Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

Erkenningen

 

ALLE ARTSEN ERKENDE PAARDENDIERENARTS

Alle paardenartsen in vast dienstverband bij Paardendokters zijn Erkende Paardendierenarts en staan dus in het openbare register Erkende Paardendierenartsen.

Het doel van dit register is het stimuleren van continue educatie bij paardenartsen. Deelnemers worden ook daadwerkelijk gecontroleerd op het volgen van verdere na- en bijscholing.

Deelname aan dit nascholingsregister is in ons beroep nog steeds een vrijwillige keuze.

Onze praktijk bestaat al sinds 2004 en we werken sinds het bestaan van dit register, ieder jaar opnieuw met veel plezier aan de vereisten.

We leggen hier de verschillende paardenartsenregisters wat beter uit en ook waarom wij expliciet kozen voor dit register. 

 

HET BELANG VAN ERKENNING PER DIERSOORT BIJ DIERENARTSEN?

Een dierenarts is na het afstuderen algemeen bevoegd om alle diersoorten te behandelen.

Algemeen bevoegd. Niemand zou durven zeggen, algemeen bekwaam.

Het zou zeker niet heel goed zijn als wij morgen bijvoorbeeld opeens alle hondenproblemen gaan behandelen, want dan liggen we in vergelijking met een zeer ervaren huisdierenarts in behandeling van alle specifiekere hondaandoeningen, echt heel ver achter in kennis. Zonder deze kennis zou het soms best wel heel goed gaan, maar ook veel vaker een flink beetje minder goed.

In een zeer praktisch dierenartsenberoep blijft combinatie van steeds extra stukjes theoretische kennis en veel werkervaring op doen, een heel belangrijk stuk leerweg. Dat extra stuk kun je vervolgens zo groot maken, als je zelf wilt. Dat gaat via kennis van collega's, maar zeker ook via vele aanvullende cursussen en werkervaring met de dingen die leerde in zo een cursus.

Breidt een arts zijn kennis na de afstuderen op de universiteit niet via deze weg uit, dan is deze maar heel beperkt inzetbaar.  

Paarden passen problemen niet aan op de arts. Andersom werkt het wel.

Dagelijkse interactie met kennis van collega's is belangrijk. Maar inzet, cursussen, nascholing en interactie met andere praktijken via intervisies, spelen in de werkelijkheid ook een ontzettend belangrijke rol in de uiteindelijke daadwerkelijke vorming van een arts. Daarom is er een register Erkende Paardenartsen is, waarin je niet kunt blijven staan als je daar niet jaarlijks voldoende aan doet.

 

SPECIALISTEN IN PAARDENGENEESKUNDE

Er zijn in paardengeneeskunde heel veel mensen, die zichzelf heel erg graag specialist gaan noemen.

De titel specialist is in geneeskunde echter al weggegeven aan universitair specialisten. Dan is er ook daadwerkelijk vele jaren extra gestudeerd op de universiteit in een verder afgebakend gebied. Zo is er een Europees Specialist voor de moeilijkere inwendige ziekten, voor veterinaire voeding, voor voortplanting en chirurgie en beeldvorming.

Vervolgens zijn er voor de normale paardenartsen in het veld, meerdere verschillende commerciele instituten, waar men veel kleine en soms ook veel grotere cursussen kan volgen, om de gaten tussen de normale dierenartsen en het veld van Europees specialisten op te vullen.

Het grote aantal verschillende opties tot nascholing is ook logisch, want wereldwijd heeft de paardenhouderij een enorme omvang. Het aanbod in extra scholing voor artsen is daarom vanzelfsprekend heel erg groot.

Kortom paardenartsen hebben een ruim werkveld en veel mogelijkheden extra kennis in te gaan winnen.

Daarom wilden wij zelf in 2004 al onze aandacht, al niet meer delen met andere diersoorten. Dat gaf immers gelijk al veel meer ruimte om gaten op te gaan vullen.

