Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

Zadelproblemen oplossen

Zadelproblemen herkennen en oplossen

Zadels laten aanpassen is natuurlijk niet de kern van ons beroep. Toch hebben we er wel veel mee te maken.

Een paard kan minder fijn worden in beweging, zijn rug of gedrag, als het zadel niet goed genoeg voor hem of haar of de ruiter is. Gelijkertijd kunnen er natuurlijk ook nog hele andere redenen zijn voor afwijkend ruggebruik of niet fijn samen willen werken, waaronder medische problemen. Of er is een combinatie van redenen.

Uiteindelijk komt een paard dat steeds niet goed kan blijven meewerken, natuurlijk vaak bij een arts. Die krijgt dan vraag, of die het paard toch nog weer goed op de rit kan krijgen, terwijl er vaak al het nodige geprobeerd is. 

 

RUGPROBLEMEN ZIJN NIET ALTIJD LOUTER MEDISCH

De vraag geeft ons een grote uitdaging. We moeten namelijk niet alleen medische oorzaken, maar zeker ook mogelijke combinaties van oorzaken te pakken krijgen, anders werken behandelingen niet goed.

In praktijk is de oorzaak, niet altijd louter medisch.

In praktijk is de oorzaak ook vaak dat ondanks goede intenties van de zadelaanpasser, het zadel op dat moment toch niet goed genoeg past en er zo te veel mis gaat in de dagelijkse belasting. Bovendien weet iedereen ook wel, dat er zadelaanpassers zijn, die met zekerheid niet altijd overal de pasvorm gaan scoren, die nodig is. Bedenk dat deze overal stallen bezoeken!

 

GEEN HERSTELKANSEN MISSEN

Eigenaren komen alleen met een onderzoeksvraag, omdat ze een oplossing willen. Als artsen dan altijd maar klakkeloos aan gaan nemen dat zadels altijd goed inwerken, dan krijg je heel veel rugproblemen die dan onterecht medisch genoemd worden en missen we heel veel herstelkansen.

Het stuitte ons tegen de borst, in werkelijkheid moeten artsen in praktijk met regelmaat eerst gaan zorgen dat een zadel beter ging inwerken, omdat problemen anders simpelweg niet opgelost gaan worden en paarden ten onrechte in problemen zijn.

We besloten daarom meer over dit onderwerp te gaan leren. Zo werd Jacqueline Coster al in 2008 gecertificeerd MSFC zadelpasser. Ze vond het onderwerp zo interessant, dat ze daarna een tijd dealer is geweest in de meest ver aanpasbare zadels en ook in de leer is geweest bij zadelmakers. Ze verkoopt nu al lange tijd geen zadels meer, maar helpt al jaar in jaar uit, bij het onderzoeken van rugproblemen of paarden die staken. 

Wanneer via het paard of de eigenaar blijkt dat het handig is ook een zadel te gaan bekijken, kan ze bijspringen. Omdat Jacqueline nog andere werkzaamheden voor de praktijk doet is ze op de praktijk flexibel inzetbaar. Zadelpassen doen wij alleen op de praktijk, waar we de meest optimale omstandigheden hebben om alles rustig stap voor stap te bekijken. Al met al heeft zij haar eigen manier van werken ontwikkeld en kent zij inmiddels alle wegen dingen zo goed mogelijk opgelost te krijgen. 

We kijken zeer nauwkeurig of het zadel echt op alle punten voldoet. Dat doen we sinds 2009 en dat betekent ook dat we inmiddels echt alles wat in theorie mis kan zijn met zadels, ook in praktijk gezien hebben. We gaan zeer respectvol om met iedereen, die met de beste intenties zadels aan past. We sturen ook alleen bij, als dat nodig is om ons doel te bereiken, een vrolijker paard.

We hebben geen voorkeur voor bepaalde merken, we kijken alleen of het paard dat zadel weer wat leuker kan gaan vinden. 

