Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.paardendokters.nl.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Deze disclaimer is voor de website. Voor dienstverlening gelden onze algemene voorwaarden van de KNMVD,

Gebruik van onze website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel we zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, is het onmogelijk in te gaan staan voor totale volledigheid, juistheid in een specifiek geval en continue volledige actualiteit van alle geboden informatie. Geschreven tekst zal bovendien toch altijd  door verschillende mensen, op geheel verschillende wijzen geïnterpreteerd kunnen worden.

We kunnen ook niet garanderen dat de website altijd overal foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Zo wijzen we iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website staan verwijzingen naar andere websites. Wanneer we links naar websites van derden geven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten voor ieder paard geschikt zijn. We aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites kan door ons niet voortdurend beoordeeld worden op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

Informatie gebruiken (en over het pikken van tekst en beeldmateriaal)

Paardendokters gaat nauwkeurig om met copyright van anderen. Zo hebben we voor gebruik van film en beeld diverse malen toestemming aan anderen gevraagd, u kunt deze dus niet zomaar van onze website plukken en hergebruiken, zonder ook even de moeite te nemen toestemming te vragen. 

Ook gebruiken wij eigen beeldmateriaal op onze site en besteden we veel tijd aan het maken van teksten met goede uitleg. Wij zagen al diverse keren dat foto's en teksten, zonder enig overleg, door commerciele platforms gekopieerd zijn en zo weinig aangepast, dat ze direct herkenbaar blijven. Wij vinden dat niet sportief. 

Daarom behouden we ons via deze disclaimer alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, film enz). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Natuurlijk mogen paardeneigenaren informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. U mag onze teksten echter niet kopieeren in eigen adviezen.

 

Wijzigingen

Paardendokters behoudt zich uiteraard ook het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Responsible disclosure

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als u een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij u deze zo snel mogelijk te melden zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen.

Wij vragen u om:

Zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan ons door te geven
Uw bevindingen te e-mailen naar info@paardendokters.nl en contactgegevens achter te laten zodat wij met u in contact kunnen komen om samen te werken aan een veilig resultaat.
De informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen totdat dit is opgelost.
Verantwoordelijk om te gaan met de kennis van het beveiligingsprobleem door geen handelingen te verrichten die verder gaan dan noodzakelijk om het beveiligingsprobleem aan te tonen. Eventuele informatie uit systemen van Paardendokters vallen onder de geheimhoudingsplicht en dat verder bekendmaken van die informatie strafbaar is.

Vermijd in elk geval:

    Het plaatsen van malware
    Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directorylisting of screenshot)
    Veranderingen aan te brengen in het systeem
    Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen
    Het gebruik van het zogeheten 'bruteforcen' om toegang tot systemen te verkrijgen
    het gebruik van denial-of-service aanvallen of social engineering

U mag het volgende van ons verwachten:

    Als uw melding aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, verbinden wij geen juridische consequenties aan deze melding. Wij behandelen uw melding strikt vertrouwelijk en delen geen persoonlijke gegevens met derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is.
    Wij sturen u binnen een week een ontvangstbevestiging.
Wij houden u van de voortgang met systeemleveranciers op de hoogte. 
    In onderling overleg kunnen we, natuurlijk alleen als u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid.
    Als dank voor uw hulp bieden wij een ludieke beloning voor elke melding van een ons nog onbekend en serieus beveiligingsprobleem. De beloning zal nooit in geldelijke vorm zijn.