Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

Paspoort / functie

 

PAARDENPASPOORT VOOR IDENTIFICATIE

De chip wordt geregeld voordat het veulen 6 maanden is en dan vraag je gelijk het paspoort aan.

Ieder paard, ouder dan 9 maanden, moet vervolgens een paspoort hebben. Het paspoort is geen eigendomsbewijs maar een identificatiebewijs. In het paspoort staat ook een uniek chipnummer dat bij het paard hoort. In het UBN register staat vervolgens geregistreerd waar het paard op enig moment staat.

 

FUNCTIE VAN HET PAARDENPASPOORT

De functie van het paspoort gaat inmiddels wel een stukje verder, dan alleen identificatie van het paard.

Zo willen wedstrijdorganisatoren en stalhouders bijvoorbeeld graag aangetoond zien, dat het paard op de juiste wijze tegen influenza is gevaccineerd. Daarom wordt de inlfuenzavaccinatie en de data dat deze gegeven zijn, opgenomen in het paspoort.

Slachthuizen moeten controleren, of het paard niet uitgesloten is voor de slacht en het paspoort klopt met de VKI verklaring van de laatste eigenaar.

 

WAAR IS HET PASPOORT ?

De wetgever gaat er van uit, dat het paspoort ALTIJD bij het paard in de buurt aanwezig is. Iedereen die een paard op stal of in het land heeft of vervoert, moet binnen afzienbare tijd een paspoort van dit paard kunnen laten zien. Zo niet, dan kunnen forse boetes uitgedeeld worden aan de stalhouder en vervoerder.

In de praktijk ligt het paspoort natuurlijk helemaal niet altijd bij het paard, het hangt niet om de hals. Regelmatig weten eigenaren niet dat deze regel er is, vindt men het te omslachtig of is iemand bang voor diefstal. Geeft een eigenaar het paspoort aan een pensionhouder, dan kan pensionhouder bij bedrijfscontrole alles overleggen en boete voorkomen. Echter, de eigenaar moet het wel weer moet terugvragen voordat deze wedstrijd gaat rijden, naar de kliniek gaat, van stal verandert enz. Allemaal begrijpelijke motieven dat een paspoort er een keer niet is, maar helaas kan dit leiden tot boetes. 

 

REGISTRATIE VAN MEDICIJNEN IN HET PASPOORT

Paardenartsen moeten bij uitgifte van bepaalde groepen medicijnen aan een paard, deze registreren in het paspoort. Denk aan de influenza entingen, maar ook leiden bepaalde medicijnen leiden tot beperkingen voor de slacht.

Het feit dat paspoorten niet altijd bij paarden aanwezig zijn, is natuurlijk een uitvoeringsprobleempje waar we dan tegenaan kunnen lopen. Ook al is het soms lastig toch willen we dit allemaal goed regelen. Redenen dat we medicijnenregistratie heel belangrijk vinden, is niet alleen het risico op boetes, maar het zwaarwegende algemene belang van voedselveiligheid en het kunnen behouden van de huidige regels, waarbij paardeneigenaren alle beslismogelijkheden omtrent medicatie voor hun paard behielden.

Als in de toekomstige praktijk blijkt dat dierenartsen de registratieverplichting niet serieus nemen, kan dit er bijvoorbeeld toe gaan leiden dat bepaalde medicijnen verboden gaan worden. Daar moeten we met zijn allen niet naar toe willen, want dat leidt tot afzwakking van zorg.

Helaas is het nog lang niet mogelijk dat we de database met chipgegevens kunnen gebruiken als centrale registratie van alle medische handelingen, dat zou een stuk makkelijker zijn voor iedereen. Tot die tijd werken we met chip, paspoort, logboeken en VKI verklaringen.

 

WAT IS DAN WEL HET EIGENDOMSBEWIJS VAN EEN PAARD?

Als het paspoort geen eigendomsbewijs is, wat is dat dan wel? Het eigendom van een paard, hoort bij een eventueel desbetreffend stamboek ingeschreven te staan. Veel paarden staan echter niet op naam van de huidige eigenaar. Het is namelijk niet verplicht om een paard of pony op naam van de eigenaar te zetten. Aan het overschrijven zijn vaak kosten verbonden en de extra handelingen die gedaan moeten worden, slaan mensen soms over.

Wat is dan het eigendomsbewijs? Er is ook niet altijd een factuur? Dierenarts of keuringsrapporten en foto’s van het paard kunnen eveneens sterke aanwijzingen zijn, maar zijn ook geen bewijs van eigendom.

Een koopovereenkomst is, zeker bij afwezigheid van een factuur, het sterkste middel.

Zeker wanneer zo een overeenkomst alle kenmerken van het paard vermeldt, kunnen koopovereenkomsten gelden als (extra) eigendomsbewijs van het paard.  Een koopovereenkomst maak je dus niet alleen als overeenkomst, maar ook om later een gewenste eigendomsoverdracht nog beter mee aan te kunnen tonen.

 

UBN REGISTRATIE

Vanaf 21 april 2021 is het voor iedere paardenhouder verplicht te registreren hoeveel paarden op zijn adres worden gehouden. Per 21 april 2012 is de database van het I&R register paard uitgebreid met gegevens over de locatie van de paarden en om welk type dieren het gaat. Dat kan van belang zijn bij ziekte-uitbraken.

UBN registreren en wijzigen doe je hier.

In het registratiesysteem worden per staladres gegevens bewaard. De houder van het paard moet er voor zorgen dat binnen twaalf maanden na de geboorte het paard in het systeem worden gezet. Daarnaast moet bij het verlies van een paspoort, het bezitten of aanvragen van een duplicaat of het overlijden van een paard dit gelijk hier doorgegeven worden inclusief de betreffende datum.

Een paard moet op het UBN worden geregistreerd van de locatie waar het paard gewoonlijk wordt gehouden. Dat betekent ten minste 30 dagen of langer. Als het paard wordt verhuisd is het nodig dit te melden en het paard onder het nieuwe UBN in te schrijven. Dit is de verantwoordelijkheid van de exploitant van het paard.

Wordt het paard kortdurend verplaatst, minder dan 90 dagen, voor bijvoorbeeld training op een trainingsstal of een merrie die naar een dekstation gaat? Dan is een melding verplicht in het I&R systeem waar het paard tijdelijk verblijft. De verantwoordelijke voor deze melding is de exploitant van het paard, meestal de eigenaar.