Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

EquiMoves bewegingsanalyse

EquiMoves bewegingsanalyse

Kreupelheid en onregelmatigheid onderzoeken is niet alleen onze specialisatie, we denken dat het belangrijk is dat artsen dit kwalitatief nauwkeurig uitvoeren en bij voorkeur ook zo efficient als mogelijk.

Bij sterk kreupele paarden zien we natuurlijk al snel dat ze gaan hinken en dan is snel duidelijk welk been last geeft. Helaas zal het paard bij milde pijn zich op veel subtielere wijze kunnen gaan aanpassen. Uit onderzoek blijkt wat we natuurlijk al wisten, ook zeer ervaren mensenogen krijgen bij die subtiele wijzigingen uiteindelijk toch ook veel moeite de altijd snel opvolgende bewegingen echt goed te blijven volgen en te blijven beoordelen.

Dat is niet wat we willen.Het is juist bij kreupelheidsbeoordeling belangrijk nauwkeurige informatie te krijgen, we willen graag altijd "goed zien" wat het paard voelt. Als het paard tijdens werken last ervaart in een been zal het te lang via draaiing in de extremiteit heel subtiel druk naar een ander been verschuiven. Dan moet dat andere been meer buigen. Het is actief toegevoegde buiging en steeds subtiel draaien bij landen en afzet, dat snel snel verdere weefselschade in benen veroorzaakt. Naarmate die weefselschade sterker toe neemt, wordt de kans op snel herstel weer steeds kleiner. De meeste beenaandoeningen hebben hogere herstelkans, als we in vroeg stadium bij sturen.

Sensoren kunnen snelle bewegingen heel secuur blijven meten. Resterende detail is dan nog dat mensen moeten leren, de bergen extra informatie uit sensoren steeds beter te gaan interpreteren. Dat interpretatieproces gaat hard. EquiMoves is hier op het juiste moment ingesprongen en heeft de opzet naar hulpsysteem dus extra slim kunnen maken.

Een paard dat gewoon natuurlijk scheef is, gebruikt zijn wervelkolom automatisch op iets aangepaste wijze. Maar een paard dat op enig moment in beweging pijn in benen heeft, gebruikt zelf actief zijn wervelkolom en draaiing in een afwijkend patroon, om dat been bij landing of afzet te gaan ontzien. Dat is geen normale scheefheid meer, het paard zet zich dan door de automatische beweegpatronen heen naar een afwijkend patroon.

EquiMoves geeft ons geen diagnose maar data over de exacte manier van lopen. Nu we EquiMoves al langere tijd gebruiken, helpen alle bolletjes uit EquiMoves, ons praktisch steeds beter, om aanwezigheid van een milde pijn bij landen en afzet via afwijkingen in patronen veel scherper waar te nemen.

Als EquiMoves wijst op pijn, kunnen we via zeer strakke meting van reactie op lokale verdoving nauwkeuriger achterhalen in welke regio het speelt. Zo kunnen we volledig uitsluiten of kreupelheid er nog is maar ook oorzaken van kreupelheid efficienter en nauwkeuriger op sporen en vaker nog in goede banen leiden.

EquiMoves is niet zeer eenvoudig maar de specifieke opzet van het EquiMoves systeem is in handen van een ervaren kreupelheidsarts met veel ervaring in echografie, zeker heel belangrijke praktische progressie.

Bij het onderzoeken van milde kreupelheid of combinatiekreupelheid willen wij al lang niet meer zonder EquiMoves werken.  

 

HOE WERKT EQUIMOVES?

Sensorenonderzoek is geen vervanging, maar een aanvulling op de normale onderdelen bij kreupelheidsonderzoek.

Wanneer we EquiMoves Sensoren bij het onderzoeken van een vermoedelijk kreupel paard gaan gebruiken, krijgt het paard 7 of meer sensoren op. Vanaf het moment dat we op "start measurement" drukken, worden er dan tijdens ons normale kreupelheidsonderzoek, voortdurend gegevens opgeslagen.

