Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

EquiMoves bewegingsanalyse

EquiMoves bewegingsanalyse

Wanneer we EquiMoves Sensoren voor onderzoek van een kreupel paard gebruiken, gaan er 7 of meer sensoren op het paard. De 7 sensoren zijn allemaal noodzakelijk voor het maken van concrete bruikbare data.

Vanaf het moment dat we op "start measurement" drukken, gaan er dan tijdens het bewegingsonderzoek met sensoren, voortdurend gegevens naar een geavanceerd computerprogramma.

 

 

Zo kijkt het programma tijdens onderzoek onderdeel, na onderdeel, voortdurend mee tijdens kreupelheidsonderzoek.

Sensoren kunnen scherper waarnemen, dan welk menselijk oog dan ook. 

We gebruiken het nieuwe EquiMoves sinds de eerste introductie op de markt en hebben dus al veel paarden uitgebreid onderzocht met Equimoves. We moesten even de data goed leren lezen, maar nu blijkt het in praktijk een heel goed werkend hulpmiddel. Hier leggen we hier iets verder uit, hoe het werkt.

 

EQUIMOVES VOOR NAUWKEURIGHEID BIJ KREUPELHEID

EquiMoves is nog relatief nieuw, maar is het stadium van onbeduidend digitaal speeltje, al lang voorbij. De basis van dit systeem is stevig verankerd bij gebruik in de humane sector en bij het maken van dit specifiekere computerprogramma is gelijk heel goed rekening gehouden met recentere informatie uit wetenschappelijk bewegingsonderzoek met paarden.

Bij aanwezigheid van pijn in de benen gaat het paard patronen laten zien, die anders zijn dan louter asymmetrische patronen. De exacte kennis over deze afwijkende patronen neemt nu snel toe en is reden dat we in de praktijk EquiMoves met 7 sensoren, nu al goed kunnen gebruiken voor monitoring.

In praktijk gebruiken we EquiMoves meestal in verdere combinatie met manueel onderzoek en/of locale verdovingen van gebieden in het been, voor het vroegtijdig vinden of uitsluiten van zeer milde kreupelheid en combinatiekreupelheid.

 

MILDE KREUPELHEID, COMBINATIEKREUPELHEID EN CONTROLE

Een kreupelheidsonderzoek is iets anders dan een keuring, bij kreupelheid zoeken we heel concreet verder naar het probleem waar het paard nu echt last van heeft. Maar het zou natuurlijk onzinnig zijn de afwijkingen die een ervaren kreupelheidsarts al heel goed met het blote oog leerde herkennen, ook altijd nog eens via computer en bolletjes op een scherm te gaan bekijken.

Dus dat gaan we zeker niet doen. 

Alhoewel het ook leuk is gezonde paarden te testen en cijfers te vergelijken, gebruiken wij vanuit ons beroep Equimoves echt als een hulpmiddel bij bepaalde kreupelheid, om het verdere totale zoekproces naar oorzaken van pijn, efficienter en vollediger te kunnen maken.

In het algemeen geldt dan dat het begrip kreupelheid heel ruim is en bovenlijn- en onderlijnproblemen kan bevatten en het slim is zo snel mogelijk het meest zuivere onderscheid te maken. Voor het vinden van combinatiekreupelheid of mildere kreupelheid geeft het systeem ons, in combinatie met andere middelen, nuttige steun.

Onder deze link is meer te lezen over het belang van neutraal kreupelheidsonderzoek en de mogelijk verschillende onderdelen daar bij.

 

SUBJECTIEVE AANNAMES OF OBJECTIEVE BEELDVORMING

De reden dat we aanwezigheid en locatie van pijn door milde, subtiele of multikreupelheid graag zo nauwkeurig mogelijk analyseren, is dat dit de meest bruikbare basis om een paard weer goed aan het lopen te kunnen krijgen.

