Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

Vaccinatie influenza

INFLUENZA VACCINATIE PAARD

Influenza bij paarden kent een veel hoger risico, dan een normale griep. Ervaringen met grote uitbraken in het verleden legden de sector uit, dat influenza zeer besmettelijk is, een uitbraak dus zeer snel kan uitbreiden en bij individuele paarden dan kan leiden tot blijvende restschade in de luchtwegen.

Dat maakt de vaccinatie influenza nu een belangrijke enting. Daarom is de enting tegen influenza bij paarden via de wedstrijdorganisaties KNHS en FEI (internationaal) en op goed georganiseerde stallen, verplicht gesteld. Gaat u internationaal rijden, let er dan op dat men in veel andere landen een hogere beschermingsgraad wenst, dan de KNHS in Nederland.

In praktijk zagen we nu gelukkig al jarenlang geen grote influenza uitbraken. 

 

COMBINATIE ENTING EN APARTE INFLUENZA ENTINGEN

Voor influenza zijn er combinatie entingen en aparte entingen. Enten tegen tetanus is niet verplicht,want een tetanusbesmetting is niet besmettelijk. Paarden zijn wel sterker gevoelig voor tetanus en vroegtijdig aan tetanus dood moeten gaan is dermate naar, dat we heel blij zijn, dat hier een goede enting tegen ontwikkeld is. In praktijk krijgen bijna alle paarden dus beide entingen. De enting tegen influenza moet echter veel vaker gegeven worden dan de enting tegen tetanus. Omdat de frequentie bij influenza hoger is dan voor tetanus, zijn er dus zowel combinatie entingen als aparte entingen.

 

WAT IS INFLUENZA ?

Influenza is een regelmatig voorkomend virus dat infectie in de voorste luchtwegen veroorzaakt. Het paard is slomer en rillerig, kan neusuitvloeiing en koorts krijgen. Vaak gaat het in een later stadium hoesten. Omdat de infectie het slijmvlies beschadigd, kunnen normaal aanwezige bacteriën vervelende secundaire infecties gaan veroorzaken (zoals longontsteking of bronchitis). Volwassen paarden sterven zelden aan een influenza. Maar rust wordt belangrijk want een volledig herstel van conditie kan lang duren. Er is een kans op blijvende luchtwegproblemen, zeker bij niet geënte paarden is er een kans op blijvende luchtwegproblemen. Door moeten leven met structurele luchtwegproblemen, is een stuk minder prettig. Kleine veulens die onvoldoende antistoffen via de biest binnen kregen, kunnen door influenza sterven.

Een enting is geen garantie dat een paard geen influenza kan krijgen. Maar enting verlaagt de kans op het krijgen van de ziekte, de ernst van de verschijnselen en de kans op permanente schade aan luchtwegen. Na besmetting zal een geënt paard ook minder virus uit scheiden. Dat laatste is ook erg belangrijk, want influenza is normaal zeer besmettelijk omdat het influenzavirus heel klein is. Het kan lang in de lucht hangen en zich over tientallen meters via lucht verspreiden.

Op KNHS en FEI wedstrijden en door veel stalhouders is enten verplicht, zo wordt samen de druk van influenza, al terug gebracht. Op FEI wedstrijden vraagt men om hogere frequentie van de enting, de reden dat dit beter is, behandelen we op deze pagina.

Het virus wijzigt ook regelmatig (verschillende stammen). Daar staat gelukkig tegen over, dat de entingvloeistoffen regelmatig worden geupdated.

 

ENTEN INFLUENZA VERPLICHT VIA KNHS (NEDERLAND) EN FEI (INTERNATIONALE REGELS)

 

Naast het feit dat veel stalhouders enten tegen influenza verplichten, is het ook op KNHS (de nederlandse bond) en FEI wedstrijden (internationaal starten) verplicht. Op wedstrijden is regelmatig paspoortcontrole op aanwezigheid van chip (of DNA-nummer) en de verplichte influenzavaccinatie. Alhoewel we zien dat de controles minder plaatsvinden, kunnen we ons afvragen of dit slim is. Enten is belangrijk, het gaat om een gezamelijk belang. 

