Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

Erkenningen

 

ALLE ARTSEN ERKEND PAARDENDIERENARTS

Alle paardenartsen in vast dienstverband bij Paardendokters zijn opgenomen in het openbare register Erkend Paardendierenartsen.

Deze erkenning krijgt een paardenarts jaarlijks, als deze ieder jaar voldoende aan verdere na- en bijscholing doet.

 

STUREN FOCUS OP EEN DIERSOORT

Een arts komt jaarlijks opnieuw in het Register Erkende Paardendierenartsen, via het voldoen aan een minimum aantal uren werk- en nascholingsuren met paarden. Dit minimum is wel zo veel, dat het iets lastiger wordt om als arts langdurig in twee registers te staan, bijvoorbeeld kleine huisdieren en paard.

Dit register stuurt dus aan op verdieping in een diersoort (paard) of groep (vee of kleine huisdieren) en daar te werken aan het bijhouden en verder uitbreiden van kennis.

 

HET BELANG VAN ERKENNING PER DIERSOORT BIJ DIERENARTSEN?

Een dierenarts is na het afstuderen algemeen bevoegd om alle diersoorten te behandelen.

Algemeen bevoegd. Niemand zou durven zeggen, algemeen bekwaam.

Bij humane artsen zijn er veel meer functiesplitsingen, dan bij dierenartsen. Diersoorten hebben bovendien unieke aandoeningen

Kortom de universiteit geeft de basis. Verdere bekwaamheid per diersoort moet na het afstuderen worden opgebouwd via praktijkervaring, begeleiding en nascholing.

Hoe dat in praktijk dan exact gaat lopen, hangt volledig af van het type artsenpraktijk, de werkverdelingen in deze praktijk, van het aantal uren extra bij-, en nascholing en natuurlijk ook van persoonlijke aanleg en interesse.

Voor een leek is een dierenarts, een dierenarts. Een paardenarts, een paardenarts. Terwijl er in werkelijkheid in de loop der jaren hele grote verschillen in expertise kunnen groeien. Praktijken moeten zelf dus heel goed in de gaten houden, dat bij een probleem van een paard, passende expertise ingezet wordt.

 

PRIMA REGISTER

In 2004 waren we een van de eerste dierenartsenpraktijkjes, die ons volledig op paard gingen richten. Voor ons was de komst van het register dus geen probleem.

Wij vinden het een prima register. Te weinig verder leren geeft geen registratie, maar meer leren mag altijd. Er is bovendien een zeer ruime keuze in cursussen en bijeenkomsten.

Voldoen aan de jaarlijkse eisen, doen we altijd ruimschoots. Verder is er geen reden, niet in dit register te gaan staan.

 

SINDS 2004 JAARLIJKS OPNIEUW

Steeds blijven leren is in dit beroep is natuurlijk niet meer, dan logisch. Zelfs met meerdere paardenartsen bij elkaar, is er altijd genoeg bij te leren. 

Bij aanvang van het register was het vraag of er praktizerende normale paardenartsen zouden gaan komen, die jarenlang te weinig aan nascholing doen? Dus de erkenning jarenlang NIET gaan halen?

Alleen deze paardenartsen, zouden de erkenning dan ook nog onderscheidend karakter kunnen geven. 

 

ERKENNING IN HET LOGO

In 2004 gaven we daarom een schot voor de boeg. We hebben "Erkend Paardenartsen" leuk in ons logo gezet!

Onder het mom, als dat straks helemaal overbodig is, -iedereen uiteraard erkend- , dan vissen we het wel weer uit het logo.

 

 

GEEN ERKENNING

Net afgestudeerde artsen hebben vaak wel alle interesse, maar nog geen registratie. Dat hoeft helemaal geen probleem te zijn, mits er bij het werk altijd directe sturing en in sommige bijzondere gevallen zelfs directe hulp van een ervaren arts opgetrommeld kan worden.

Vervolgens zijn er natuurlijk toch altijd afgestudeerde artsen, die om diverse redenen toch langere tijd, weinig aan nascholing doen.

Lekker makkelijk, zo hoefden wij dan weer ons logo nooit aan te passen.

 

HET GROEIEFFECT VAN BLIJVEN LEREN

Hoe langer iemand stiltstaat en de anderen blijven rennen, hoe groter het totale verschil in kennis groeit.

