Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

Spoedhulp goed geregeld

SPOEDHULP GOED GEREGELD

Als een paard een probleem heeft, dat vanuit medisch of paardvriendelijk oogpunt sneller behandeld moet worden, is dat spoedhulp.

Onze spoeddienst is voor eigen patienten. Paardenartsen van andere praktijken kunnen ons, bij onvoorziene calamiteiten, uiteraard bellen voor hulp.

Ben je als paardeneigenaar niet aangesloten bij ons, maar wil je wel onze spoedhulp, lees dan deze pagina tot het einde door.

Op deze pagina lichten we toe, hoe wij regelen, dat onze mobiele spoeddienst ook de aankomende jaren, "gewoon" snel en betrouwbaar gaat blijven.   

 

BELLEN NAAR ONS SPOEDNUMMER

Bij spoed niet gaan mailen of appen, maar bel ons op nummer 06 - 55 37 0000.

Het spoednummer is namelijk een doorschakelnummer.

Mocht het een keer voorkomen dat de dienstdoende arts echt niet gelijk kan reageren, -paardenartsen werken tijdens dienst soms even in zeer vreemde posities-, bel dan nog een keer. Bel ook als je nog twijfelt, we weten graag wat er speelt. 

 

ONTWIKKELINGEN IN DE SPOED

Er is op sommige plaatsen in Nederland enige schaarste aan dierenartsen die spoedhulp geven. Bij kleine huisdieren, vee en soms ook bij paarden.

Dat is natuurlijk ECHT niet goed.

De oudere generatie dierenartsen waren veel mannen en zij maakten met regelmaat extreme aantallen werkuren. Mede doordat de nieuwe generatie dierenarts veelal vrouw is, is de balans werk/prive nu veel beter. 

Maar toch zien we dat aankomend dierenartsen nu na de studie diergeneeskunde, vaker andere beroepen gaan kiezen. Of wel met dieren willen gaan werken, maar dan graag heel weinig uren spoeddienst of misschien helemaal geen spoeddienst meer willen doen. Afname aantal dienstdoende artsen, dus kan eerder disbalans in spoeddienstverlening ontstaan.

Feit is dat we bij paarden nooit met een gezamelijke praktijkoverkoepelende spoedkliniek kunnen gaan werken, die we bij huisartsenposten en kleine huisdieren al kennen. Dit omdat de spoeddienstverlening bij paarden mobiel is, net als voor vee.

Hoe kunnen wij als paardenpraktijken regelen, dat we ook de aankomende jaren voor onze clienten kwaliteit en snelheid in mobiele spoed voor "onze paarden", gewoon gaan handhaven?

 

ONZE WERKREGIO IS EN BLIJFT BEWUST BEPERKT

Focus op gewenste snelheid en werkbaarheid in mobiele spoed, betekent dat wij al 20 jaar lang heel bewust onze aanrijtijden kort en dus onze werkregio terdege beperkt houden.

Onze relatief kleine werkregio ligt ruwweg tussen Castricum tot en met Lisse/Noordwijk en vanaf de Noordzeekust tot aan Abcoude.  Alles maximaal 35 minuten om ons.

Van oudsher is iedere dierenartsenpraktijk verantwoordelijk voor spoedservice voor de eigen clienten. Wat nu belangrijk is om te weten, is dat wij onze spoeddienst niet (gaan) delen.

Op dit moment zien we dat, sommige mobiele paardenpraktijken vaak elkaars spoeddiensten gaan delen. Wij delen onze dienst niet. Immers, een deling met andere spoeddiensten zou leiden tot verdere afname van diensturen voor ons, maar achter de schermen ontstaat dan dus ook een grotere mobiele spoedregio, veel langere reistijden en gelijkertijd relatieve afname van het aantal oproepbare dierenarten in deze spoedregio. In het algemeen onderschat men wat verschillen in reistijden kunnen gaan betekenen voor het praktisch functioneren van een mobiele spoeddienst.

De kans dat de paardenarts dan snel wordt, neemt dan relatief heel snel af. Vervolgens zou delen van diensten leiden tot toevoeging van alle typen clienten en afname van onze inhoudelijke controle op de exacte uitvoering bij behandelingen bij onze clienten.

Kortom, we zien punten die we heel graag juist niet de dienst in willen gaan trekken. Dat maakt dat verdere deling van diensten niet op ons lijstje staat. 

 

24\7 EIGEN ARTSEN

Onze mobiele spoeddienst bevat dus geen standaard samenwerking tussen meerdere praktijken. We bemannen onze spoed altijd met onze EIGEN paardenartsen,

Zo regelen we dus ook dat bij vergelijkbare spoed, onze eigen clienten automatisch altijd op de eerste prioriteit kunnen blijven rekenen.

 

OOK OP WERKDAGEN MET EIGEN ARTSEN

Voor spoed kun je niet alleen in nacht en avonduren bellen, maar ook overdag.

Werkt een arts aan onderdelen zoals kiezen trekken, maagscopie, castratie en volledige keuringen dan kan een behandelend arts niet opeens snel weg. Er is dan dus ook altijd nog een andere arts aan het werk voor de spoed. Onze spoedhulp gaat uiteraard ook gewoon door tijdens vakanties, cursussen, ziekte en zwangerschappen en combinaties die helaas ook kunnen ontstaan. Kortom, omdat de spoed zich natuurlijk nooit aan past op een planning, pasten wij de werkindelingen aan op de mogelijkheid van spoed.