Er zijn natuurlijk altijd mensen met onbeschermde paarden. Dit kan onbewust en per ongeluk zijn (vergeten, onbekend, te laat enz) maar ook bewust. Ongeacht de reden, is het belangrijk dat men via verplichting en controle er voor zorgt, dat influenza veel minder snel en hard paarden treft, dan wanneer er geen verplichting zou zijn.

 

KNHS

De verplichte influenzavaccinatie omhelst een basisvaccinatie en daarna een jaarlijks terugkomende hervaccinatie. De basisvaccinatie is een eerste vaccinatie en tussen de 21 en 92 dagen een tweede. De jaarlijkse hervaccinatie moet binnen 12 maanden gegeven zijn, omdat de bescherming anders niet meer met 1 enting op peil te krijgen is. Zijn er meer dan 12 maanden verstreken, dan moet voor de deelname aan een wedstrijd de gehele basisvaccinatie overnieuw. Na de vaccinatie mag u nog 7 dagen geen wedstrijd met het paard starten.

Op de pagina “influenza” in het paspoort moet de basisvaccinatie binnen het voorgestelde tijdschema staan. U kunt hier de volgende merknamen tegenkomen:
Duvaxyn IE plus T, Tetragripiffa, Proteqflu TE, Equilis (Nobi) Equenza T, Equilis Resequin, Equip FT, Equiffa.

Andere mogelijkheid is dat de basisenting nog in een oud vaccinatieboekje genoteerd werd. In dat geval moet de pagina “influenza” in uw paspoort starten met de exacte beschrijving “The vaccination history of this horse is correct. Last vaccination on..,” en voorzien zijn van een handtekening en een stempel van een dierenarts. Afwijkingen in de zin, hoe klein dan ook, hoeft de jury niet te tolereren. Heeft u een ouder paspoort, dan staat er misschien nog “The vaccination history of this horse is correct till…”, maar “till…” hoeft al enige tijd niet meer toegevoegd te worden.

U mag 7 dagen na de influenza-enting met het paard geen wedstijd rijden (dat is een KNHS-voorschrift).

 

FEI REGELS

Hier geldt dat allereerst de basisvaccinatie conform KNHS van toepassing is. Aanvullend geldt dat er 6 maanden na de basisenting een derde enting verplicht is. Deze is ook medisch belangrijk omdat bij deze verbrede basisenting er een veel hogere bescherming ontstaat die blijvend van aard is (mits daarna de jaarlijks vervolgentingen op tijd gegeven worden).

Ook hier geldt dat de vervolgenting minimaal 1 keer per jaar herhaald moet worden anders zakt de bescherming zo snel dat we hem niet meer met 1 enting op pad kunnen krijgen. Als aanvullende bepaling geldt bij de FEI dat op wedstrijd de enting nooit langer geleden mag zijn, dan 6 maanden en 21 dagen voor de wedstrijd én het paard mag nooit gevaccineerd zijn in de laatste 7 dagen voor het op het wedstrijdterrein verschijnt

Kortom, de FEI regels zijn strenger en dat is niet zonder reden.

 

OPTIMALISEREN BESCHERMING

Wij adviseren ook, om de vaccinatie tegen influenza elke 6 maanden te doen, omdat uit onderzoek zeer duidelijk blijkt dat de bescherming na 6-9 maanden te zwak wordt. In onze werkregio is de paardendichtheid heel hoog en helaas is influenza besmettelijk. Ook om bij een uitbraak de infectiedruk op een stal lager te houden en dus gevolgen terug te dringen, is het beter de bescherming op goede sterkte te houden.

Als staleigenaar is het niet overdreven voor een paard op stal mag, al te controleren of vaccinatie heeft plaatsgevonden. Probeer echt te regelen, nieuwkomers altijd echt apart te zetten. Zo zouden veel uitbraken veel kleiner blijven, verhuizen geeft namelijk stress en dan komen veel latent aanwezige problemen naar boven. Blijft het paard aanwezig op de stal, let dan ook op droespreventie en worminfectie. Even streng zijn, kan de kans op getob aanzienlijk terugdringen.