Zo klein als de Erkenning in het logo staat, zo groot is in de loop der jaren uiteindelijk haar rol geworden, in ons dagelijks werk.

 

IS HET REGISTER ERKEND PAARDENDIERENARTS NUTTIG?

Als praktijk hebben wij een duidelijke doelstelling. We willen diepgang in ons werk. Dan is op de lijst staan vanzelfsprekend en heel makkelijk.

Natuurlijk kan iemand een gebrek aan registratie, in twee jaar weer ongedaan maken. Maar wat moeilijker ongedaan te maken kan zijn, zijn alle jaren dat iemand er niet in stond.

Na toegevoegde kennis, volgt toegevoegde ervaring in een gebied. Andersom werkt het niet.

Langdurig investering in bijscholing en verdere scholing kost zeker wat, maar leidt zeer concreet tot betere behandelplannen. Dat is uiteindelijk toch, wat de diereigenaar van een dierenarts wil. Het register Erkend Paardendierenarts staat eigenlijk niet toe, dat men niets doet aan nascholing en geeft ruimte om veel meer te doen.

Dus het zegt niet alles, maar zeker al iets.  

 

HET NUT VAN EEN TEAMPAGINA

Zo kan er dus in verloop van enkele werkjaren via type nascholing en ervaring, al verschil in "speerpunten" ontstaan. Hoe dit in onze praktijk is gaan werken, leggen we uit per dierenarts op de teampagina.

 

ERKEND PAARDENDIERENARTS VERSUS ERKEND KEURINGSARTS

Naast Erkend Paardendierenarts bestaat er ook een register Erkend Keuringsdierenarts Paard.

Dit is echter geen opleidingsregister maar een verzekeringsvolmachtenregister. Het gaat hier om paardenartsen die paarden ook direct mogen verzekeren bij bepaalde verzekeraars, zonder tussenkomst van een verzekeringsarts. Assurantietussenpersonen noemen dat een volmacht. Een volmacht is eigenlijk weer heel iets anders, dit register zou dus ook een hele andere naam kunnen hebben.

Bij een erkend keuringsarts wordt jaarlijks uit de gedane (röntgen)keuringen een flink aantal foto's steekproefsgewijs nogmaals getoetst, om zo de kwaliteit van genomen rontgenfoto's en correctheid van de beoordeling in de volmacht te controleren. Voor zo een omvangrijke toetsing achteraf moet jaarlijks een hoge financiele bijdrage worden betaald. 

Hoewel wij in onze regio veel aan-, en verkoopkeuringen doen, ook voor export van rijpaarden naar het buitenland, zijn wij geen Erkend Keuringsdierenarts. Bij te veel aankoopkeuringen die we doen, is er namelijk geen verzekeringswens. De koper keurt louter voor zichzelf of het paard en de foto's moeten naar het buitenland enzovoorts. Dan zijn er ook verzekeraars die niet mee gingen doen aan de volmacht.

In het geval dat een (rontgenologische) aankoopkeuring wel gelijkertijd ook moet leiden tot opname in een verzekering, worden foto's direct doorgestuurd naar de arts van de specifieke paardenverzekeraar naar keuze. Onze rontgenfoto's hebben een uitstekende, zeer scherpe kwaliteit. Dat komt omdat we juist heel veel kreupelheden onderzoeken dus direct voor kwalitatief echt goede rontgenapparatuur gegaan zijn en uiteraard alle belangrijke cursussen inzake foto's nemen en beoordelen gedaan hebben.

Als ervaren kreupelheidsarts zijn we sterk geworden in het herkennen van allerhande kreupelheden tijdens beweging en het herkennen van afwijkingen op beelden. Verzekeraars kunnen altijd op ons rekenen, dat we altijd netjes en eerlijk werken. Zo hebben we in de loop der jaren ook met alle verzekeraars, een zeer prettige samenwerking opgebouwd.

 

FEI ARTS

Voor de mensen die internationaal gaan starten. We hebben onze FEI erkennen en mogen FEI-paspoorten maken. Dat  komt dan neer op wat extra inzicht in de specifieke regels met betrekking tot medicatie enz. die internationaal gelden.