Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

Erkenningen

 

ALLE ARTSEN ERKEND PAARDENDIERENARTS

Alle paardenartsen in vast dienstverband bij Paardendokters zijn opgenomen in het openbare register Erkend Paardendierenartsen.

Deze erkenning krijgt een paardenarts jaarlijks, mits deze ieder jaar voldoende aan verdere na- en bijscholing doet.

 

SINDS 2004 JAARLIJKS OPNIEUW

Steeds blijven leren is in dit beroep echt een heel belangrijk principe. In 2004 gaven we daarom een schot voor de boeg, we zetten  "Erkend Paardenartsen" gewoon in ons logo!

We houden niet erg van onzinnige cursussen, van die cursussen waar heel veel gepraat wordt, maar je vervolgens een paard nooit beter door kunt helpen.

Maar ieder jaar bleken er altijd weer ruim voldoende nieuwe nuttige dingen te leren, dus punten halen is nooit een probleem.

Zo kwam er ook nooit een reden om de Erkenning uit het logo te gaan halen.

 

WAAROM IS ER DIERSOORT ERKENNING BIJ DIERENARTSEN?

Een dierenarts is na het afstuderen algemeen bevoegd om alle diersoorten te behandelen.

Algemeen bevoegd, maar niemand zou durven zeggen, gelijk algeheel bekwaam.

Het werkgebied is simpelweg te breed. Veel diersoorten kennen unieke aandoeningen, er zijn voortdurend veranderingen en bovendien kennen wij de minder functiesplitsingen dan bij humane geneeskunde.

Verdere bekwaamheid per diersoort wordt daarna nog via praktijkervaring, begeleiding en nascholing verder opgebouwd. Hoe dat na het afronden van de studie diergeneeskunde exact gaat lopen, hangt volledig af van het totale aantal uren extra bij-, en nascholing, werkverdelingen binnen de praktijk (voor de nodige "vlieguren"), maar natuurlijk ook van persoonlijke aanleg en interesse.

 

STUREN FOCUS OP EEN DIERSOORT

Om het mogelijk te maken voor diereigenaren, goed onderscheid te maken in artsen die wel en geen nascholing volgen in de diersoort, zijn er diersoortspecifieke registers.

Een arts komt jaarlijks opnieuw in het Reglement Erkende Paardendierenartsen via het voldoen aan een minimum aantal uren werk- en nascholingsuren met paarden. Dit minimum is wel zo veel, dat het lastiger wordt om als arts langdurig in twee registers te staan, bijvoorbeeld kleine huisdieren en paard.

Zo stuurt het register artsen aan, te gaan werken aan langdurige verdieping per diersoort. Te weinig bij leren geeft geen registratie, maar meer leren mag altijd.

 

GEEN REGISTRATIE

Natuurlijk zijn er dan ook praktizerend artsen die wel werken aan 1 diersoort maar nooit niets of nauwelijks aan nascholing mogen, kunnen of willen doen.

Als er dan ook weinig verdere interesse in het paard is, is er echt te weinig scholing voor registratie.

Net afgestudeerde artsen hebben vaak wel alle interesse, maar nog geen registratie. Dat hoeft geen probleem te zijn, mits er bij het werk veel sturing en hulp in de buurt is.

 

JAARLIJKS VERDIENEN ERKENNING

Om de register erkenning te behouden moet dus elk jaar worden bijgeschoold. Hoe langer, hoe beter.

Want het verschil tussen onderweg steeds gas blijven geven of steeds ergens langdurig aan de koffie gaan zitten, geeft natuurlijk uiteindelijk een steeds groter verschil in kilometers.

 

HET NUT VAN EEN TEAMPAGINA

Juist bij de artsen die altijd in het register staan, kan er na verloop van enkele jaren via type nascholing en ervaring, verschil in "speerpunten" ontstaan. Dat leggen praktijken doorgaans uit per dierenarts op de teampagina.

 

IS HET REGISTER ERKEND PAARDENDIERENARTS NUTTIG?

Ja zeker! Het register is er niet voor ons, maar het is een registatie voor eigenaren. Het registreert letterlijk, wie holt of stilstaat. Blijft men hollen, dan heeft men per praktijk en persoon alle vrijheid, te kiezen wat men extra gaat leren over de diersoort. Dit maakt het register ook voor praktijken, een praktisch bruikbaar register.

 

ERKEND PAARDENDIERENARTS VERSUS ERKEND KEURINGSARTS

Naast Erkend Paardendierenarts bestaat er ook een register Erkend Keuringsdierenarts Paard.

Dit is geen opleidingsregister maar een verzekeringsvolmachtenregister, dus is weer heel iets anders. Het gaat hier om paardenartsen die paarden ook direct mogen verzekeren bij bepaalde verzekeraars, zonder tussenkomst van een verzekeringsarts.

Bij een erkend keuringsarts wordt jaarlijks uit de gedane (röntgen)keuringen een flink aantal foto's steekproefsgewijs nogmaals getoetst, om zo de kwaliteit van genomen rontgenfoto's en correctheid van de beoordeling in de volmacht te controleren. Voor zo een omvangrijke toetsing achteraf moet jaarlijks een hoge financiele bijdrage worden betaald. 

Hoewel wij in onze regio veel aan-, en verkoopkeuringen doen, ook voor export van rijpaarden naar het buitenland, zijn wij geen Erkend Keuringsdierenarts. Bij veel aankoopkeuringen is er namelijk geen verzekeringswens. Dan wil een potentieel nieuwe eigenaar het medische protocol, of zelfs iets uitgebreidere toetsing, gewoon zelf grondig door lopen.

In het geval dat een (rontgenologische) aankoopkeuring wel gelijkertijd ook moet leiden tot opname in een verzekering, worden foto's direct doorgestuurd naar de arts van de specifieke paardenverzekeraar naar keuze. Ook sturen we vaak foto's door naar buitenlandse artsen en/of verzekeraars.

Onze rontgenfoto's hebben een uitstekende, zeer scherpe kwaliteit. Dat komt omdat we gewoon wat extra investeerden, in kwalitatief echt goede rontgenapparatuur. Vervolgens volgen we alle belangrijke cursussen inzake foto's nemen en beoordelen. Als ervaren kreupelheidsarts zijn we goed in het herkennen van allerhande kreupelheden en herkenning van afwijkingen op beelden.

Inmiddels staan we bekend om een gedegen, eerlijke aanpak bij keuringen en mooi, scherp fotomateriaal. Zo hebben we in de loop der jaren met verzekeraars, een zeer prettige samenwerking opgebouwd.

 

FEI ARTS

We houden erg van sporten met paarden, mits het paard zijn werk goed aan kan. Het voorbereiden van een jong paard, verbetering via dressuur, maar ook balken lopen, wat springen, afwisseling in natuurterrein en conditiewerk enz.

Zolang men talent van een paard niet gaat uitbuiten of uithollen of zijn vriendelijkheid gaat misbruiken, vinden wij iedere vorm van sportieve activiteit, gewoon super mooi.

Alle kennis is aanwezig, eigenaren in sport de hulp te geven, die je van een arts wil hebben. Zodoende hebben we ook de erkenning als FEI-arts, inzicht in de specifieke regels.