Met minimaal 7 sensoren heeft dit systeem vervolgens gelijk ook al het minimum aantal sensoren, om de belangrijke patroonveranderingen die duiden op actieve pijncompensatie, te herkennen.

 

NIEUW MAAR REEDS VEEL TOEGEPAST

We gebruiken het nieuwe EquiMoves al direct sinds de eerste introductie op de markt in 2020, omdat de opzet van het computerprogramma praktisch echt goed doordacht is. Voldoende sensoren (7 is een minimum) en eerst goede vertaling naar een interactief computerprogramma is de juiste doorstart naar een hoge praktische bruikbaarheid van sensoren bij het functioneel onderzoeken van een paard.

EquiMoves geeft zelf geen diagnose maar voegt een enorme hoeveelheid details en variabelen toe. Die informatie leren we nu steeds beter te gebruiken.

We gebruiken EquiMoves vaak, hieronder lichten we toe waarom, hoe en wanneer wij het als hulpmiddel in zetten. 

 

EQUIMOVES VOOR NAUWKEURIGHEID BIJ KREUPELHEID

De uitgebreidere basis van EquiMoves komt uit de humane sector. Bij het maken van het specifiekere computerprogramma voor paarden kon men gelijk goed rekening houden met alle recentere informatie uit wetenschappelijk bewegingsonderzoek met paarden.

Uit deze onderzoeken wist men al dat het paard bij aanwezigheid van pijn in de benen patronen laten zien, die anders zijn dan louter normale asymmetrische patronen. De exacte kennis over afwijkende patronen neemt snel toe en daar is EquiMoves op het juiste moment in gesprongen.

 

MILDE KREUPELHEID, COMBINATIEKREUPELHEID EN MONITOREN SPORT

Met EquiMoves kun je normale opnames doen maar in kern is EquiMoves speciaal ingericht als extra middel in handen van een kreupelheidsarts. 

Het zou natuurlijk onzinnig worden, om de afwijkingen die we als ervaren kreupelheidsarts al heel goed met het blote oog leerde herkennen ook altijd nog eens via computerdata en bolletjes op een scherm te gaan bekijken. Dus dat gaan we dus zeker niet doen!

Vervolgens is het een feit dat zelfs uiterst ervaren artsen bij de vagere kreupelheden natuurlijk ook steeds meer moeite krijgen, de pijn en plaatsing altijd echt goed te blijven bepalen. Dat kwam natuurlijk ook al lang via onderzoeken naar voren, hoe milder de kreupelheid, hoe lastiger het voor een mens wordt voldoende snel en objectief te blijven waarnemen, hoe vaker reactie gemist wordt.

Bevat de toplijn nog zeer grote spieren, een paardenbeen bestaat voornamelijk uit botten en banden en kleine bandjes. Omdat ook kleine veranderingen in bandjes zeker relevant zijn voor de sportieve toekomst, hebben wij als paardenarts veel extra kennis en praktische ervaring opgedaan voor het zoeken en beoordelen via rontgen en echografie en daarmee kunnen we het gros van de blessures al goed vinden.

Zeer milde of minder milde pijn, het is natuurlijk zo dat we ALTIJD pijn en plaatsing graag zo goed mogelijk vooraf willen kunnen blijven bepalen. Het is immers ondoenlijk hele paarden volledig goed te scannen met een echo, want een paard met vier benen en meters wervelkolom is nogal groot en echt goed scannen is nauwkeurig werk dus kost tijd.

Het niet missen van milde of combinatiekreupelheid en reacties op verdoving is niet alleen belangrijk voor de haalbare efficiency in het verdere traject maar vervolgens ook voor de vraag hoe we naar de meest effectieve behandeling moeten komen.

Dus het is belangrijk en tijdens kreupelheidsonderzoek helpt EquiMoves ons nu om in vroeg stadium zeer milde kreupelheid en combinatiekreupelheid te vinden of terdege uit te sluiten.

