Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

Zelfstandige koers

WHAT'S IN OUR NAME?

De naam "Paardendokters", zegt het al een beetje.

"Gewoon" alle focus op hele goede toepassing van de reguliere geneeskunde, dat is onze heilige graal.

Graag zonder opsmuk, marketing en targets, daar zijn wij bijvoorbeeld liever niet mee bezig.

 

ZELFSTANDIGE KOERS

Heel veel dierenartsenpraktijken, zijn inmiddels eigendom van grote ketens/beleggers.

Wij zijn uiteraard ook benaderd. Onderdeel worden van een keten kan voordelen hebben voor dierenartsen, maar kan ook nadelen gaan geven. Een dierenarts kan natuurlijk een ander gevoel voor zijn patienten en een andere kijk op zijn wereld hebben, dan een willekeurige institutionele belegger.

Er is veel verandering in het land der dierenartsen. Wij zijn nog steeds zelfstandig en bepalen dus volledig onze eigen koers.

 

DE RUWE LIJNEN IN DIERGENEESKUNDE

Onze praktijk bestaat sinds 2004. Veel extra dingen leren met betrekking tot paarden is onze drijfveer en daar maken we graag tijd en veel geld voor vrij. We zijn hier zeer flexibel in, hebben immers geen baas die dan gelijk "een kosten/batenplan" vraagt.

We zijn begonnen met 2 dierenartsen maar werken nu met 5 dierenartsen. De groei komt bij ons met name doordat we heel goed in sprongen op verschuivingen in lijnen. De groei lieten we natuurlijk niet helemaal gaan, want onze werkregio is nog steeds hetzelfde. Klanten mogen hun dierenarts kiezen, maar dierenartsen kiezen daarna natuurlijk ook wie klant kan blijven, een vertrouwensrelatie moet immers van twee kanten komen.

Groei door verschuiving in lijnen, Dat klinkt een beetje wollig. Om beeld te geven wat wel inmiddels wel en niet doen, geven we even een korte uitleg over "de lijnen in diergeneeskunde".

  • Eerstelijns: alle normale ziekten, spoedgevallen, gebitsonderhoud enz.
  • Tweedelijns: kreupelheden met echo en rontgen, inwendige onderzoeken en staande operaties enz.
  • Derdelijns: de liggende operaties, MRI, CT en scintigrafie.

 

DE EERSTE LIJN

De eerste lijn lijkt allemaal standaard en simpel. Maar alle ziektes, spoed, gebitsbehandelingen, er valt toch veel onder. Deze lijn kan opeens ook hele bijzondere situaties geven waar jij dan als eerste staat. Juist dan kan het soms veel verschil maken als op de juiste manier doorgepakt wordt.

Al onze artsen begonnen met werken in deze lijn. Wij vinden dat er ook in deze lijn altijd veel dagelijkse begeleiding moet zijn van een zeer ervaren arts, zodat ook de afwijkende dingen goed blijven verlopen. Dat is voor klanten beter en ook zeker de prettigste manier van leren voor een jongere arts. 

 

DE TWEEDE LIJN

In de tweede lijn is veel gebruik van apparatuur. De tweede lijn op pakken, dat lijkt zelfs louter een kwestie van even wat echo en rontgenapparatuur kopen. Een foto maken is natuurlijk ook snel te leren. Veel apparatuur is inmiddels mobiel dus kan ook zo in de bus mee.

Maar dat is wel een zeer grote onderschatting van deze lijn. Motorische problemen compleet gaan uitzoeken, met echografie hele kleine bandjes onderzoeken, een SI goed in spuiten onder echobegeleiding, een maagscopie maken, moeilijkere kiesextracties, C7 goed op de foto zetten enzovoorts enzovoorts. Er zijn veel handelingen die je allemaal niet leert op de universiteit, maar in praktijk veelvuldig voorkomt.

Het gaat er dus niet om dat er apparatuur is, maar wat degene die naast de apparatuur staat, er mee kan. Om er echt goede dienstverlening mee te kunnen leveren, is veel extra investering in kennis en opbouw van ervaring nodig! Denk dan niet in maanden maar echt aan jaren.

 

DE DERDE LIJN

In de derde lijn staat de liggende OK, de MRI, scintigrafie of CT en liggende chirurgie. Het aantal paarden die na onderzoek dit soort aanvullende zeer dure medische onderzoeksapparatuur in praktijk daadwerkelijk nodig gaan hebben is, is en blijft gelukkig erg klein.

Landelijk gezien is een klein percentage voldoende om groter te worden. Er zijn in Nederland echter al relatief veel aanbieders van derdelijns werk, deze zeer dure apparatuur moet vooral voldoende uniek moet blijven om niet zwaar te gaan drukken op overige onderdelen. Want dan voert dit verkeerde druk uit. 

