Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

Osteopathie

 

Osteopathie en chiropractie voor paarden

EDO-osteopathie, chiropractie, mesotherapie en shockwave voor manuele stimulatie van het zelfherstellend vermogen

osteopathie-paard

 

CORRECTE TOEPASSING MANUELE THERAPIE

Osteopathie wordt soms neergezet als "alternatieve geneeswijze".  Wie achter een zeer nuchtere bril de materie in duikt, ziet osteopathie als zeer brede vorm van aanvullende manuele therapie, om het zelfherstellend vermogen van het lichaam te stimuleren.

Het viel ons op bij paarden in de praktijk, dat deze vorm van manuele therapie hele concrete verbeteringen kan leveren. Dat was voor ons de reden zelf te gaan leren, deze mooie brede vorm van manuele therapie, zo correct mogelijk toe te gaan passen.

 

DE UITGEBREIDE OSTEOPATHIE OPLEIDING

Om gelijk ook maar niets te gaan missen, heeft Hans gelijk de meest uitgebreide manuele osteopathie opleiding gevolgd via de uiterst ervaren manueel paardentherapeut Janek Vluggen (EDO-osteopathie).

Janek Vluggen kan gezien worden als één van de grondleggers van paardenosteopathie, is inhoudelijk zeer sterk en praktisch vooruitstrevend.


 

EQUINE DIPLOMATE OF OSTEOPATHY (EDO)

De uitgebreide EDO-opleiding is een zeer uitgebreide vorm van manuele therapie, want het gaat uit van alle interactie in het lichaam.

Hans was een van de eerste paardenartsen die Equine Diplomate of Osteopathy (EDO) werd. Hij rondde deze volledige opleiding voor paardenosteopathie af met tienen.

Dat komt niet alleen doordat hij de materie ontzettend interessant vindt, maar zeker ook omdat hij een hele handige "doener" is. Het uitvoeren van de osteopathiegrepen op paarden is zijn een tweede moedertaal geworden. Hij gebruikt osteopathie nog altijd dagelijks.

 

REGULIER EN ALTERNATIEF ?

De indeling tussen alternatief en regulier in het werk van artsen, is volgens bij problemen alleen relevant, als alternatief kan gaan betekenen dat men oog verloor voor de verdere ontwikkeling en dus verdere juiste toepassing van reguliere kennis.

Dat is bij ons zeer zeker niet het geval. Wij vinden bijvoorbeeld Erkenning zeer belangrijk en alle investeringen gaan naar opbouw van extra reguliere kennis en paardmanagement. 

Osteopathie staat praktisch bij ons dus naast een zeer uitgebreide aanvullende medische verdieping in de reguliere geneeskunde voor bijvoorbeeld orthopedie.

Orthopedie is medisch onderzoek en behandeling van motorische problemen, kreupelheden en toplijnproblemen.  Osteopathie zien wij als manuele therapie en helpt ons tijdens orthopedische vooronderzoeken bij bepaalde motorische problemen uiteraard ook en we kunnen het gebruiken als onderdeel bij revalidatie.

Osteopathie passen wij dus zowel toe als losse volledige behandeling, of als aanvullende locale behandeling.

 

KREUPELHEIDSARTS EN EDO

Osteopathie is dus goed bruikbaar voor manuele stimulering van zelfherstel.

Als een onderdeel of onderdelen niet volgens het boekje bewegen, zegt dat echter nog niets over de echte oorzaak. Het is natuurlijk niet zo dat je via "manueel voelen" weet, hoe het paard in zijn totaal nu echt beweegt als hij toch ook op met vele kilo's gewicht op een been moet landen en afzetten. Er zijn natuurlijk wel mensen die zeggen echt alles te kunnen voelen via energie enz, maar de algehele betrouwbaarheid van diagnoses en de drive deze zo veel mogelijk te willen leveren, is dan standaard laag.

Wat wij belangrijk vinden is dat er tussen de mogelijke oorzaken in afwijkingen er uiteraard ook medische aandoeningen zijn. Daar zijn er uiteraard ook nog specifieke methoden, om herstel van locale schade gerichter te bevorderen.