Het spreekt voor zich dat bijsturen het beste gaat voordat er pijn is en vervolgens op het moment dat schade nog heel beperkt is.

Aanwezigheid van milde pijn vraagt om bewuste compensatie via het bewustzijn. Dat geeft sterke verhoging in de kans op verdere of andere overbelastingblessures.

Praktisch staat de wens restrictie en pijn en bijbehorende abnormale bewegingspatronen vroeg de kop in te drukken, natuurijk wel haaks op het feit dat paarden nooit mondeling gaan uitleggen dat er een nieuw pijntje tijdens beweging is en al zeker niet waar het exact zit.

Als een paard niet goed loopt, is er dan altijd wel iemand te vinden die bereid is zijn of haar snelle-natte-vinger-diagnose te geven. Maar veel gokken en natte vingers in de lucht vormt geen optimale basis voor de ontwikkeling van de meest gerichte behandelplannen.

Als men het doel heeft het paard ook op langere termijn zo gezond mogelijk te houden, is het altijd beter subjectieve aannames eerst om te zetten in objectievere beeldvorming. EquiMoves draagt juist hier een concreet eerste stukje aan bij.

Juist voor het onderzoeken van paarden, met bepaalde typen beginnende of moeilijkere kreupelheden is een goed systeem voor bewegingsanalyse, een hele belangrijke en fijne ontwikkeling.

 

MEER PRAKTISCH SENSORENONDERZOEK BIJ PAARDEN

Sensoren worden al jarenlang gebruikt bij wetenschappelijk onderzoek, waar bijvoorbeeld effecten op bewegingen van paarden op een loopband en camera's vergeleken worden.

Equimoves is vervolgens weer verder ingericht op individueel onderzoek in praktijk. Het paard gaat dus niet op een loopband, maar kan gewoon op iedere bodem en zowel rechtuit als op de volte lopen.

Een goed systeem zoals Equimoves blijft natuurlijk niet louter aanwezig op twee of drie klinieken maar gaat qua gebruikers met zekerheid fors groeien. Recent hebben ook enkele grotere Nederlandse klinieken Equimoves al aangeschafd en dit uitgebreide praktische systeem voor bewegingsanalyse via sensoren bij paarden zal vrij snel een veel bekender onderwerp gaan worden.

Echter, voor verreweg de meeste paardeneigenaren is „ een paard onder sensoren onderzoeken” nu natuurlijk nog iets heel nieuws.

 

DUS WAT GEBEURT ER BIJ ONDERZOEK MET SENSOREN?

Equimoves heeft nu 7 sensoren. Vier beensensoren, een sensor op het hoofd, op de schoft en sacrum.

De reden dat we Equimoves zijn gebruiken en geen eerdere systemen, is het feit dat het bij het beoordelen van patronen voor kreupelheid belangrijk is, informatie uit een schoftsensor te hebben. Ook belangrijk is dat alle sensoren goed werken op de voltes.

 

HET PAARD MERKT ER NIETS VAN

Als we een systeem zoals EquiMoves gebruiken, moeten de sensoren natuurlijk zo op het paard, dat deze er echt niet anders door gaat lopen.

We gebruiken dan een gewoon hoofdstel, longeersingel en vier zachte peeskapjes met de sensoren er op. U kunt een eigen hoofdstel meenemen, de sensor gaat op het kopstuk.

De sensoren zijn zo licht, dat het geen effect heeft op het gebruik van hoofd, de benen of rug. Voor een reeds beleerd paard vormt "aan EquiMoves gaan" dus niets nieuws onder de zon.

Het is heel belangrijk dat de opnames zo nauwkeurig mogelijk gemaakt worden, er bijvoorbeeld niet aan het hoofd getrokken wordt, de circelomvang en tempo zo contstant mogelijk enz. Uiteraard krijgt de begeleider daar hulp bij en eventueel kan onze assistentie begeleiding van het paard ook over nemen.