EquiMoves dan een zeer belangrijk stuk extra aanscherping op de voorinformatie die we krijgen door als kreupelheidsarts steeds uitgebreid naar beweging te kijken, verdovingen te kunnen plaatsen en ook als manueel therapeut onderzoek op het gehele paard te kunnen doen. Hoe ervaren iemand ook is, het systeem kijkt sneller en doet nooit aan wishfull thinking.

Reactie via veranderingen in bewegingspatronen tijdens kreupelheidsonderzoek zijn de meest objectieve graadmeter om te bepalen of het paard tijdens beweging ergens pijn heeft. Een paard met pijn tijdens beweging in de benen loopt anders en heeft een andere begeleiding nodig, dan een paard met louter een toplijn probleem.  

EquiMoves is dus eigenlijk een hulpmiddel bij het onderzoeken van vagere bewegingsproblemen. Strakker voorwerk helpt eigenaren het paard gerichter en dus vaker in goede banen terug te kunnen leiden naar een normaal gezond bewegingspatroon. 

 

KREUPELHEID ALS RUIM BEGRIP

In het algemeen geldt dat het begrip "kreupelheid" een ruim begrip is. Behalve beenproblemen kunnen ook bovenlijnproblemen leiden tot verandering in de beweging. Maar ze leiden dus niet tot exact dezelfde veranderingen. Het is heel belangrijk zo snel mogelijk het meest zuivere onderscheid te maken, omdat de behandeling zeer verschillend kan zijn.

Bij beenproblemen zijn er vervolgens ook combinatieproblemen met been en wervelkolom of meerdere benen.

Voor het vinden van combinatiekreupelheid of mildere kreupelheid geeft het systeem ons, in combinatie met andere zoekmiddelen zoals handen en verdovingen, nuttige steun.

Onder deze link is meer te lezen over de verschillende onderdelen die we mogelijk in kunnen zetten bij kreupelheidsonderzoek.

 

SUBJECTIEVE AANNAMES OF OBJECTIEVE BEELDVORMING

De reden dat we aanwezigheid en locatie van pijn door milde, subtiele of multikreupelheid graag zo nauwkeurig mogelijk analyseren, is dat dit een belangrijk gegeven vormt voor de begeleiding van een sportief lichaam.

Een sportpaard wordt geboren als een zeer atletisch dier en werkt graag, mits het de mogelijkheden heeft. Milde pijn in de benen hoort niet in dat rijtje thuis, want leidt tot actieve aanpassing van het bewegingspatroon. Bij scheefheid compenseert het lichaam zelf. Zo kan het zijn dat iemand behoorlijk scheef is zonder dit vaak te ervaren, terwijl milde pijn nooit ongemerkt zal blijven. Aanwezigheid van milde pijn vraagt om bewuste compensatie en geeft abnormale patronen. Waar mensen al snel steen en been gaan klagen, zal een paard niets zeggen en proberen toch gewoon zo lang mogelijk door te gaan lopen en te blijven eten.

Bij ervaring van pijn zal het paard wel steeds meer bewust moeten bijsturen. Dat kan uiteindelijk ook hogere spierspanning of "ongewoon gedrag" geven of een zadel gaan slippen, dit zijn signalen die dus altijd meerdere oorzaken kunnen hebben.

Praktisch staat een wens om pijn en bijbehorende abnormale bewegingspatronen en kans op overbelasting vroeg de kop in te drukken, haaks op het feit dat paarden nooit mondeling helder gaan uitleggen waar de pijn vandaan komt. Juist bij het onderzoeken van niet pratende paarden, met bepaalde typen beginnende of moeilijkere kreupelheden, is uiterst objectieve bewegingsanalyse extra handig.

 

MEER PRAKTISCH SENSORENONDERZOEK BIJ PAARDEN

Sensoren werden al jarenlang gebruikt bij wetenschappelijk onderzoek, waar bijvoorbeeld effecten op bewegingen van paarden op een loopband en camera's vergeleken werden.

