Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

FEI paspoort intekenen

 

FEI paspoort

 

INTERNATIONALE FEI PASPOORT

Gaat het sturen heel lekker en mag je internationaal gaan starten? Helemaal leuk! Wij hebben bevoegdheid om het FEI paspoorten in te tekenen.

Meer informatie over de FEI recognition card..

Om deel te mogen nemen aan internationale wedstrijden onder auspiciën van de FEI, moet voor een paard/pony een FEI-paspoort worden aangevraagd. Bij de eerste afgifte gaat het om een FEI-recognition card. Dit wil zeggen dat het bestaande nationale paspoort uitgegeven door de KNHS, één van de erkende stamboeken of een buitenlandse organisatie, wordt voorzien van een FEI- omslag met een aantal voor FEI-wedstrijden bedoelde pagina’s. Hier moeten de kentekenen (waaronder aftekeningen, haarwervels/kruinen en zwilwratten) van het paard/de pony worden ingetekend op de wijze die de FEI voorschrijft op de hiervoor bestemde pagina’s. Tevens worden op de extra pagina’s van een FEI-paspoort de wedstrijden geregistreerd, waaraan met het paard/de pony wordt deelgenomen en worden de veterinaire keuringen vastgelegd.

 

 

BUITENLANDS PASPOORT

Wanneer er een buitenlands paspoort is bij een paard/pony, moet deze door een Nederlandse FEI-paspoortdierenarts worden gecontroleerd of de kenmerken juist zijn ingetekend. Zo ja, dan dient dit te worden bevestigd, middels een stempel en handtekening van de Nederlandse FEI-paspoortdierenarts.

 

GELDIGHEID

Een FEI-recognition card/paspoort is altijd vier jaar geldig. Daarna (of liever net vóór het verlopen van het paspoort) moet verlenging worden aangevraagd. Wanneer het paard/de pony niet langer op internationale wedstrijden wordt uitgebracht, is dit natuurlijk niet nodig.

Wanneer de regels in het paspoort ‘volgeschreven’ zijn (bijvoorbeeld de regels waarop de wedstrijden waaraan is deelgenomen en de veterinaire keuringen worden geregistreerd), dan moet een duplicaatpaspoort (vervolgpaspoort) worden aangevraagd. Wanneer een duplicaat of verlenging wordt aangevraagd, wordt door de KNHS een geheel nieuw FEI-paspoort gemaakt. Dit geldt ook wanneer het nationale paspoort niet door de KNHS is uitgegeven, maar door één van de stamboeken. Hiervoor wordt een 'blanco' FEI-paspoort naar de aanvrager gestuurd met het verzoek de kentekenen (waaronder aftekeningen, haarwervels/kruinen en zwilwratten) van het paard/de pony in te tekenen op de wijze die de FEI voorschrijft op de hiervoor bestemde pagina. Het intekenen van de kentekenen in het paspoort mag ook weer alleen door een FEI paspoortdierenarts worden gedaan.

Als een paard of pony een nationaal paspoort heeft (van de KNHS of één van de erkende stamboeken) dan moet - vóór het formulier met het paspoort kan worden opgestuurd – de kentekenen van het paard/de pony worden ingetekend door een FEI-paspoortdierenarts. Bij een duplicaat geldt dat door de KNHS een leeg paspoort wordt opgestuurd dat dan opnieuw moet worden ingetekend door een FEI-paspoortdierenarts. Daarna kan het document worden afgegeven.

Let ook goed op het verplichte influenza schema. Zorg dat de entingen op tijd geplaatst kunnen worden. Meer informatie over influenza bij de FEI.

.