 

EXTRA BEELD BIJ KREUPELHEIDSONDERZOEK

We kunnen een normale bewegingsanalyse doen. Maar we kunnen dus ook details in reacties op veranderingen zoals buigproeven en gerichte pijnstilling per gewricht vergelijken. Dat laatste passen we uiteraard in praktijk met paarden, die niet zeggen wanneer de pijn iets af- of toeneemt, heel veel toe.

Bij Equimoves wordt de data voortdurend opgenomen en verzonden naar de computer. Deze data wordt daar herkent en verwerkt in sessies en we kunnen later het systeem exact aangeven welke stukken opname in de tijd, we met elkaar willen vergelijken.

Gegevens van Equimoves gebruiken we om nog beter te zien of er ongewenste patronen in de beweging zijn, of deze er op enig moment komen (na een oefening of buigproef) of juist bij lokale verdoving op bepaalde locatie verminderen of gelijk helemaal weg zijn.

 

 

PATROON VOOR EN NA INTERVENTIE

Equimoves helpt dus bij het zoeken naar veranderingen in looppatronen, door toevoeging van gevoeligheid en objectiviteit.

Bij bewegingsonderzoek met Equimoves wordt automatisch van iedere bewegingssessie een aparte meting gemaakt en apart opgeslagen. Bijvoorbeeld rechte lijn draf, harde volte draf en zachte volte draf. Zonder buigproef, met buigproef. Met verdoving, zonder verdoving enzovoorts.

Interventie kan dus gevormd worden door locale verdoving, een buigproef enz. Maar ook kunnen we bijvoorbeeld een maand na behandeling nauwkeurig testen of er daarna volledige afwezigheid van alle kreupelheid gevormd is, voor het paard in het werk terug gaat.

Bij eenzelfde paardenopname kunnen we met Equimoves dus alle bewegingsuitslagen voor en na een interventie en met een kort of langer tijdsinterval vergelijken. Hoe we het exact gebruiken, hangt natuurlijk van de situatie af.

 

MET EQUIMOVES DOOR DE BOCHT

Er is veel te zien op de harde rechte lijn, maar in praktijk zijn er natuurlijk veel verschillende soorten kreupelheden. Omdat op de volte de wervelkolom meerdere bewegingen moet combineren wordt ook een groot percentage van de kreupelheden juist hier weer duidelijker gepresenteerd.

Aanwezigheid van een goede harde en zachte volte is bij kreupelheidsonderzoek al vrij snel belangrijk.

 

BELANGRIJK TE WETEN BIJ HET LEZEN VAN RAPPORTEN

Bij gebruik van sensoren in een paardenartsenpraktijk is het primaire doel natuurlijk niet wetenschappelijk onderzoek maar het beter helpen van een individueel paard.

Toch houden we wetenschappelijke onderzoeken wel heel goed in de gaten, want ook hier komt informatie vandaan. Bij wetenschappelijk onderzoek via sensorenonderzoek worden doorgaans meerdere paarden met elkaar vergeleken. Men werkt dan met groepen om onderlinge vergelijkingen te maken en effecten op beweging te meten. Wetenschappelijke onderzoeken die goed opgezet zijn, kunnen belangrijke bijdrage geven.

De wetenschappelijke onderzoeken bevestigen zeer expliciet wat iedere ervaren ruiter die heel veel paarden heeft gereden kan vertellen, namelijk dat ieder paard in basis echt al zijn eigen manier van bewegen heeft. Grote variatie in motoriek is er via verschil in rassen en individuele flexibiliteit maar vooral ook omdat er toch veel mogelijke imperfecties in de exacte curve van de wervelkolom met verschillende varianties is asymmetrie gecombineerd kunnen worden.

Bij elkaar vormt dat heel veel variatie.