 

LOCATIESCHADEN

Voor motorische medische problemen verdiepte Hans zich na osteopathie in orthopedie, in de zwaardere en puur medische vervolgopleidingen. Hij volgde alle modules van ISELP en vervolgens nog andere aanvullende reguliere medische scholingen van voor artsen, voor het vinden en behandelen van afwijkingen in motoriek.

Deze aanvullende opleidingen voor reeds afgestudeerde paardenartsen vergen uiteraard veel meer aanvullende inspanning, dan het leren van osteopathie. Dat is logisch, want hier gaat het om het vinden, interpreteren en behandelen van veel soorten "locatieproblemen" bij patienten die niet praten, dus locatie niet duidelijk aanwijzen. We bekijken de manier van lopen hier veel uitgebreider en doen nog andere bewegingstesten. Maar ook moet een orthopeed na zijn dierenartsenstudie nog gaan leren alle mogelijke beelden via apparatuur heel goed te gaan interpreteren. Bij de aanvullende medische opleidingen is de focus volledig gericht op het nauwkeurig opsporen en dan veel gerichter behandelen van pijn en irritatie in benen en de toplijn via lokale injecties (bijvoorbeeld stamcellen enz), infuzen, shockwave enz. Alle onderdelen samen maken dit gebied een hele brede en aparte tak van sport.

 

MEER DAN TIEN JAAR WERKEN AAN MOTORISCHE PROBLEMEN

Hans vult inmiddels al meer dan tien jaar al zijn dagen met het verder onderzoeken van kreupelheid en toplijnproblemen of staakproblemen. Hij volgt dit gebied uiteraard op de voet, dit is zijn "core". Het maakt ons natuurlijk niet uit wat voor type werk we doen, maar we houden wel erg van positieve resultaten voor paard en eigenaar.

Het stimuleren van (zelf)herstellend vermogen van het lichaam betekent eigenlijk per definitie, dat het dan cruciaal is eerst goed onderscheiden wat voor type probleem of verschillende type problemen het paard heeft.

Want er zijn ook veel problemen die je beter via andere routes kunt proberen terug te gaan dringen.

 

DE ROL VAN OSTEOPATHIE

Osteopathie is uiteraard gericht op nomalisering van beweging van onderdelen ten opzichte van elkaar. Zelfherstel moet immers plaatsvinden via verbeterde beweging in het totaal.

De beweging van het SI gewricht is een zeer centrale, dus we werken in praktijk daar vaak wat langer aan.

Belangrijk te weten is dat osteopathie vooral goed door kan werken als het lichaam in beweging daarna overal pijnvrij is en goed kan bewegen, zodat er ook daadwerkelijk een verder verbeterde totaal beweging kan volgen.

Denk aan individuele bewegingen en integrale bewegingen. Via de integrale functie kan de individuele functie verbeteren maar is deze individuele verstoring te sterk dan wordt deze te dominant op de totaalbeweging. Dan herstel je deze zo goed mogelijk, zodat deze integrale verbetering toe gaat staan. Ga je te veel andersom werken, dan verliest men natuurlijk veel kracht in de leer.

Iets "vastzetten" tijdens beweging kan ook een beschermende functie hebben ten opzichte van pijn in een ander onderdeel in het mechanisme. Bij enige twijfel of er pijn of ongemak is bij landen en afzet is onderzoek volgens ons dus beter op zijn plaats, dan manuele therapie gaan "proberen". Want het vasthouden heeft dan een beschermende functie.

 

OSTEOPATHIE OF ORTHOPEDIE PAARD?

Soms is het op voorhand moeilijker in te schatten welk onderzoek nodig is. Dat is zeker helemaal niet vreemd, want milde kreupelheden, iets blokkeren in beweging, staken ligt allemaal dicht bij elkaar.

Het is belangrijk goed te onthouden dat paarden bijzondere patienten zijn, minder duidelijk zijn in het opsommen van hun problemen.

