Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

Spoedhulp goed geregeld

 

SPOEDHULP GOED INGERICHT

Als een paard een probleem heeft, dat vanuit medisch of paardvriendelijk oogpunt snel bekeken en/of behandeld moet worden, noemen we dat spoedhulp. Zeker bij iets grotere problemen of problemen waar bijvoorbeeld schade nog sterk beperkt kan worden, kan goede spoedhulp opeens heel belangrijk zijn.

 

24\7 MET EIGEN ARTSEN

We hebben in avond- en weekenduren, daarom ALTIJD een van onze eigen paardenartsen paraat in de spoeddienst.

Allereerst sturen wij dus in de avonden en nachten op vervelende momenten, niet opeens een koeien- of kattendokter bij je paard langs. Of iemand, die helemaal niet op onze manier werkt. We beschikken over zeer veel werkervaring in de eerstelijns spoeddienst met paarden en er is veel onderling overleg. Dat is belangrijk om tot goede resultaten te komen. 

 

ONZE WERKREGIO MOETEN WE BEPERKT HOUDEN

We hebben jarenlang geleden al besloten om niet te gaan werken met te lange reis afstanden. De omvang van onze werkregio, houden bewust beperkt. Dat blijkt keer op keer een hele goede keuze te zijn geweest, want dit maakt dat we in de spoeddiensten de juiste gemiddelde snelheid kunnen blijven behalen.

Te grote afstanden in een werkregio zou er bij spoed te vaak toe kunnen gaan leiden, dat we niet op tijd bij u zouden kunnen zijn. Via regiobeperking werken we die kans voor onze clientele fors terug. Dit betekent wel, dat als uw stal buiten onze regio zit, u voor alle spoed en eerste lijns dienstverlening op stal een andere praktijk zult moeten bellen.

Onze werkregio ligt ruwweg tussen Castrictum tot en met Lisse/Noordwijk en vanaf de Noordzeekust tot aan Abcoude.

Zolang het niet nodig is, delen we onze spoeddiensten liever door niet met andere praktijken, om zo minder dienstdagen te krijgen. Immers, dit zou juist weer grotere regio's geven en ineens grotere aantallen mogelijk bellende clienten en dat staat dan weer haaks op ons doel.

 

LIEVER GEEN WHATSAPP NAAR HET SPOEDNUMMER

Stuur liever niet zo maar whatsapp-jes naar ons spoednummer door. Omdat dit een doorschakelnummer is, gaat dit niet altijd goed.

Bij spoed niet gaan mailen of appen, maar altijd actief bellen!

We hebben nu bijna altijd en overal goede ontvangst, maar mocht het voorkomen dat we ergens problemen hebben, spreek dan altijd wel onze voicemail in.

 

BEWAKING VOORTGANG EN ONDERLING OVERLEG

Er bestaat voor paardengeneeskunde geen algeheel overkoepelend medisch patientensysteem. Al onze eigen artsen kunnen uiteraard tijdens de dienst wel gewoon ons eigen patientensysteem in.

We schrijven in het online systeem altijd direct op, wat de bijzonderheden zijn. Zo kan iedereen van onze praktijk ook altijd direct zien, wat de vorige arts heeft geconstateerd en gedaan en wat exact aan medicatie gegeven is. Bij bijzondere problemen, overleggen collega's bij dienstoverdracht de verdere aanpak uiteraard goed met elkaar.

Als het paard niet bij ons bekend is, weten we dus niets over het paard zijn verleden. Zorgt u dan bij spoedvisite dat ALLE gegevens direct bekend zijn? Denk aan het paspoort EN we willen natuurlijk exact weten of er recent reeds andere medicatie toegediend is?

 

OOK BIJ TWIJFEL!

Bij het ontstaan van twijfel of een probleem hulp nodig heeft, kunnen onze clienten ons ook altijd even bellen voor overleg.

Er zijn geen kosten aan verbonden. Het is voor ons bovendien ook prettig te weten, wat er later in de dienst eventueel nog op ons af kan komen. Zo houden wij ook iets meer overzicht op de planning.

Liever een keer te veel bellen, dan te weinig. telefoonnummer spoeddienst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoed is belangrijk, Het is dus heel logisch te denken dat iedere afgestudeerde dierenarts spoedhulp wil geven. Maar in de werkelijkheid zijn er steeds meer afgestudeerde dierenartsen die liever geen of heel weinig spoeddiensten, willen doen. Ze worden na de studie diergeneeskunde toch liever alleen paardentandarts of manueel therapeut of gaan een ander beroep doen. Eigenlijk van alles, behalve de spoeddienst.

Spoeddienst hoort bij ons beroep maar is praktisch niet het meest handige onderdeel. In de nacht klaar moeten staan, is niet altijd fijn. Groter punt is dat spoed gedurende de dag forse verschuivingen in een met normale werkzaamheden gevulde agenda kan gaan geven. Een spoedgeval gaat niet altijd fijn efficient op de rijroutes liggen, spoedjes zijn niet altijd kleine klusjes en je weet in de ochtend natuurlijk nooit hoeveel het er gaan worden. Het lijkt slim het aantal uren spoeddienst terug te dringen door regio's te delen met andere buurtpartijen, maar wat patienten dan kunnen ervaren is dat veel grotere werkgebieden en het dubbele aantal mensen dat kan bellen, gemiddeld echt niet zal gaan leiden tot gemiddeld betere handhaving van snelheid bij spoed. 

Niemand kan er om heen, er komen relatief minder "echte" paardenartsen, die heel veel dingen willen leren, waaronder spoeddienst doen. Of men wil wel wel dienst doen, maar niet meer vier dagen per week en om het weekend. Deze ontwikkelingen komen tegelijk en voor paardeneigenaren is dit niet de meest handige ontwikkeling. Een paard is immers geen hond, hij gaat niet stil op de achterbank liggen op weg naar een spoedkliniek. Altijd gelijk naar een faculteit moeten rijden bij spoed, is niet altijd fijn werkbaar en wordt ook zeker niet goedkoper.

Feit is nu dat er landelijk berichten zijn van eigenaren die opeens zonder hulp komen te staan met een kolieker, een nageboorte die er af moet, een spuitwond enzovoorts. Het is een landelijke ontwikkeling, in de ene regio is het probleem groter dan in de andere. Het effect van de ontwikkeling dat steeds meer afgestudeerde artsen niet jarenlang spoeddienst in een praktijk gaan doen, druppelt echter ook naar binnen in onze dienst. We worden veel gebeld door totaal onbekende klanten, de eigen dierenarts doet niet aan spoeddienst of is weer eens veel te ver weg en houdt de boot af enzovoorts.

Wij werken er nog wel hard aan, onze spoedhulp voor onze eigen clientele altijd goed te verzorgen. Ook bij calamiteiten bij collega-paardenartsen gaan we uiteraard proberen snelle hulp te geven. Onze spoedhulp is echter primair voor eigen clienten, als uw dierenarts onze hulp in wil schakelen is het het beste, als deze ons even rechtstreeks belt.