 

AFWIJKING ENTINGSCHEMA DRACHT EN VEULENS

Er kan aanleiding zijn om in overleg toch te gaan werken met een afwijkend vaccin en/of schema. Voor fokkers is het belangrijk te weten dat  bij drachtigheid en veulens de frequentie iets gaat wijzigen, om het veulen zo goed mogelijk beschermd te krijgen.

NORMAAL BIJ GEEN DRACHT

Wij adviseren om echt voldoende te blijven vaccineren tegen influenza. Zes tot negen maanden.

DRACHTIG
Influenza en tetanus bij voorkeur in de 3e en 9e maand, zodat moeder en kind de eerste periode direct beter beschermd zijn.

Wilt u de merrie enten tegen rhino dan geldt hier voorkeur voor de 3e, 5e, 7e en 9e maand van de dracht.

VEULEN

De eerste enting van het veulen is op 4 maanden. Als de merrie in de laatste vier maanden van de dracht nog geënt is, wordt het veulen pas op 5 maanden geënt. De tweede enting 4-6 weken daarna. De eerste enting en de éénmalige snel opvolgende tweede enting samen, is de basisenting.
 

NA DE ENTING

Bij paarden komen ongewenste reacties gelukkig veel minder voor dan bijvoorbeeld bij kinderen. Wij enten al lange tijd meer dan 3000 keer per jaar tegen influenza en tetanus en kiezen per definitie voor hoogwaardige vaccins. Gaat u prijzen tot op de euro vergelijken, vergeet dan nooit na te vragen welke vaccins exact gebruikt worden.

Wat bijna nooit voorkomt, maar wel bekend moet zijn, is dat een lichaam bij toediening van niet lichaamseigen stoffen een allergische reactie kan ontwikkelen met directe shock tot gevolg. Dat kan dus ook bij een enting voorkomen. Gelukkig is dit zeer uitzonderlijk. Toch willen we dat u dit weet.

Vaker, maar nog altijd incidenteel, zien we dat er tijdelijke zwellingen op de geïnjecteerde plaats kan verschijnen. Dit kan dan weer verschillende oorzaken hebben. Ook kan het paard even koorts krijgen. De koorts duurt meestal een dag, maximaal drie dagen en gaat over zonder medicatie. Als het paard echter zijn eetlust verliest of zich belabberd voelt door de koorts, mogen koortsremmers toegediend worden. Het is belangrijk om te weten dat een enting helaas ook een tijdelijke vermindering van weerstand veroorzaakt, waardoor een willekeurig rondsluimerend virus makkelijker kan toeslaan en dan de conditie kan verminderen. Ook al hebben dit soort besmettingen bijna nooit zulke forse gevolgen als influenza zelf snel heeft, is waakzaamheid voor en na enting belangrijk. Mocht u iets ongewoons merken, willen we dit graag weten.

Fabrikanten schrijven in bijsluiters geen rust meer voor, maar adviseren “stress te vermijden voor en na de vaccinatie”. Hou het paard op de dag rustig en daarna ook wat rustiger. Controleer bij twijfel zeker de temperatuur, een paard met koorts of verhoging wil je niet aan het werk zetten.

 

PASPOORTEN

De enting moet verplicht genoteerd worden in het paspoort, ook als het paard nooit op wedstrijd gaat. Zo kan altijd bekeken worden, of het paard de basis gehad heeft en de jaarlijkse enting niet veel te laat geplaatst is, zodat er een volledig onbeschermd paard staat. In dat geval moet de basis weer worden opgestart, anders blijft het paard immers de jaren er na, onvoldoende beschermd. 

Zet de vaccinatiedata een maand van te voren in de agenda, dan bent je altijd op tijd en gaat de bescherming nooit helemaal op nul.