarbij bijvoorbeeld tevens rug- en halsfoto's gemaakt worden of de benen met nog meer hoeken en bij twijfel aanvullende echo opnamen.

Een klinische maar ook een rontgenologische standaardkeuring zonder hals en rugfoto's kan zowel op de praktijk als mobiel op stal, mits de omstandigheden en faciliteiten ter plaatse voldoende zijn. Voor goede rug- en halsfoto's vinden wij alle mobiel geschoten foto's zeer suboptimaal, omdat geen enkel mobiel apparaat zulke scherpe foto's kan maken, dan we op de praktijk kunnen maken, waar we veel meer stroom kunnen trekken via speciaal gelegde stroomvoorziening.  Wanneer het bij de keuring uw doel is zo min mogelijk onnodig te missen, is het dus echt handiger deze specifieke foto's van diepergelegen delen, nergens mobiel te gaan maken. 

WAT SPRAK U AF?

Hoe de medische keuring exact ingevuld moet worden, kunnen verkoper en koper uiteraard altijd samen afspreken. Om het makkelijk te maken, is er een standaardkeuring. Dit kan een klinische keuring zijn of een klinische keuring met een standaard set rontgenfoto's. Tijdens een klinische keuring wordt er extra kritisch gekeken naar de manier van bewegen en worden oa hart, longen, ogen en gebit beoordeeld. Soms besluiten koper en verkoper dat er daarnaast nog meer aanvullende foto's of (bloed)testen gedaan moeten worden. Bij verkoop naar het buitenland is dit laatste vaak een vereiste.

Bent u nog niet zo goed bekend met het (ver)kopen van een paard en aankoopkeuringen, dan volgt hieronder nog meer informatie.

 

STANDAARD KEURING VOOR VERZEKERAARS, KOPERS EN VERKOPERS

Tijdens een klinische keuring kijken we of er risicoverhogende factoren te vinden zijn op medische problemen. Natuurlijk kan een arts helaas ook niet even snel de gehele binnenkant van een paard bekijken. Wel kunnen we bij een klinische keuring een serie standaardtesten doen om bepaalde reeds aanwezige problemen, die bij beide partijen niet bekend hoeven zijn maar mogelijk wel aanwezig, op te kunnen sporen.

Bij een aanvullende rontgenologische keuring maken we een set rontgenopnames van hoofdzakelijk gewrichten, om via deze weg te kijken of er sprake is van een verhoogde kans op gewrichtsgerelateerde kreupelheden.

Bij zowel een klinische als rontgenologische keuring kan een arts dus helaas niet alles zien maar wel een zeer relevant gedeelte.

Het paard ondergaat tijdens een standaard klinische keuring geen rijtest. Dit betekent dat een Nederlandse paardenarts niet weet hoe het paard straks daadwerkelijk onder de ruiter functioneert. Neem, indien mogelijk en het paard al rijklaar is, als koper ruim voldoende de tijd om het paard eerst een paar keer te rijden alvorens een afspraak te maken om te laten keuren. Neem dan ECHT ervaren "ogen" mee, het liefst een instructeur met veel ervaring en zet het paard op de rechte lijn en de volte. Neem bij bijzondere aanleiding tot twijfel, eerst even contact op met ons.

Als u een paard koopt of verkoopt, is het belangrijk relevante zaken goed met elkaar door te nemen zodat beide partijen zeker weten dat ze dezelfde afspraken maken. Bij sommige mensen voelt dit wellicht wat overdreven, maar een heldere overeenkomst kan later voor beide partijen belangrijk zijn.

Zo heeft de verkoper bijvoorbeeld een meldingsplicht, indien hij enige informatie heeft die voor de koper belangrijk kan zijn, moet hij deze actief verstrekken. Heeft het paard bijv. een peesblessure gehad of kan het paard niet goed tegen stof, dan is dit relevante informatie die bekend moet zijn bij de volgende eigenaar van het paard.

De koper moet actief zijn in het vragen naar en zoeken naar informatie, want heeft zelf ook een onderzoeksplicht!

Om u op weg te helpen, klik hier voor de PDF verkopersverklaring Paard. Indien het paard bij ons gekeurd wordt, of u vaste relatie bij ons bent, hebben we ook meer uitgebreide teksten voor u klaarliggen, waarmee u ook bijvoorbeeld proeftijdperiodes en ontbindende voorwaarden helder op een rijtje kunt zetten. Indien u de teksten wilt ontvangen, kunt u die opvragen bij ons, doe dat VOORDAT u afspraken gaat maken.

WIE IS OPDRACHTGEVER ?

Indien men afspreekt dat het paard medisch gekeurd wordt, spreek dan altijd goed af, wie opdrachtgever richting de dierenarts wordt. De opdrachtgever is voor de arts de contractpartij, deze ontvangt de informatie uit de keuring en is en BLIJFT informatie-eigenaar. Dat wil zeggen dat de paardenarts informatie nooit zonder toestemming van deze persoon aan derden gaat verstrekken. De opdrachtgever betaalt ook de keuringskosten aan de paardenarts, maar kan natuurlijk met de andere partij afspreken dat de kosten onderling geheel of gedeeltelijk verrekend worden.