Sommige mensen denken dat als je een paard in de duurste apparatuur stopt, dat altijd de beste diagnose geeft. Dat is helaas niet waar. Het is wel nuttige apparatuur als je al zeker weet dat er iets zit op die plaats maar je met rontgen en echo onvoldoende toegang krijgt.

Als er vervolgonderzoek of verdere beeldvorming moet komen, sturen wij je bij voorkeur naar iemand met de titel Europees Specialist. Omdat we zeker weten dat er dan daadwerkelijk meer kennis is en dus toegevoegde waarde.  Denk aan Europees Specialist Inwendige ziekten, Specialisten Orthopedie en Chirurgie van het Paard, Specialist Veterinaire Radiologie van het paard. We kunnen met iedereen samenwerken omdat we zelfstandig zijn. Dus wij bekijken per geval wat de allersterkste route voor een paard is.

 

VERSCHUIVINGEN IN LIJNEN

De tweede lijn zit echt tussen de lijnen. Vroeger was er meer tweede/derdelijn en meer eerste lijn.

De derde lijn groeide ook sterk, als het noodzakelijk is kunnen we nu heel veel aanvullende apparatuur in schakelen. Deze ontwikkelingen in de derde lijn zorgden er ook voor dat de tweede lijn professioneler werd. Professoren gingen zich focussen op nieuwe opleidingen voor praktizerende artsen in de tweede lijn.

De eerste en tweede lijn loopt intensiever naast elkaar, mede omdat tweedelijns apparatuur ook mobieler werd. Een maagonderzoek of echo of luchtwegspoeling op stal, iedereen vindt het nu normaal.

Het zal duidelijk zijn dat de derde lijn bij goede uitvoering van de eerste en de tweede, een duidelijke restgroep is van patienten waarvoor de apparatuur in de tweede lijn een keer niet toereikend is. Heeft een paard nooit iets heel bijzonders waardoor duurdere apparatuur aanvullende antwoorden moet gaan geven of een liggende operatie noodzakelijk wordt, dan krijgt het dus ook nooit te maken met deze lijn.

 

INGERICHT VOOR HOGE KWALITEIT IN EERSTE EN TWEEDE LIJN

Onze focus ligt al jarenlang volledig op ontwikkeling van hoge kwaliteit in de eerste en de tweede lijn.  Vraagt een paardprobleem om hulp in de derde lijn, dan werken wij bij voorkeur samen met die uitvoerders, die dan weer relatief zeer hoog niveau in dat specifieke stukje derde lijn kunnen brengen.

 

REALISATIE KWALITEIT EERSTE EN TWEEDE LIJN

Bij sommige praktijken gaat dit al heel anders. De jonge arts krijgt in 1x een hele grote bus met veel mobiele apparatuur en de naam van een derdelijns praktijk uit Verweghistan er op. Dat is slim want dan heb je altijd van die eigenaren die echt gaan denken, dat er een wellicht wat jonge maar toch echt uiterst ervaren eerste en tweedelijner aan boord is en misschien zelfs wat kennis uit de derde lijn! Ja, want die sticker zit toch op die bus?

In diergeneeskunde behandelingen onnodige zware behandelingen maken of rekeningen onnodig hoog maken of het eigenaren onnodig veel extra kilometers laten maken terwijl dat helemaal niet nodig is, is iets dat uiteindelijk zowel de patienteigenaar en arts, gemiddeld echt niet willen. Wat we ook niet willen is dat dierenartsen werk moeten doen, waar ze nog niet klaar voor zijn. Dat de aansturing vervolgens in Verweghistan zit, is te ver weg. In dit werk wil je niet alles online moeten leren.

Dus de opzet van onze praktijk is precies andersom. We willen dat er vooral ook veel dagelijkse interactie tussen artsen is. Jong leert van oud en oud zo ook nog wat nieuwigheden van jong en met interactie is het allemaal niet alleen leuker maar ook snel beter. Het is een van de redenen dat we onze regio dicht bij onze praktijklocatie houden. Misschien een beetje ouderwetse gedachte, maar onderschat niet waar een jonge dierenarts allemaal mee te maken kan gaan krijgen. De daadwerkelijke omvang van de lijnen is niet klein, zodra altijd kwaliteit leveren daadwerkelijk je doelstelling is.  

 

GOED LAVEREN TUSSEN DE LIJNEN

In de eerste en nog wel meer in de tweede lijn zitten voortdurend hele mooie ontwikkelingen, die echt nuttig zijn. Alhoewel alle onkosten voor ons ook stijgen, zijn we achter de schermen ook bezig zijn de kosten voor eigenaren terug te drukken en gelijkertijd de resultaten fors omhoog.