 

STUREN NAAR FOCUS OP EEN DIERSOORT

Een arts komt jaarlijks opnieuw in het Register Erkende Paardendierenartsen, via het voldoen aan een minimum aantal uren werk- en nascholingsuren met paarden.

Dit minimum is wel zo veel, dat het iets lastiger wordt om als arts langdurig in twee registers te staan, bijvoorbeeld kleine huisdieren en paard.

De Erkenningsregisters sturen dus allereerst aan op specialisatie op een diersoort (paard) of groep (vee of kleine huisdieren), zodat men beter kan gaan werken aan het bijhouden van de kennis. Dat is heel belangrijk want de algemenere universiteit geeft de basis. Een veel verdere vorming per diersoort moet plaats vinden in de praktijk. Maar dan moet die inrichting van praktijk het dus wel toestaan, mee te werken aan dit principe.

Wat op zal vallen is dat het paard ook geen onderdeel is van een groep dieren, maar echt alleen paard. Dat komt natuurlijk omdat er bij paarden andere specifiekere kennisgebieden zijn. Denk bijvoorbeeld aan orthopedie bij paarden, een heel bijzonder maar ook uitgebreid gebied.

Het register per diersoort stelt een minimum maar er is uiteraard geen maximum. Dus een tijdje veel meer bij leren mag ook. Gezien de ruimte die daar voor is, betekent ook dat niet dat je daarna gelijk jaren klaar hoeft te zijn.

 

KEUZE MET EEN UITZONDERING

Allereerst zijn er in verhouding met humane geneeskunde dus opvallend weinig universitaire specialisatisten.

Dat betekent dat normale artsen keuzen hebben om te kiezen in welke stukken in een relatief breed gebied, zij individueel verder gaan leren en in welke volgorden. 

Er zijn dan gelijk veel keuzemogelijkheden, maar wij zien zeker ook een maatschappelijke rol voor een paardenarts. Wij zijn van mening dat paardenartsen van de toekomst, vooral ook eerst echt goed en zelfstandig de spoeddienst moeten leren doen onder begeleiding van ervaren artsen.

Het is natuurlijk niet zo dat even eerst spoed gaan leren doen, betekent dat je daarna opeens te dom geworden bent om nog weer andere dingen bij te kunnen leren. Wel zien we als men spoed niet direkt gaat leren, men dit onderdeel doorgaans ook levenslang wil blijven overslaan. Er zijn artsen die alles willen doen, behalve spoed. Veel nieuwe toetreders die 40 jaar geen spoed gaan doen, kan moeilijk te herstellen knelpunten gaan geven. Dat is een nare ontwikkeling waar diereigenaren, zeker in de kleine huisdieren, nu al steeds vaker tegenaan lopen.

Een Erkenning zegt dus niets over de gehanteerde volgorden in educatie. De inrichting van de spoeddienst zegt meer over de welwillendheid clienten ook te helpen als anderen slapen of als het de hele agenda van de dag overhoopt gooit.

 

EEN LEVEN LANG LEREN

Het is vervolgens ook zeker niet zo dat je als paardenarts na 10 jaar werkervaring in de eerste en tweede lijn, echt bijna niets nieuws meer kan leren. Integendeel, als je ieder jaar de bestaande dingen volgt maar er ook steeds weer een nieuwe opleiding bij pakt, is de koek eigenlijk nooit helemaal op. Is dat wel zo, dan is de arts in een te klein hokje geplaatst.

Het leuke van ons beroep is volgens ons, dat het helemaal nooit een heel klein hokje hoeft te worden. Het gehele vakgebied paardenarts is daadwerkelijk ruim voldoende breed voor het principe van continue educatie. Werk je daarbij als team, dan kun je via continue educatie wel gaan verzorgen dat alle belangrijkste elementen om alle mogelijke paardproblemen in de eerste en tweede lijn goed tegemoet te kunnen stappen, allemaal in huis zijn.

Hoe dat bij ons werkt zie je op de teampagina.

