Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

Niet meer, niet minder

 

NIET MEER OF MINDER INGRIJPEN, DAN HANDIG

Dat is de missie in ons werk, de gedachte die ons handelen sterk beinvloed. Geneeskunde is natuurlijk slechts een onderdeel in de totale verzorging van het paard. Bij problemen vinden wij het erg belangrijk dat je als eigenaar goede hulp kunt krijgen, waarbij niet het aanbod van dienstverlener, maar overzicht in de oplossingen centraal staat.

Niet meer of minder ingrijpen, dan handig, is een zin die dan heel eenvoudig klinkt. Maar om het in praktijk daadwerkelijk te kunnen gaan regelen, kwam onze praktijk op een specifieke koers.

 

DE LIJNEN BIJ PAARDENGENEESKUNDE

Om paardengeneeskunde wat beter te begrijpen, moet je iets weten over "de lijnen". In paardengeneeskunde maakt men onderscheid in eerste lijns (denk aan ziekten, spoedgevallen), tweede lijns (staande operaties, kreupelheden, rontgen en echografie enz) en bij enkele problemen kom je in derde lijns geneeskunde (liggende operaties of bijzondere onderzoeksapparatuur blijkt nodig zoals MRI enz). De lijnenopbouw is eigenlijk heel eenvoudig, kan je het in de eerste lijn niet oplossen, dan ga je naar de tweede en in uitzonderlijke gevallen of voor liggende operaties, moet je naar de derde.

De indeling tussen eerste en tweede en derde lijns werk is een praktische, gemaakt via het feit dat vroeger rontgen, echo enz zeer grote apparaten waren, die niet achterin een auto pasten. Een paard in narcose en uit narcose krijgen vraagt natuurlijk om extra mankracht. Maar ook geldt, dat voor je in een gewricht gaat snijden, je na de universiteit nog echt veel aanvullende scholing moeten volgen. Zodoende onstonden er praktische scheidingslijnen in praktijken.

 

DE EERSTE LIJN ALS STEVIG FUNDAMENT

Hans begon in 1996 met zijn werk als paardenarts. Toen Hans begon met werken, startte hij in de eerste lijns zorg bij een bestaande praktijk. Denk bij eerste lijns werk aan koliekers, maar ook aan gebitten, ziekteleer enz. De eerste lijns dienstverlening wordt maar al te vaak wat op neer gekeken. Sommige mensen, soms zelfs artsen die net afgestudeerd zijn, denken dat het "huisartsenvisitewerk" op stallen of de eerste analyse van kreupelheden, altijd hele makkelijke standaardwerkjes betreft. Het lijkt allemaal minder "moeilijk high tech", dan bijvoorbeeld leuke operaties of het maken van een MRI scan. High tech was vroeger indrukwekkend, zeker in de tijd dat een mobiele telefoon nog alleen kon bellen.

Voor de paardeneigenaar is de eerste lijn echter fundament, te veel of te weinig geneeskunde kiezen, kan soms grote verschillen voor het paard maken. Om goede allround eerste lijns artsen worden, waarbij je alle werkzaamheden zoals alle ziekten adequaat behandelen, gyneacologie, gebitten, onderzoek met verdovingen enz. goed in de vingers wil krijgen, dan heb je echt flink wat patienten, ervaring, nascholing, overleg met andere artsen enz nodig. Uitgebreide training in de eerste lijn sloegen wij niet over, want is een basis die je daarna lastig in kunt halen. De eerste lijn, is overigens ook echt de lijn, waar je als arts eigenlijk de mooiste artsenervaringen mee maakt. 

 

DOOR STUDEREN IN DE TWEEDE LIJN

Na 8 jaar in de eerste lijn gewerkt te hebben met collega's, begon Hans in 2004, een eigen praktijk. De naam Paardendokters was vrij, hij past ons want we houden er niet van overal doekjes om te winden die niets toevoegen. Hans nam een collega in dienst. Ook huurde hij een stal met een rontgenapparaat. Zo ging hij steeds vaker rontgenfoto's maken en volgde hij alle nascholing voor erkend keuringsartsen. Daarnaast waren er toen ook al ontzettende leuke, zeker leerzame, de eerste nascholingen voor kreupelhedenonderzoek. 

In 2007 vonden we eindelijk dat mooie stuk land in Zwaanshoek en kwam de vergunning geheel naar eigen inzicht een praktijklocatie te bouwen. Het gebouw kwam er, stallen, banen enz. . Alle kreupelheidsonderzoeken vonden plaats op de praktijk, want de pezenecho was toen nog een grote kast, onmogelijk in de auto te tillen.

 

WAAR GAAT HET NAAR TOE?

Bij het bouwen van de locatie, kwamen de nodige vragen over de toekomst naar boven. Wat moeten we exact bouwen ? Waar willen we naar toe? Willen we een reuze grote praktijk worden? Gaan we artsen in huren om operaties op deze locatie te laten verrichten en een recovery room in richten? Ons hart ging bij deze gedachten niet sneller kloppen. Wat we wel aan zagen komen, was verdere verschuivingen in lijnen.  Dus we besloten alleen de eerste twee lijnen op te pakken met de nodige extra ondersteuning bieden daarbij.