EquiMoves is vervolgens weer nog verder ingericht op breder individueel onderzoek in praktijk. In de praktijk loopt het paard niet alleen rechtuit op de loopband, maar vinden we het leuk als zowel rechtuit als een bocht kan lopen. Sommige pijnklachten zien we uiteraard vooral in de bocht.

Een goed systeem zoals EquiMoves blijft natuurlijk niet louter aanwezig op twee of drie klinieken. Recent hebben ook enkele grotere Nederlandse klinieken Equimoves al aangeschafd. Ook andere reeds internationaal veel gebruikte sensorensystemen voor paarden zullen weer worden uitgebreid. Simpelweg omdat het juist bij deze atleten functieonderzoek erg belangrijk onderdeel is.

Echter, in het algemeen is „ een paard praktisch onder sensoren onderzoeken” nu nog steeds iets heel nieuws.

 

WAAROM MINIMAAL 7 SENSOREN?

Equimoves heeft minimaal 7 sensoren. Vier beensensoren, een sensor op het hoofd, op de schoft en sacrum. Met minder sensoren werken kan niet, want dan krijgen we geen correcte data over gebruik van benen en wervelkolom.

De reden dat we Equimoves zijn gebruiken en geen eerdere systemen, is het feit dat het bij het beoordelen van patronen voor kreupelheid ook belangrijk is, informatie uit een schoftsensor te hebben. Ook belangrijk is, dat al deze sensoren goed werken op de voltes.

 

HET PAARD MERKT ER NIETS VAN

Als we een systeem zoals EquiMoves gebruiken, moeten de sensoren natuurlijk zo op het paard, dat deze er echt niet anders door gaat lopen en op iedere bodem kan lopen.

We gebruiken dan een gewoon hoofdstel, longeersingel en vier zachte peeskapjes met de sensoren er op. U kunt een eigen hoofdstel meenemen, de sensor gaat dan op het kopstuk.

De sensoren zijn zo licht, dat het geen effect heeft op het gebruik van hoofd, de benen of rug. Voor een reeds beleerd paard vormt "aan EquiMoves gaan" dus niets nieuws onder de zon.

Het is heel belangrijk dat de opnames zo nauwkeurig mogelijk gemaakt worden, er bijvoorbeeld niet aan het hoofd getrokken wordt, de circelomvang en tempo zo contstant mogelijk enz. Uiteraard krijgt de begeleider van het paard daar hulp bij en eventueel kan onze assistentie begeleiding van het paard ook over nemen.

 

EXTRA BEELD BIJ KREUPELHEIDSONDERZOEK

Voor de rest gaan we dus een normale bewegingsanalyse doen. Met als enige verschil dat de computer meedraait en we via inrichting van het systeem na het onderzoek dus ook details in reacties op veranderingen zoals buigproeven en gerichte verdoving per gebied exact in data krijgen.

Bij Equimoves wordt de data voortdurend opgenomen. Deze data wordt in de computer herkent en verwerkt in sessies. Daarna kunnen we het systeem exact aangeven welke stukken opname in de tijd, we met elkaar willen vergelijken. Dat kunnen opnames op de zelfde middag zijn, maar ook bijvoorbeeld van deze middag en een moment van drie maanden geleden of langer.

Gegevens van Equimoves gebruiken we om nog beter te zien of er ongewenste patronen in de beweging zijn, of deze er op enig moment komen (na een oefening of buigproef) of juist bij lokale verdoving op bepaalde locatie verminderen of gelijk helemaal weg zijn.

 

PATROON VOOR EN NA INTERVENTIE

Equimoves helpt dus bij het zoeken naar veranderingen in looppatronen, door toevoeging van gevoeligheid en objectiviteit.

Bij bewegingsonderzoek met Equimoves wordt dus automatisch van iedere bewegingssessie een aparte meting gemaakt en apart opgeslagen. Bijvoorbeeld rechte lijn draf, harde volte draf en zachte volte draf. Zonder buigproef, met buigproef. Met verdoving van het onderste gewricht, zonder verdoving bovenste gewricht enzovoorts.