 

DE UNIVERSITEIT GEEFT SLECHTS EEN BASIS

Kortom de universiteit geeft slechts de basis en natuurlijk heeft niet iedere dierenarts dezelfde interesse gebieden. Verdere bekwaamheid zal na het afstuderen per diersoort verder worden opgebouwd via praktijkervaring, begeleiding en nascholing.

Het zal duidelijk zijn dat hoe de vormig van een arts in praktijk exact gaat lopen, volledig af hangt van het type artsenpraktijk, de spreiding over diersoorten, keuzen voor werkverdelingen in deze praktijk, de begeleiding, van persoonlijke aanleg en interesse maar zeker ook van het totaal aantal uren extra bij-, en nascholing.

Een arts mag ook jarenlang alleen een hele gezellige dag cursus per jaar doen en zich "paardenarts" noemen. Of na vijftien jaar honden doen, paarden gaan doen en dan zelfs binnen twee en half jaar weer "Erkend Paardenarts" zijn.

Kortom, de term Erkend Paardenarts zegt op zich helemaal nog niet zo veel over de arts. Wel kan er dus door het dagelijks samen werken met meerdere fanatieke Erkend Paardenartsen, een up to date team met diverse speerpunten bij artsen ontstaan.

 

PRIMA REGISTER

Wij zien geen reden, niet in dit register te willen staan, zolang we maar steeds weer blijven zien dat nascholingen, daadwerkelijk leiden tot kwaliteitstoename.

Op dit moment richt thans nagenoeg iedere iets bredere opleiding ook weer zijn eigen register op, waar soms jaarlijks best fors voor betaald moet worden. Terwijl het soms ook weer heel goed is, ook bij een opleidingsinstituut buiten zo een register, weer verder te gaan kijken. Het ontstaan van tunnelvisies in onderwerpen, ligt immers ook altijd op de loer.

Bij het register Erkende Paardendierenarts behoudt je goede toegang tot alle opleidingsinstituten en dus ook tot alle verschillende opinies die er kunnen zijn.

Kortom: dit register geeft alle stimulans verder te gaan zoeken, zonder vorming van veel onnodige overheadkosten.

 

DE KOSTEN VAN VOORTDURENDE EDUCATIE

De meeste dierenartsen willen hetgeen dat ze doen, echt zo goed mogelijk uitgevoerd zien. Uiteraard geldt dat voortdurende educatie, de praktijk voortdurend tijd en geld kost.

Een dierenarts die nooit iets bij leert en veel dingen mist, is daarentegen voor de klant relatief duur.

 

ERKENNING SINDS 2004 IN HET LOGO

In 2004 hebben we "Erkend Paardenartsen" piepklein in ons logo gezet. Onder het mom, als dat straks helemaal overbodig is, -iedere paardenarts wordt uiteraard erkend Paardenarts- , dan vissen we het wel weer uit het logo.

Het logo is echter nooit veranderd. De erkenning staat er nog steeds, heel klein.

In principe verwacht je na bovenstaande toelichting op dit register niet, dat er paardenartsen zijn, die niet de ruimte krijgen of nemen om te werken aan Erkenning. Maar ze zijn er wel degelijk en zij zorgen er voor dat Erkende Paardenartsen een positief onderscheid is.

 

HET NUT VAN EEN TEAMPAGINA

Zo klein als de Erkenning in het logo staat, zo groot is in de loop der jaren uiteindelijk haar rol geworden, in ons dagelijks werk. Het register komt terug in onze onderzoeken en behandelplannen, die we gewoon voortdurend blijven verbeteren.

Sinds 2004 hebben wij een duidelijke koers, dat is ALLE praktische kwaliteit in eerste en tweede lijn paardengeneeskunde zo hoog mogelijk op voeren. Inmiddels werken we met jong en ouder samen aan dit doel en zijn we daar samen ver in.

Uiteraard geldt wel, dat niet alle artsen al dezelfde kennis en ervaring hebben. Daarom hebben we een teampagina.