Zadelpassen is een extra service bij het onderzoek, die ons in staat stelt vaker doelen te bereiken. Het is bij ons zeker niet margeverhogend, want we verkopen immers geen nieuwe zadels. Omdat we hier extra resultaat mee boeken, hebben we besloten dit onderwerp nooit te schrappen uit onze dienstverlening. De praktijk leert ons keer op keer, dat vooral niet te doen.

 

ALS ALLES OPEENS ANDERS IS

De meeste zadelproblemen "sluipen" er in. Maar soms gaat een paard van de ene dag op de andere dag zich net iets of heel anders gedragen. Verandering is soms al te zien tijdens het aansingelen. Als een paard geen singelnijd had maar het opeens ontwikkeld, is er ALTIJD iets dat moet veranderen, voordat het gedrag zich verankerd en geen graadmeter meer is.

Naast maagzweren en rugproblemen zijn er ook echte zadel problemen zoals echt te flexibel geworden zittingen, gebroken en verbogen bomen en zelfs "echt gegarandeerd onbreekbare zittingen" waar dan toch een breukje in zat. Bij sommige merken is breuk of verbuigen bijna ondenkbaar, bij andere merken kan dit sneller gebeuren, ook als dat zadel net keurig onderhouden is.

Zeker bij flexibele zadels moeten we ons aanleren, bij veranderingen in het paard of nieuw gepiep of gedrag direct de zadelboom even te controleren. Zie onze hulppagina zelf zadelboom controleren.  Bij twijfel kunnen wij ook even het zadel voor u open maken zodat de boom echt goed bekeken kan worden en waar mogelijk hersteld.

 

SLUIPENDE VERANDERINGEN

Probleem is dat je op heel veel plaatsen goed een zadel kunt kopen, maar zadels daarna ook goed aangepast moeten worden. In dit traject holt de kwaliteit vaak achteruit. 

Uiteindelijk gaat verkeerde invloed uit een zadel, ruiterhulpen steeds meer overstemmen. Het paard ervaart bij bepaalde bewegingen opeens druk, de ruiter komt minder goed te zitten en krijgt ook een stuggere, meer terugwerkende hand enz.

Verkeerde pasvorm kan sterk in gaan werken op spieren en ligamenten en op gedrag in zijn algemeenheid, omdat het paard tijdens het rijden de focus niet op ontspannen manier bij de ruiter kan houden.

 

SCHUIVEN

Schuiven kan veel redenen hebben. Als een zadel scheef zakt, is dat soms wel maar niet altijd een zadelprobleem. Het paard of de ruiter kan zelf wat scheef zijn. Of de boom of kussen zijn te scheef.

Maar ook geldt dat bij lichte kreupelheids- of wervelkolom/ligamentproblemen, er geleidelijk verandering in gebruik en vorm van de rug kan komen. Een paard kan net als een mens last van zijn rug krijgen door velerlei redenen. Een zadel kan dan scheef gaan zakken. Bij bepaalde kussens aan de achterzijde geeft dat extra problemen.

Natuurlijk is het zaak te weten welk onderdeel scheef is en waarom dat zo is. 

 

RELATIE MET GEDRAG EN RUGPROBLEMEN

Een niet passend zadel wil gelukkig niet gelijk zeggen dat het paard zware medische problemen opgelopen heeft.  SEen paard met een perfect zadel kan natuurlijk nog wel rugproblemen ontwikkelen. Soms gaat het wel in samenhang.  Bij diagnose van pure primaire rug/schouderproblemen willen we graag goed weten hoe het recent gebruikte zadel lag of zadels (!) lagen, waar de druk lag.

 

VEEL GEWERKT MET DE STERKST AANPASBARE MERKEN

MSFC gaf ons een goede eerste basis, maar nog niet de kennis die we wilden hebben. Daarom we besloten een veel intensiever leertraject in te gaan. We werden dealer van verschillende ver aanpasbare dressuurzadels, kochten alle onderdelen en modellen op en gingen heel veel passen en aanpassen. Juist via het werken met verschilende fabrikanten met totaal verschillende meningen en constructies, maar zeker ook via het zien van vele totaal verschillende praktijksituaties en vele meten, ontstonden heel veel extra lesuren. 

