Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

Paardenwelzijnscheck

Even stap voor stap door de onderwerpen heen

De Paardenwelzijnscheck is een initiatief van de samenwerkende partijen in de Sectorraad Paarden en moedigt paardeneigenaren aan, in zeer brede zin over het begrip welzijn na te denken, om daarna te kijken of het nodig en haalbaar is, verbeteringen door te voeren. Het is een internetprogrammaatje, die de gebruiker stap voor stap door onderwerpen heen laat lopen.

Waar mogelijk verbeteren?

Het komt er natuurlijk op neer dat we serieus moeten proberen, -waar mogelijk-, paarden meer te laten bewegen, vaker kleine beetjes te laten eten, goede kwaliteit en hoeveelheden ruwvoer, voldoende boxruimte, licht en frisse lucht enz. Het zijn algehele richtlijnen, die we zoveel mogelijk praktisch moeten blijven benaderen.

Sociaal contact en welzijn

Met betrekking tot het sociale contact met soortgenoten, willen we graag opmerken dat contact met soortgenoten leuk is, mits dit soortgenoten zijn, die leuk zijn. Onthou dat in kleine paddocks met hekken, paarden niet goed kunnen wegkomen van "belagers" en pestkoppen zich ernstig vervelen als er niets te eten is. Bij verkeerde sociale interactie kunnen de minder dominante paarden zo veel meer druk en stress gaan ervaren, dan in de natuur het geval zou zijn.

Gids voor goede praktijken

De basis voor dit programma, is de Gids voor de goede praktijken. Deze Gids omvat richtlijnen op 12 terreinen. De organisaties die bij de Sectorraad Paarden zijn aangesloten, hebben afgesproken dat de Gids onder de aandacht gebracht moet worden. Het vragenprogramma "welzijnscheck" komt hier dan weer uit voort.

Zijn er bij het nemen van gezondheidsmaatregelen vragen, voer, huisvesting enz, dan kunt u deze natuurlijk altijd even contact opnemen. Graag tijdens het spreekuur, als we geen paarden in behandeling hebben.