 

ERKEND PAARDENDIERENARTS VERSUS ERKEND KEURINGSARTS

Naast Erkend Paardendierenarts bestaat er ook een register Erkend Keuringsdierenarts Paard.

Dit is echter geen opleidingsregister maar een verzekeringsvolmachtenregister en dus heel iets anders. Het gaat hier om paardenartsen die paarden ook direct mogen verzekeren bij bepaalde verzekeraars, zonder tussenkomst van een verzekeringsarts. Assurantietussenpersonen noemen dat een volmacht. Later sloot de KWPN zich daarbij aan.

Een volmacht is dermate anders, dat dit register dus ook een hele andere naam zou kunnen hebben. Bij een erkend keuringsarts wordt jaarlijks uit de gedane (röntgen)keuringen een flink aantal foto's steekproefsgewijs nogmaals getoetst, om zo de kwaliteit van genomen rontgenfoto's en correctheid van de beoordeling in de volmacht te controleren. Voor zo een omvangrijke toetsing achteraf, moet jaarlijks een hoge financiele bijdrage worden betaald.

Hoewel wij in onze regio veel aan-, en verkoopkeuringen doen, ook voor export van rijpaarden naar het buitenland, kiezen we niet voor Erkend Keuringsdierenarts. Wij hebben hier geen grote opfokkoppels in de buurt staan om te gaan screenen. Bij te veel aankoopkeuringen die we doen, is er bovendien ook geen verzekeringswens. De koper keurt louter een rijpaard voor zichzelf. Of het rijpaard en de foto's moeten naar het buitenland enzovoorts.

In het geval dat een (rontgenologische) aankoopkeuring wel gelijkertijd ook moet leiden tot opname in een verzekering, worden foto's direct doorgestuurd naar de arts van de specifieke paardenverzekeraar naar keuze. Onze rontgenfoto's hebben een uitstekende, zeer scherpe kwaliteit. Dat komt omdat we juist heel veel kreupelheden onderzoeken dus direct voor kwalitatief echt goede rontgenapparatuur gegaan zijn en uiteraard alle belangrijke cursussen inzake foto's nemen en beoordelen gedaan hebben. De cursussen voor keuringen, hebben we uiteraard ook allemaal gevolgd.

Als ervaren kreupelheidsarts zijn we sterk geworden in het herkennen van allerhande kreupelheden tijdens beweging en het herkennen van afwijkingen op beelden. Verzekeraars kunnen bovendien altijd op ons rekenen, dat we altijd netjes en eerlijk werken. Zo hebben we in de loop der jaren ook met alle verzekeraars, een zeer prettige samenwerking opgebouwd.

 

HET REGISTER VOOR FEI ARTSEN

Voor de mensen die internationaal gaan starten mogen we FEI paspoorten maken.

In het verleden waren we ook FEI-wedstrijdarts. In onze regio vinden echter nu geen internationale concoursen meer plaats maar louter regionale. Aangezien we sport in de regio toch het allerleukste vinden en zelf ook nog graag actief paardrijden, staan wij voorlopig bij voorkeur alleen op regionale wedstrijden.

 

EEN ZELFSTANDIGE KOERS

De reden dat we zelfstandig kunnen zijn en blijven is dat er echt veel opleidingsinstituten zijn, die open staan voor alle dierenartsen. Als iets belangrijk is voor onze beroepsgroep, dan is dat wel een neutrale opzet en voldoende diversiteit in continue vormend onderwijs.

Met zelfstandige koers bedoelen we dus niet dat we heel eigenwijs zijn. Of heel alternatief en minder regulier, want dat zijn we zeker niet.

We volgen een koers om paardpatienten praktisch zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en juist de opzet van de Erkenning speelt daarbij een grote rol. Want het goede van dit register is, dat je overal en op alle onderwerpen cursus mag blijven doen. Zo kom het, dat je op geen enkel onderwerp in een enkele visie hoeft te landen.

We zitten niet in dit Register omdat het van iemand moet, maar de basisopzet goed is.