Doordat de pasvorm bepaald wordt door verschillende soorten bomen, kussens en singelconstructies, bevatten zadels veel details. Nieuwe technologie lijkt zijn weg naar de zadels nog maar nauwelijks te vinden.

 

WAAROM ZADELCONTROLES

De reden is zeker niet dat we graag extra onderzoeken doen. Door zadels heel goed te bekijken, gaan we juist minder snel onnodig medisch of therapeutisch ingrijpen!  De reden dat we blij zijn met dit praktische onderdeel, is dat we zo vaker veel gerichter problemen hebben kunnen lossen, dan we op voorhand verwacht hadden.

Afhankelijk van de klachten en het verhaal, kunnen we dus voorstellen dat u het gebruikte zadel en hoofdstel meeneemt, voor onderzoek op de praktijk.

 

IN WELKE VOLGORDE GAAN WE DAN WERKEN?

Zadelpassen doen wij het liefst op de praktijk, omdat we hier de meest optimale werkomgeving hebben om alles tegelijk echt goed te bekijken. Bij een zadelcontrole gaan we het zadel en het verschil tussen belaste en onbelaste beweging nauwkeurig bekijken, want dat geeft ons extra beeld over de zoekrichting.

Bij enige twijfel over het paard, zal het onbelast in beweging bekeken worden door een kreupelheidsarts, die tevens manueel therapeut is. De zadelpasser kijkt bij bewegen al mee, want heeft dat nodig als referentie, als het paard de volgende test in kan.

Laat het paard geen problemen zien, dan wordt eerst het zadel nauwkeurig bekeken op tafel en met behulp van een zadelbok en onze "spin". Als we tijdens de testen vermoeden dat de boom een probleempje verstopt, maken we voor volledig overzicht het zadel direct open. Indien we zien dat er iets veranderen moet, bijvoorbeeld wol aanvullen of lucht, kunnen we dat ter plekke regelen. Grotere ingrepen moeten in de planning bij onze zadelhersteller. 

Vervolgens meten we het paard op. Bij enige vorm van match, gaat het zadel op het paard en gaat het aan de longe.

Pas daarna gaan we rijden en verder testen of alles werkt, conform onze metingen. Indien nodig kunnen we aansluitend met een thermografiecamera kijken, mits u geen bontje gebruikt.

Of er grand prix of in de basis gereden wordt, maakt hier weinig uit. We kijken ook niet naar merk of leverancier, maar louter of de basale voorwaarden er zijn, om progressie tot stand te laten komen in de samenwerking.

 

MERKNEUTRAAL

Omdat we al langere tijd zelf geen zadels meer verkopen, onderhouden we ook geen bijzondere banden met merkleveranciers.  Wel werken we intensief samen met een uiterst ervaren zadelhersteller. Bij iedere vorm van twijfel bekijken we de boom, het hart van het zadel.

Een zadelverkoper of -aanpasser hoeft bij ons nooit te vrezen, dat wij de pasvorm van "zijn of haar zadel" zo maar gaan afkraken, omdat we er achter de schermen op enige wijze baat bij zouden hebben een ander merk of leverancier te introduceren of niet weten hoe lastig het vak kan zijn.  We weten ook uit ervaring dat zelfs maximale aanpassingsmogelijkheden in zadels in werkelijkheid vaak kleiner zijn dan men veelal denkt en het ene combinatie veel makkelijker is, dan het andere.

 

TOT SLOT

De kernvraag is altijd of we bij problemen van het paard een rug terug naar het zadel moeten gaan brengen, het zadel meer naar de rug of op beide punten tegelijk gaan bijsturen. Dat verschil klinkt klein, maar is het is een groot verschil in de basiscondities van uw samenwerking.

 

ruggebruik Zadelproblemen oplossen
Inversed rotation spine zadelgebied Zadelproblemen oplossen
spin rechtshandig paard achter Zadelproblemen oplossen
thermonarijden Zadelproblemen oplossen
thermonarijden1 Zadelproblemen oplossen
thermosingel Zadelproblemen oplossen
Teveel close contact Zadelproblemen oplossen
Waarom bruggen? Zadelproblemen oplossen