Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

Medicatie en slacht

 

HET KOESTEREN VAN DE REGELS

Het is belangrijk voor de volksgezondheid dat herkomst van vlees goed geregeld is. Er moet immers geregeld worden dat vlees geen medicijnstoffen bevatten, die negatieve effecten hebben op volksgezondheid.

Omdat er voor paarden in Nederland weinig geregistreerde middelen zijn, was het niet zo makkelijk om regelgeving te maken. Even leek het alsof er een toekomst kwam, waarbij we paarden echt bijna niks meer mochten toedienen. In dat geval zijn we bij zieke paarden machteloos. Zover kwam het gelukkig niet.

Een hele grote groep paardeneigenaren, zien hun paarden niet als slachtdier. In Nederland hebben we echter geen slachtverbod op paarden, zoals in USA. Een slachtverbod klinkt misschien erg diervriendelijk, maar blijkt in praktijk ook zeer negatieve consequenties op paardenwelzijn te kunnen hebben. In de USA zijn er extreem lange laatste transporten naar Mexico, zieke paarden worden soms stiekum gedumpt.)

De regelgeving die in Nederland volgde werd wat omslachtiger, maar geeft nu wel wegen waardoor er voor zieke paarden, -mogelijk consumptiedieren-, toch medicijnen gebruikt kunnen worden.

De regels zijn als volgt. Ieder paard heeft een paspoort. Hierin kon voor het paard eerst een niet-voor-vleesconsumptie-registratie plaats te vinden. De slachter moet paspoort en papieren controleren. Last but not least, de overheid kan op ieder moment een steekproeven uitvoeren

De situatie was eerst zo:

  • Er staat een DEFINITIEF CONSUMPTIEVERBOD in het paspoort

Er zijn eigenaren die het idee dat hun paard uberhaupt ooit voor consumptie zou dienen, niet prettig vinden. Deze hebben de optie om dit –eventueel na overleg met een verzekeraar van het paard- vast te leggen in het paspoort.

De verklaring diende door eigenaar en een paardenarts voorzien te worden van een handtekening. Is dit in het verleden geregeld, dan tekenen wij dit tevens aan in onze patientenadministratie. Dan zullen we je bij afgifte medicijnen niet meer om het paspoort hoeven vragen, behalve bij de influenza enting. Uiteraard is registratie kosteloos.

Het aftekenen van paspoorten is niet meer toegestaan. Op dit moment is de wetgeving zo dat wij bepaalde middelen moeten opgenomen moet worden in het paspoort door de paardenarts, voorzien van handtekeningen van eigenaar en paardenarts, en onherroepelijk is. Voorbeelden zijn Prascend (PPID) en fenylbutozon. Zij staan op de lijst van verboden middelen, middelen waardoor een permanent slachtverbod ontstaat. Er zijn ook middelen waarbij een tijdelijk consumptieverbod ontstaat.

Alle paarden mogen wel geslacht worden, maar het vlees mag dus niet altijd de consumptieketen in.

Een kleiner gedeelte in de groep met tijdelijke wachttijden, zijn dan de medicijnen van de zogenaamde positieve lijst, waarbij dierenartsen de aangegeven wachttijd van 6 maanden, moeten registeren in het paspoort. Daar hebben artsen in praktijk best vaak mee te maken, want het betreft onder andere oogzalfjes, sommige gewrichtsinjecties en narcosemiddelen. Wij geven deze medicijnen niet af als het paspoort niet aanwezig is. We zijn allemaal mede verantwoordelijk voor volksgezondheid.

Voor de overige grootste groep medicijnen, geldt dan wel een wachttijd maar geen registratieplicht in het paspoort. Staat in het paspoort geen definitieve uitsluiting voor de slacht, dan moet de paardeneigenaar een LOGBOEK bijhouden. Daar helpen we u natuurlijk bij.