Omdat we inmiddels met vijf paardenartsen vanuit dezelfde lokatie werken, is spoed heel goed te regelen. Maar dat vroeger de spoed wat zwaar aan het been kon zijn, zijn we niet vergeten. Onze praktijk beperkte bewust heel strkit de regio-omvang en daar te gaan groeien via soorten dienstverlening.

 

SPOEDORGANISATIE

Alle onze artsen zijn woonachtig in onze werkregio. Iedere paardenarts begon of begint bij ons met werken in de eerste lijn, algemene ziekten, gebitten en spoed.

Na 20 jaar ervaring met spoedhulpverlening, is er uiteraard ook visie op gewenste uitvoering ontwikkeld. Een eventuele jongere arts in de dienst, krijgt erg veel begeleiding van zeer ervaren spoedartsen van onze praktijk. Dat kost ons extra tijd, maar brengt kwaliteit.

Door goed samenwerken kunnen artsen dus prima regelen, dat het uitvoeren en leren van verdere specialismen ook in deze tijd heel goed mogelijk is, samen met de uitvoering van spoed.

 

NIET UNIVERSITAIRE SPECIALISATIES

Het is een feit dat een afgestudeerd dierenarts thans zelf mag bepalen wat hij of zij gaat doen. We zien thans dus een toename van paardenartsen met allerhande niet-universitaire zelfbedachte specialisaties, die heel ver rondrijden in busjes, maar voorkeur hebben nooit spoed te doen. Of wel spoed doen, maar dus door gaan delen naar bijzonder grote regio's.

Dit soort ontwikkelingen veroorzaakt uiteindelijk natuurlijk paniekbellers, clienten die artsloos gaan rondbellen of kijken of het ergens niet wat sneller kan dan de arts die onder Rotjeknor vandaan moet komen en niet meer terug wil komen.

Men denkt dat andere artsen in de regio die spoed wat strakker regelen, automatisch de mobiele spoed altijd en dan vaak ook met zeer hoge snelheid, over willen en kunnen gaan nemen.

Het valt gelukkig in onze regio nog mee. Wel is het voorspelbaar, dat als er in diergeneeskunde ergens een tekort aan dierenartsen ervaren gaat worden, eigenaren dat niet zo zeer zullen gaan ervaren bij het regelen van gebitsverzorging, rontgenfoto's nemen, manuele therapie. Daar staan immers genoeg uitvoerders in een rij, die nog deze week kunnen. Bij spoeduitvoering zijn uitvoerders die direct kunnen schakelen schaarser. Dat is geen onwil bij deze uitvoerders, maar heeft dan natuurlijk te maken met relatieve aantal uitvoerders en de minuten in een uur.

Wij doen er heel veel aan, spoedorganisatie goed te regelen en verankeren. Het in de toekomst blijven waarborgen van kwaliteit in spoed voor eigen clienten, betekent helaas dat wij er niet aan gaan ontkomen, het volgende eerlijk op te schrijven.

 

EIGEN CLIENTELE VOORRANG

Mobiele spoedservice is van oudsher een service voor eigen clienten. Dan was er een enkele losvliegende eigenaar die niets regelde en dan doorgaans hele snelle hulp nodig heeft. Nu werkverdelingen uit de pas gaan lopen en men daar te weinig aandacht voor heeft, neemt "enkele" wel gestaag toe.

Onze dienstdoende arts zal bij vergelijkbare spoedgevallen, onze vaste eigen clienten altijd prioriteit blijven geven.  Heeft een collega paardenarts met goed opgezette spoeddienst in de buurt echte calamiteiten, dan nemen we contact op, springen we uiteraard bij en gaat dit uiteraard ook voor.

Niet-gerelateerde bellers zijn daarna de restgroep. Onze snelle hulp volgt alleen als dat op dat specifieke moment in te passen is, dus geen invloed heeft op de kwaliteit in vergelijkbare spoedhulpverlening aan onze eigen clienten.   .

 

IS ER EEN TOESLAG VOOR NIET GERELATEERDE BELLERS?

Is er spoed, maar ben je geen client bij ons? En geeft onze arts aan, dat er mogelijkheid is, om toch je mobiele spoed in behandeling te gaan nemen? Dan hanteren wij geen niet-gerelateerde-spoedtoeslag, zoals sommige andere praktijken wel doen. We begrijpen uiteraard heel goed, dat paardeneigenaren natuurlijk gewoon het snelste voor hun dier willen.

Wel geldt dat we helaas moeten vragen aan niet-bekende bellers om direct te betalen.  Het geldt natuurlijk zeker niet voor iedereen, maar helder feit is helaas, dat er een relatief beduidend hoger wanbetalingsgedrag is, bij niet-gerelateerde bellers.

 

PATIENT INFORMATIE

Al onze eigen artsen kunnen uiteraard tijdens de dienst ons eigen patientensysteem in. Alle informatie over medicijngebruik tijdens behandelingen en wat exact wel en niet onderzocht is, het hele wel en wee gaat direct ons systeem in.

Komt u tijdens spoed nieuw bij ons en kreeg het al medicijnen, wilt u dan zorgen dat we weten wat en hoeveel? Dat kan belangrijk zijn. Probeer ook te verzorgen dat het paspoort aanwezig is, dan kunnen we alles in 1 keer regelen.

 

DUIDELIJKHEID

Heeft u dieren, probeer dan te verzorgen dat u altijd bereikbaar blijft. Ook tijdens de vakantie. Het kan beter zijn voor het paard, als we snel goed kunnen overleggen wat u als eigenaar bij spoed, wel en misschien niet meer wilt laten uit voeren. Dat is altijd een eigen keuze. 

 

telefoonnummer spoeddienst