 

DOORGROEI IN TWEEDE LIJN

Een nieuwe mobiele echo. Een tweede volgde. De derde was nog mooier, wat een scherp beeld voor pezen! Hans nam hem overal mee naar toe, zeker controle echo's waren steeds vaker op stal. Toen Iselp bekende werd, ging hij al heel snel ALLE modules bij Iselp volgen. Gelukkig had hij toen al ervaring met echo, we merkten dat dit de stap naar dit hoge niveau van werken bij Iselp, veel makkelijker maakte. ISELP is een intensief traject voor kreupelheidsartsen.

 

ZELFSTANDIG OP DE LIJN

Ook vonden we dat we in de traditionele lijnen onderwerpen misten. We kregen ook veel paarden aangeboden die niet kreupel bleken, maar het toch onder het zadel niet lekker deden. Natuurlijk kunnen we niet op de stoel van de instructeur gaan zitten, maar deze wel helpen door te controleren of de randvoorwaarden voor groei er allemaal echt wel zijn. 

We voegden de meest brede vorm van manuele therapie toe, dan wisten we zeker dat dat echt maximaal gevoeld en geleverd zou kunnen worden. Hans rondde de opleiding osteopathie bij Janek Vluggen met tienen af. Maar ook zorgden we er voor dat we qua kennis van zadels boven het maaiveld kwamen, we volgden MSFC cursus en leerden daarna nog echt heel veel bij, door zelf aanpasbare zadels te gaan verkopen en aanpassen.

Dit lijken kleine uitbreidingen, maar zijn het niet. Want het is maar net, waar een aangeboden paard nu daadwerkelijk last van heeft. Strikt genomen allemaal geen geneeskunde, maar we merkten dat het toegenomen overzicht ons in praktijk echt helpt, om paarden beter in beweging te krijgen.

 

UIT DE TWEEDE LIJN OVER NAAR DE EERSTE

Alle artsen zijn erkend, Erica en Henrike zitten ook nooit stil. Want naast veranderingen en uitbreidingen in de eerste lijn, pakten ze ook tweedelijns activiteiten op. Zo kwamen er diensten als luchtzakspoelingen, maagscopie, enz. We oefenen op de praktijk en als het onder de knie is, gaat het mee naar stallen.

 

MEER NUTTIGE UITBREIDINGEN EERSTE LIJN

Maar ook de eerste lijn werd uitgebreid. Een niet zo grote maar in de praktijk belangrijke uitbreiding is de cursus voedingsadvies die Hendrike volgde. Ziekte en voeding liggen dicht bij elkaar, hooi testen, verbeteren van de totale balans in de voeding, we boeken er zeker succesen mee. Erica heeft een uitgebreide thermografie opleiding gedaan, we gebruiken het nu nog wel, maar dan weer veel minder dan we hadden gedacht, omdat het vaak niets toevoegt. Jacqueline heeft drie korte MLD cursussen gedaan, zodat we verder kunnen helpen bij lymfeproblemen. Via de praktijkgevallen kijken we mee naar nut en effectiviteit, zo krijgen nieuwe dingen in praktijk uiteindelijk een plek.

 

OVERWAAIEN UIT DE DERDE LIJN

Ook kwam er superleuk werk overvliegen uit de derde lijn, uitbreidingen op gebitscorrecties zijn, dat we niet opereren maar waar mogelijk staande kiezen trekken. Dit vinden alle dames echter bizar zwaar werk en Hans vindt dit dan juist weer heel leuk. Alle staande ingrepen die er zijn, doen we al, in de toekomst verwachten wij dat er nog meer nog meer nieuwe ingrepen volgen. We hebben goede contacten met chirurgen uit de derde lijn, maar een operatiekamer inrichten, staat nog altijd niet op ons lijstje.

 

STAPSGEWIJS VERVALLEN TRADITIONELE SCHEIDINGSLIJNEN

De echo apparatuur is mobiel goed, de rontgen bleef steeds achter. Tot we een apparaat zagen dat we echt goed vonden. Maar nog niet zo goed dat we volledig over kunnen gaan.  Rug en hals krijgen we nog altijd veel meer in beeld met de niet mobiele apparatuur. Bepaalde behandelingen en foto's maken, doen we dus nog steeds alleen op de praktijk.

Echter, iedere stap meer of minder mobiel leidt al tot verschuivingen van praktijk naar stallocatie. Dan zijn er mensen die liever op stal blijven of juist liever met het paard op onze rustige praktijklocatie staan. Kortom, de paardeneigenaar en situatie gaan mogen uiteindelijk bepalen wat voor hun het prettigst werkt, in plaats van de apparatuur.

Bij diverse onderzoeken op stallen, is het nu belangrijk dat er direct genoeg tweedelijns ervaring en kennis mee gaat. Je wilt het maken van beelden en analyse bij kreupelheden bij elkaar houden, anders gaat het zeker ten koste van kwaliteit van het totaalonderzoek.