VERZEKEREN EN VOORBEHOUD ACCEPTATIE

Als men het paard wil verzekeren, is voor de verzekering ook een keuring nodig. Indien het paard verzekerd moet worden, bijvoorbeeld omdat u het risico op diergeneeskundige kosten niet zelf wilt dragen, is het belangrijk af te spreken dat de koop plaatsvindt onder voorwaarde volledige acceptatie van een ziektenkostenverzekeraar ipv goedkeuring door de dierenarts zonder bemerkingen.

Niet alle verzekeraars volgen de adviezen van artsen zomaar, er zijn verzekeraars die het acceptatiebeleid volledig in eigen hand willen houden of in ieder geval voldoende vinger in de pap. We hebben als paardenartsen duidelijke richtlijnen die het merendeel van de voorkomende afwijkingen afdekt, er zijn echter details die iets minder duidelijk zijn. Als het gaat om punten gaan die in "het grijze gebied" liggen, kunnen er soms verschillen in interpretaties zijn. Door de voorwaarden ruim te houden, houdt de koper net iets meer ruimte.  

Wordt een paard "afgekeurd" of "is het niet volledig te verzekeren" wil dat zeker niet altijd automatisch zeggen dat een paard niet heel functioneel kan zijn of worden. Het wil uitsluitend zeggen dat we een bepaald verhoogd risico zien op mogelijke toekomstige problemen. De hoogte van dit risico is uiteraard erg afhankelijk van hetgeen afwijkt. Een keuring kan leiden tot het onderstrepen van een overeenkomst, het ontbinden van de overeenkomst of tot een lichte wijziging van de overeenkomst, omdat er nieuwe informatie naar boven kan komen.

OMSTANDIGHEDEN BIJ DE KEURING

Het is belangrijk voor de kwaliteit en het beoordelen van de klinische keuring dat we kunnen beschikken over een goede en omheinde zachte volte, een rechte monsterbaan en een goede (!) harde volte, liefst ook omheind. Het belang van een geschikte bodem en ondergrond wordt nogal eens onderschat, maar we kunnen echt alleen kwalitatief goed kijken en beoordelen indien de omstandigheden daar ook naar zijn.

Een klinische en rontgenologische keuring duren beide gemiddeld een uur. Het zijn momentopnamen. Indien het paard opeens niet goed is op een buigproef hoeft dit nog niet te betekenen dat het definitief onbruikbaar is vanwege een chronisch probleem. Het kan bijvoorbeeld ook betekenen dat het paard gewoon net iets voelt omdat hij bijvoorbeeld die nacht heeft vastgelegen in stal. Het advies kan in sommige gevallen dan ook zijn dat testonderdeel na een aantal dagen nog eens te herhalen om te zien of het probleem nog steeds aanwezig is.


In het algemeen raden wij verkopers aan het paard ruim een week van tevoren te laten bekappen en/of beslaan om gevoelige voeten naar aanleiding van het bekappen/beslaan te voorkomen. Wat ook een goed idee is, is het paard thuis nog even op de volte te zetten voordat u naar een keuring gaat.

 

RONTGENOLOGISCHE KEURINGEN

Indien een paard wordt aangekocht of moet worden verzekerd boven een bepaalde waarde, wil de nieuwe partij vaak uitgesloten hebben dat er bepaalde afwijkingen in gewrichten/botten zijn. Bij een rontgenologische keuring wordt een standaardset foto's gemaakt van bepaalde botten en gewrichten, om te zien of er in de toekomst verhoogde kansen op problemen zijn. Dit zou dan een aanleiding kunnen zijn tot heroverweging van de overeenkomst, prijs of voorwaarden.

Uiteraard kan de standaardset foto's indien gewenst worden uitgebreid met extra foto's, bepaalde uitprojecties of hals en rugfoto's.

In praktijk zien we wel eens dat mensen te veel of te weinig waarde gaan hechten aan dit onderdeel van de keuring. Het is zeker niet zo dat wanneer een paard rontgenologisch goedgekeurd is het nooit meer problemen kan krijgen. Een rontgenfoto is slechts een momentopname en het paard heeft niet alleen gewrichten, maar ook spieren banden en pezen waarin blessures kunnen ontstaan. Gelijkertijd is het natuurlijk zo, dat als er bij een rontgenologische keuring afwijkingen in een gewricht te zien zijn, deze veelal van dien aard zijn, dat als ze in de toekomst een rol gaan spelen in het functioneren van het paard, dit dan vaak een echt vervelende rol is. 

Een rontgenkeuring kan via onze mobiele apparatuur of op de praktijk. Op de praktijk werken is zeker bij jongere paarden vaak voor iedereen prettiger, omdat het paard in een stand staat. Wordt er een keuze gemaakt worden voor rug en halsfoto's, dan is het het beste de keuring plaats te laten vinden op de praktijk, omdat onze apparatuur daar veel krachtiger is en de beelden scherper dan de beelden van mobiele, ook de nieuwste mobiele, apparaten ons kunnen laten zien. 

De kwaliteit van al onze apparatuur en foto's is zeer goed en dus automatisch ook zeer goed bruikbaar bij export van duurdere paarden, waar regelmatig meerdere buitenlandse artsen tegelijk een mening moeten vormen over de beelden van het paard.