Zo is in de tweede lijn de opnameapparatuur veel minder duur dan in de derde lijn, dus de opnamekosten ook. Professoren doen onderzoek met 3e lijns apparatuur en leren vervolgens de tweede lijn zo veel mogelijk te kunnen vinden met juist onderzoek via echo en rontgen. We hebben voor goede beeldinterpretatie, aanvullende anatomische kennis en behandelmethoden zo meerdere opleidingen gevolgd, we kunnen van meerdere superexperts leren. 

Zo liepen we ook voorop toen er nieuwe methodes kwamen voor het trekken van achtergelegen kiezen, zodat een paard niet onnodig op tafel hoefde te liggen. Uiteraard zijn we als een van de eerste partijen droespaarden op stal gaan spoelen. Bij maagscopie kunnen we alle biopten maken. We doen cursus buikechografie enzovoorts. Dat lijken onnodige dure onderzoeken, maar zo kun je wel spoedgevallen en zelfs operaties terugdringen.

Alles wat voor de eigenaar en paard daadwerkelijk toegevoegde waarde kan geven in de eerste en tweede lijn, pakken we snel op. Met een reeds aanwezige gedegen ondergrond en ervaring in de eerste en tweede lijn, zijn die ontwikkelingen, ook makkelijker op te volgen. We lopen nu weer voorop bij het gebruik van sensoren bij bewegingsonderzoek. De reden is eenvoudig, er bestaan internationaal onafhankelijke opleidingen die door iedereen gevolgd kunnen worden. Ze maken de tweedelijn beter, dus ook de eerste en de derde. Het is simpelweg een kwestie van meer willen weten en kunnen om in te schatten wat op enig moment het beste is.

 

OOK BUITEN DE LIJNTJES?

Manuele therapie, voeding en zelfs zadelpassen. Kijk je bij dienstverlening, dan zie je dat we ook een beetje over scheidslijnen van het beroep arts lopen. Dat komt door  "toevallige" aanwezigheid in onze praktijk, van mensen met heel uiteenlopende interesses.

Correcte toepassing van diergeneeskunde is zeker ook streven naar minder onnodige diergeneeskunde. Via deze nevengebieden leren we wel veel beter te begrijpen, hoe we net dat zetje bij kunnen geven, om een paard weer beter aan de gang te krijgen.

Deze gebieden liggen praktisch dicht bij de kern van ons werk en zijn zeer interessant. Waar mensen allemaal losse gebieden van maken, of juist alle paardenproblemen in 1 gebied willen proppen, ligt in de werkelijkheid toch soms in overlap in gebieden.

 

TWEEDE LIJN MOBIELER

Door het vele werken in de puur medische tweede lijn op onze klinieklocatie, hebben we in de loop van vele jaren hier zeer veel ervaring in opgebouwd.

De laatste jaren zagen we dat door het ontstaan van nieuwe mobiele apparatuur en technieken dat de werkzaamheden uit de eerste en tweede lijn steeds verder in elkaar gingen groeien. Het maken van echobeelden, luchtzakspoelingen, maagscopieen en desnoods rontgenkeuringen, doen we nu ook op stal.

Mobiel werken brengt echt voordelen met zich mee. Denk aan bepaalde spoedgevallen, paarden die niet makkelijk laden, besmettelijke ziekten enz.

Toch kan nog steeds niet altijd alles goed mobiel. Bij sommige handelingen werken we nog steeds op de kliniek. Daar is een volledige rust op de werkplek, een goede stand, sterkere rontgen, kunnen we het paard 's nachts onder de camera houden enz.

 

DINGEN DIE WE NIET DOEN

Daarnaast zijn we ook in de loop der tijd dingen heel bewust niet gaan doen. Zo investeerden we niet in kennis met betrekking tot embryotransplantaties en staan we niet op de lijst voor fokkerij keuringen.

De fokkerij en de verdere paardenhandel, is in onze werkregio relatief te klein om alle extra kosten en inspanningen voor deze specifiekere dienstverlening, acceptabel voor ons te maken.

 

EEN TEAM

Een zeer correcte toepassing van reguliere geneeskunde bij paarden is echt onze heilige graal. Maar denken dat je het kunt waar maken met 9-5 medewerkers en deze wat targets geven, dat is een complete vergissing.

Het zou niet haalbaar geweest zijn, als ons team niet groter was geworden. Een team dat altijd voor elkaar klaar staat en iedereen eigen interessegebieden heeft, die elkaar natuurlijk wel kunnen overlappen.

 

 

SAMENWERKEN

We zien tegenwoordig op veel sites van dienstverleners, veel samenwerkingsverbanden.

"Voor X verwijzen wij u altijd door naar Y, voor A werken we samen met meneer B" enz.

Hier staat dat niet.

Werken we bij Paardendokters niet samen?

Natuurlijk wel. Maar niemand hoeft na ons perse verder naar B of Y. Of voor alles bij ons te gaan komen. 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.