Interventie kan dus gevormd worden door locale verdoving, een buigproef enz. Maar ook kunnen we bijvoorbeeld een maand na behandeling nauwkeurig testen of er daarna volledige afwezigheid van alle kreupelheid gevormd is, voor het paard in het werk terug gaat.

Kortom, per dag maar ook in de tijd kunnen we alle details vergelijken, die we willen vergelijken.

 

SCHEVE BOLLEN

Het is bij het zien van rapporten belangrijk, vooral niet bij ieder scheef bolletje te schrikken.  Bij bewegingsanalyse van een lichaam is normale scheefheid gewoon en niet ieder scheef bolletje gaat gelijk een probleem geven.

Het lichaam is gemaakt om goed om te gaan met enige normale asymmetrie. Pijn werkt echter niet hetzelfde door als pijnloze asymmetrie. Het paard past bij pijn zelf actief gebruikt van zijn wervelkolom aan om bij te sturen en raakt dan sneller overbelast, letterlijk omdat het buiten de normale gebruikslijnen gaat lopen.

 

GEBIEDEN GAAN ELKAAR VERSTERKEN

Niet alle kreupelheden en toplijnproblemen zijn moeilijk te zien, maar alle mogelijke combinaties die er in totaal zijn, maken het totale werkgebied zeker specialistisch. Ruwweg is dit specifieke gebied op te splitsen in beeldvorming en gerichte behandeltechnieken.

 

EQUIMOVES EN WELZIJN

Een blessure is niet altijd te voorkomen. Maar we kunnen ongewenste veranderingen in bewegingspatronen nu wel weer een stukje eerder herkennen en behandelen als het probleem nog kleiner is.

'A vet is by far not a wizard.... we need to use technology logically and carefully, so it can be transformed to concrete improvements for horses".

 

BEWEGINGSANALYSE OOK MOBIEL

De meeste sportpaarden reizen gemakkelijk en vinden het geen enkel probleem om op de trailer of vrachtwagen te gaan. Equimoves is eventueel ook mobiel. Het opzetten van een sessie kan overal, maar de omstandigheden voor kreupelheidsonderzoek moeten echt goed zijn.

Het systeem kijkt zeker niet door suboptimale omstandigheden heen, maar registreert gewoon alles wat niet klopt. Een hobbelig weiland of scheve aflopende longeercircel of paard dat van de volte steeds een ei maakt, geeft sterk vertekende opnamebeelden. Een schrikreactie kunnen we er uit filteren, maar verdere omstandigheden moeten wel genoeg kloppend zijn.

We doen veel kreupelheidsonderzoeken en het opzetten van Equimoves is eenvoudig, dus de extra kosten kunnen fijn laag blijven. Zo vormen tijd en geld geen reden het systeem wel of niet in te zetten. Dat wordt dus meer door het type kreupelheid bepaald, is deze zeer duidelijk dan is EquiMoves niet nodig.

 

HET BEOORDELEN VAN ANDERMANS OPNAMES

Uit het voorgaande volgt wel dat men in het algemeen altijd zeer voorzichtig moet blijven, bij het interpreteren van andermans opnamerapporten zonder de opname zelf te hebben gezien.

Bij het zien van een rapport zeker moet zeker zijn dat bij iedere opname de omstandigheden gelijk waren. Bovendien zegt het rapport nog niets over de oorzaak die op dat moment speelt. Die kan ook heel onschuldig zijn. Een rapport is dus altijd een momentopname en zegt zelf niets over de toekomst van het paard.

 

HET BEHEREN VAN OPNAMES

De opnames vallen bij een dierenarts onder de patientgegevens waarvoor geheimhouding van toepassing is. Ze zijn eigendom van de opdrachtgever, wat meestal de eigenaar van het paard zal zijn. Soms vindt met een dossier toetsing of verder overleg met de systeemontwikkelaar plaats, maar deze gaat uiteraard netjes met de gegevens om.