Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

Stamcel therapie peesblessure

STAMCEL THERAPIE PEESBLESSURES

RenuTend™ is de nieuwste methode voor stamceltherapie bij peesblessures. Ook hier dienen we de stamcellen toe via een injectie onder echobegeleiding. Het nieuwe aspect zit hem in de manier waarop we aan de stamcellen kunnen komen.

Stamceltherapie is bij bepaalde typen peesblessures de behandeling met hogere effectkans. Echter, het is ook bij deze behandelmethode het beste te werken met "recent" ontwikkelde peesblessures.

In de tijd voor dat we RenuTend hadden, was er nog een veel langduriger traject nodig om de stamcellen gebruiksklaar te krijgen. Achter de feiten aan lopen maakte stamcel langere tijd veelbelovende behandeling maar nog wel onpraktisch. Met RenuTend is de stap gemaakt dat paardenartsen de bruikbare stamcellen al opgeslagen in een koeling hebben liggen. Daarmee heeft stamcel als behandelmethode een grote stap gemaakt, want als er een peesblessure is die in aanmerking komt voor deze behandeling, dan kan de behandeling nu dus ook daadwerkelijk snel opgestart worden.   

 

BELANG SPECIFIEKE KREUPELHEIDSEXPERTISE

Het is helaas een feit dat paardenbenen kwetsbaar zijn en pezen nog altijd een grotere uitvaloorzaak vormen. Dit komt omdat herstel van dit type weefsel anders verloopt. Peesschade is niet altijd te voorkomen. Maar dat het percentage uitval nog wel verder teruggedrongen kan worden door preventie en tijdig acteren, staat dan weer als een paal boven water.  

Preventie begint bij fokkerijkeuzen, hoefonderhoud, bodem, training en tijdig gas terug als het paard zijn conditie af neemt.

Vervolgens is bij het toch altijd nog kunnen ontstaan van peesblessures, snelle herkenning belangrijk. Lees ook https://www.paardendokters.nl/herken-een-peesblessure. Met alle respect voor iedereen die verstand van paarden heeft, ons advies is bij het ontstaan van twijfel of er wel of niet kreupelheid of peesletsel is, deskundig advies te vragen aan een ervaren paardenarts. Immers, als peesletsel over het hoofd gezien wordt, verliest het paard herstelkans die helaas nog door geen enkele arts of behandeling meer in te halen is.

Bij twijfel kunnen we via gerichter onderzoek meer duidelijkheid vormen over de eventuele exacte aard van het peesletsel en de omliggende omstandigheden.

 

WANNEER STAMCEL

Bij bepaalde peesblessures kan deze nieuwe behandelmethode dan geschikt zijn om parallelle uitlijning van het juiste type vezels te bevorderen en de vorming van littekenweefsel in de pees te verminderen.

Zo vroeg mogelijk ingrijpen voor behoud van zo veel mogelijk kwaliteit in herstel van de pees is wenselijk, want zonder voldoende kwaliteit in het herstel is er een grotere kans dat het paard later weer last krijgt van de blessure of de blessure nog verder gaat groeien. Naarmate de pees in de toekomst door zwakte nog meer beschadigd is, wordt het op pakken van de bruikbaarheid van dit lichaamsonderdeel steeds iets moeilijker.

Uit diverses studies lijkt de kans op terugval na stamcel aanzienlijk kleiner. Maar dit hangt uiteraard ook af van de vraag wat de oorzaak van het letsel is. Denk aan een val, slippartij of onhandige hoefstand enz. Andere oorzaken zijn intern gelegen en dan tijdelijk of structureel actief. Er kunnen ook meerdere oorzaken tegelijk spelen.

Zo komt het dat de echobeelden maar ook totaalonderzoek basis vormen voor een revalidatieplan. Stamceltherapie kan hier dus zeer nuttig onderdeel zijn, mits het type peesblessure geschikt is voor deze therapie. Echter, de comcrete kans dat stamcel kan zorgen voor betere kwaliteit in herstel, hangt dus ook af van verdere aanwezigheid van goede revalidatie omstandigheden.

Paarden vormen een grote liefhebberij en dat neemt met zich mee dat we ze heel graag gezond en fit zien. Dat stamcel hierop bijdrage kan leveren, is duidelijk. Als de nood aan de man is, liggen de benodigde cellen nu in ieder geval op tijd klaar en dat is weer een verbetering.