Zo zien we dat een gepland kreupelheidsonderzoek soms heel kort duurt, omdat het paard zich op de overige bewegingstesten toch goed laat zien. Maar ook kan een afspraak voor osteopathie na tien minuten al omslaan naar een ruimer kreupelheidsonderzoek omdat we zien dat afwijking in gedrag of lopen niet uit de bovenlijn komt of de bovenlijn echt te pijnlijk is. Uiteraard gaat alles in overleg, de eigenaar bepaalt wat we wel of niet doen.

Is er twijfel over wat er aan de hand is, dan is bewegingsonderzoek echter de allerbeste start. Dat is logisch omdat via alleen manueel onderzoek dus niet altijd alles zal voelen en je bij bepaalde problemen het herstel echt eerst beter via andere wegen kunt stimuleren. 

Zo werken we dus ook veel aan patienten met andere manuele therapeuten, om voor hun goed te verifieren of de hulpvraag correct gesteld is. Ook werken we voor andere paardenartsen die zich niet of nog niet helemaal in dit meer specialistische gebied ontwikkelden. Ook zijn er fysiotherapeuten die door ons de eerste bewegingscontrole (soms met zadel) laten doen, waarop zij weer andere type manipulatie en oefeningen met het paard gaan doen.

De rol van manuele controle en therapie bij motorische problemen is en blijft groot maar een orthopeed voegt een combinatie met andere middelen toe en zorgt soms voor een iets andere plaatsing van manuele therapie in de tijd.

 

INTEGRAAL DENKEN

Manuele therapie, reguliere therapie, aanpassingen in training, harnachement of voeding, tandarts, hoefonderhoud, inwendige gezondheid. Als het om goede aanpak van motorische problemen gaat, heb je soms maar 1 verandering nodig en soms kun via meerdere routes optimaliseren.

Dat komt natuurlijk omdat in praktijk het meest belangrijke probleem van het paard op de dagelijkse beweging, op enig moment toch echt iedere keer weer heel verschillend kan zijn.

Geen enkel los onderdeel kan ooit belangrijker worden dan het totale pakket.

Het feit dat de mensen voor behapbaarheid, niet alleen hun werk maar ook de totale educatie in stukjes delen, doet daar niets aan af.

 

OOK CHIROPRACTIE

Ook Leonie volgt als jongere arts, het leerpad van Hans. Zij verdiepte zich eerst als chiropractor aan de Backbone Institute en liep veel stage bij een vooraanstaand chiropractor. Inmiddels heeft zij hier ook al meer dan drie jaar werkervaring in. Daarnaast werkt ze natuurlijk ook in de eerste lijn en stukken tweede lijn en is ze al gestart met Iselp.

Door continue verder te leren kan een paardenarts dus zelf zorgen dat het werk in de loop der jaren een mooi afwisselend geheel wordt.

 

MEER OVER DE OSTEOPATHISCHE BEHANDELING

Wat zal opvallen bij een volledig osteopathische behandeling is dat niet alleen de rug behandeld wordt, maar het gehele paard. Een osteopaat denkt immers breed, zoekt lijnen in interactieve onderdelen.

Er worden directe technieken met de hand gebruikt en indirecte technieken waarbij het paard "zichzelf behandelt" door middel van ontspanning en zijn eigen lichaamsgewicht. Het paard kan zich op die manier niet zo maar beschadigen.

Vanuit deze filosofie worden paarden natuurlijk ook niet gesedeerd. Het verloop en de duur van de behandeling hangt erg af van hetgeen gevonden wordt en losgewerkt moet worden.

Zijn er geen bijzonderheden dan is het paard veelal al na 30 minuten klaar met de behandeling, Soms zijn ook behandelingen die de eerste keer 1,5 uur duren, omdat we dan tijdens totale controle voelen, dan veel meer onderdelen behandeld moeten worden en soms meer handgrepen op 1 plaats. 

 

 

AANTAL BEHANDELINGEN

Een osteopathiebehandeling hoeft normaal nooit meer dan twee keer achter elkaar uitgevoerd te worden, want daarna moet het lichaam namelijk echt voldoende tijd krijgen via beweging het zelf te gaan doen. Soms is na een maand wel een volgende behandeling nodig als we bij de eerste behandelingen veel blokkades voelden. Een paard vijf keer achter elkaar osteopatisch behandelen is niet conform de leer, het werkt anders dan bij fysiotherapie.