Een kenmerk bii de huidige praktijkopzet, is dat het relatief te inefficient is, mobiel het hele land door te rijden. Die dienstverlening hebben we dus tot de werkregio beperkt. Paarden die gestald staan buiten de regio, kunnen wel bij ons terecht op onze praktijklocatie.

 

EFFICIENCY

Door de huidige opzet van onze praktijk en de hoofden hier binnen, kunnen wij uiterst efficient werken, veel kwaliteit leveren zonder dat we de tarifering of dienstverlening moeten laten uitschieten. De totale eerste lijn wordt hier in totaal door drie artsen gedragen, de geleidelijke verschuivingen in lijnen kunnen we nu heel goed verwerken in de dagelijkse werkzaamheden.

 

DE KRACHT VAN COMBINATIE

We verwachten dat de tweede lijn straks nagenoeg geheel in eerste lijn ligt. Inmiddels weten we ook dat het prima te doen is, om in de loop der jaren meerdere "specialisaties" in 1 hoofd te combineren. Dat we zo unieke artsen krijgen, is een feit.

 

NIET GAAN DOEN

Daarnaast zijn we ook in de loop der tijd dingen heel bewust niet gaan doen. Zo investeerden we niet in kennis mbt embryotransplantaties en staan we niet op de lijst voor fokkerijkeuringen. De fokkerij en de verdere doorhandel hieropvolgend, is in onze regio relatief veel te klein. We investeerden niet in het uitvoeren van liggende operaties. Ook investeren we niet in eigen MRI, scintigrafie of CT, als dit onderzoek echt nodig blijkt, sturen we patienten door naar collega's. Het aantal paarden die dit soort dure onderzoeksapparatuur in praktijk daadwerkelijk nodig gaan hebben, is –gelukkig voor de paardeneigenaren- beperkt, want de meeste problemen vinden we met goed onderzoek en echo en rontgenapparatuur al. Verder is er landelijk gezien nu al te veel aanbod van deze uiterst specialistische superdure onderzoeksapparatuur op de markt.

 

PAARDENDOKTERS IN HART EN NIEREN

In 2004 behoorden we nog tot het eerste groepje volledig diersoortspecifiek werkende praktijken. We kijken ook regelmatig buiten het artsenboekje. Sommige mensen vinden nog altijd  osteopathie, zeer alternatief. Wij zijn echter van mening dat alternatief, de wetenschap soms echt moet versterken. Hier staat echter niets over vervangen, want dan zien we situaties ontstaan waar helaas erg veel fout gaat en er veel kansen gemist worden. Dat is een probleem met "alternatief" dat men vrijwillig aanpakt, of niet.

De naam "Paardendokters", zegt het al. Patienteigenaren kunnen er bij ons altijd volledig op vertrouwen, dat we wel pimair altijd blijven handelen vanuit het overzicht van een arts. We zijn ook trots op ons beroep, want koesteren de verschillen die we kunnen maken voor een paard bij een veelvoud van medische problemen zoals bijvoorbeeld kleinere blessures in bandjes en pezen, lelijke wonden, verschillende infectievormen, forse maagzweren, verschillende koliekvormen enz. Maar ook het feit dat we veel weten over preventie, aanvullende omliggende gebieden zoals osteopathie, zadelpassen, later ook thermografie, voeding en vitamine adviezen, lymfedrainage enz zijn ter completering van adviezen. Het helpt ons bij het op stellen van stappenplannen.

Het grote voordeel van een brede horizon is de mogelijkheid een paard via meerdere brillen te bekijken, via geneeskunde en via gebieden die in praktijk goed lijken te werken. Want wat wij graag leveren als artsenpraktijk, hebben we jarenlang geleden erg duidelijk geformuleerd. Dat is exact die zorg die we zelf ook graag zouden ontvangen: "niet meer, maar gelijkertijd ook zeker niet minder middelen en oplossingen, dan handig". 

 

MOET IK ALLES DOOR HUN LATEN DOEN?

Zo doen we bij de ene eigenaar nog steeds voornamelijk eerste lijns werk. Komen we bij de volgende eigenaar, doen we daar juist weer alleen het tweedelijns werk en de aanvullende onderdelen. Het maakt ons niets uit. We proberen ook zeker niet alle activiteiten volledig naar ons toe te trekken, want dan zouden we veel uren in een dag gaan missen.

Zo werken we ook prettig samen met andere partijen. Het feit dat wij bij problemen meerdere werkgebieden goed kennen, geeft betrokkenen echter altijd het voordeel dat zoveel mogelijk op de juiste koers aan het paard gewerkt gaat worden. Bij problemen en onduidelijkheden, kan overzicht en slimmere omgang met middelen, patienteigenaren en paarden uiteindelijk maar al te vaak relatief meer opleveren, daar doen we het dus voor.

 

BEHOEFTE VAN HET PAARD CENTRAAL

Overzicht krijgen, leidt er toe dat niet het dienstenaanbod, maar altijd weer direct het paard en zijn probleem volledig centraal kan staan.