Het is bij het zien van rapporten belangrijk, vooral niet bij ieder scheef bolletje te schrikken. Een paard is bepaald geen fiets. Bij bewegingsanalyse van een lichaam is normale scheefheid gewoon en niet ieder scheef bolletje gaat gelijk een probleem geven.

Er is natuurlijk normale, versterkte en abnormale assymetrie. Pijn komt vervolgens bovenop de mogelijke individuele diversiteit als ongewenste factor en kan overal in werken en geeft abnormale patronen. Pijn in benen leidt tijdens beweging tot patronen in gebruik van de wervelkolom, die abnormaal zijn omdat de wervelkolom niet langer onbewust maar actief gebruikt moet worden om druk te gaan verleggen. Pijn heeft ook als extra kenmerk dat juiste reactie op verdoving volgt, mits de verdovingen natuurlijk professioneel geplaatst zijn.

Pijn, ook zeer milde pijn, is zeer ongewenst want alle drukverdeling die het paard ergens laat af nemen, moet het elders laten toenemen. Het lichaam is gemaakt om goed om te gaan met enige normale assymetrie, maar pijn werkt niet hetzelfde door als pijnloze assymetrie. Het paard gebruikt bij pijn actief zijn wervelkolom om bij te sturen en raakt dan sneller overbelast, letterlijk omdat het buiten de normale gebruikslijnen gaat lopen.

 

GEBIEDEN GAAN ELKAAR VERSTERKEN

Niet alle kreupelheden zijn moeilijk, maar alle mogelijke combinaties die er in totaal zijn, maken het totale werkgebied wel specialistisch.

Daarom werken we al jarenlang hard aan het verkrijgen van gedegen opbouw van extra kennis in alle aandachtsgebieden. Ruwweg zijn deze op te splitsen in beeldvorming en gerichte behandeltechnieken.

 

 

BEWEGINGSANALYSE OOK MOBIEL

De meeste sportpaarden reizen gemakkelijk en vinden het geen enkel probleem om op stap te gaan. Equimoves is eventueel wel mobiel. Het opzetten van een sessie kan overal, maar de omstandigheden voor kreupelheidsonderzoek moeten natuurlijk ook wel daadwerkelijk goed genoeg zijn.

Het systeem kijkt natuurlijk niet door suboptimale omstandigheden heen, maar registreert gewoon alles wat niet klopt. Een hobbelig weiland of scheve aflopende longeercircel of paard dat van de volte steeds een ei maakt, geeft sterk vertekende opnamebeelden. Een schrikreactie kunnen we er uit filteren, maar verdere omstandigheden moeten wel genoeg kloppend zijn.

Het opzetten van Equimoves is redelijk eenvoudig. De extra kosten bij het inzetten bij kreupelheidsonderzoek vallen heel erg mee, dus is geen reden het systeem niet in te zetten.

 

HET BEOORDELEN VAN ANDERMANS OPNAMES

Uit het voorgaande volgt wel dat men in het algemeen altijd zeer voorzichtig moet blijven, bij het interpreteren van andermans opnamerapporten zonder het paard zelf te hebben gezien.

Bij het zien van een rapport zeker moet zeker zijn dat bij iedere opname de exacte omstandigheden gelijk waren. Bovendien zegt het rapport nog niets over de oorzaak die op dat moment speelt. Die kan ook heel onschuldig zijn. Een rapport is dus altijd een momentopname.

 

HET BEHEREN VAN OPNAMES

De opnames vallen onder de patientgegevens en zijn eigendom van de opdrachtgever, wat meestal de eigenaar van het paard zal zijn.  Zonder toestemming van deze opdrachtgever worden patientgegevens niet aan derden vertstrekt.

 

EQUIMOVES EN WELZIJN

Een blessure is niet altijd te voorkomen. Maar minder mild kreupele paarden volledig in de training aan het werk en meer volwassen, nog lekker sportende paarden zonder echte langdurige blessures is uiteraard een zeer concrete stap vooruit op het gebied van welzijn.