 

 

INZET MESOTHERAPIE

Als een paardenrug of hals geen enkele vorm van manuele behandeling meer door gaat laten omdat de spanning echt enorm hoog is geworden, komt manuele behandeling er niet meer door.

Soms zit een paardenrug te vast. In dit gelukkig echt uitzonderlijke geval kunnen we via een heleboel kleine injecties met dunne naaldjes verschillende stoffen in spuiten die de zenuwen stimuleren om de pijn weg te voeren.

Mesotherapie is niet nieuw maar een lang bestaande medische handeling. We hoeven het gelukkig slechts zelden toe te passen.

 

SYSTEMEN IN HET LICHAAM

Tijdens de opleiding Equine Osteopaat leert men te denken in zogenaamde bewegingsketens in het lichaam, ketens die altijd onderdelen van alle bewegingssystemen bevatten.

De osteopaat onderscheid daarin drie bewegingssystemen:

  • Het parietale systeem. Het voor ons bekende bewegingsapparaat bestaande uit botten, wervelkolom, spieren, pezen, banden en gewrichten.
  • Het viscerale systeem. Dit systeem omvat alle organen binnen het lichaam, denk aan spijsverterteringsorganen maar ook aan bijvoorbeeld geslachtsorganen.
  • Het craniosacrale systeem. Dit systeem bevat schedel, hersenvliezen, hersenvocht, zenuwen en het heiligbeen.

Het lichaam is een geheel waarin voortdurend beweging plaatsvindt.

Bewegingsverlies ontstaat door oorzaken van buiten af (bv. overbelasting) of door oorzaken van binnen uit. De spijsvertering heeft invloed op gebruik van de rug. Nu kun je bij een mens natuurlijk dichter op de organen werken dan bij een paard.

Een eigenaar ziet de osteopaat eigenlijk overal aan draaien waar hij bij het paard aan kan draaien: van oor en kaak tot knie en staart. Alles wat zou moeten kunnen bewegen wordt in diverse richtingen op beweeglijkheid getest.

Vervolgens kunnen bepaalde patronen in blokkades in de voelbare regionen wijzen naar andere oorzakelijke bewegingsbelemmeringen, soms ook op niet tastbare plaatsen (in het viscerale of craniosacrale systeem).

Craniosacraal moet volgens ons echter altijd in relatie gezet worden tot het parietale systeem, mogelijk trauma en gebit.

 

TAALVERSCHILLEN

Dat bijvoorbeeld manipulatie van eierstokken bij niet ingewijden in de leer van de osteopathie bij veel mensen tot grote verbazing en verwarring leidt, kunnen we heel goed voorstellen.

Heel vreemd is zoiets dan bijvoorbeeld ook weer niet, als we bedenken dat er in Frankrijk sportpaardenartsen zijn die dravers met rugprobleem heel soms met verdovende vloeistoffen inspuiten bij de ophangbanden van de eierstokken. Dezelfde afwijking ("blokkade"), alleen het idee over  behandeling is totaal anders.

Taalverschillen overbruggen en ons daadwerkelijk in elkaars werkgebied en zienswijzen gaan verdiepen, leverde bij osteopathie inhoudelijk zeer leuke en leerzame momenten op. Voor een paardenarts is het voelen van eierstokken heel normaal, voor een humaan therapeut is het gaan bewegen van eierstokken natuurlijk weer een heel ander dingetje.

Je leert nieuwe "tools" en iedereen bepaald uiteindelijk natuurlijk zelf wat in de praktijk op ening moment gebruikt wordt.

 

ZELFHERSTELLEND VERMOGEN

Via manuele therapie activeren we dus het zelfherstellend vermogen naar verdere beweging. Dat kan apart ingezet worden of in combinatie met andere middelen, waarbij het moment van toepassing dus afhankelijk van de situatie is.