Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

Rijtest

Bij een rijtest bekijken we hoe het paard onder het zadel en ruitergewicht reageert. Ook kan onze zadelpasser voor je controleren, of het zadel de goede gewichtsverdeling geeft.

 

DRAAGKRACHT VAN HET PAARD

Een gezond en blij paard dat groot genoeg is, kan natuurlijk heel goed een passend zadel en ruiter dragen. Paard en ruiter kunnen zelfs een hele mooie bijzondere en langdurig gezonde band ontwikkelen!

Wel is het belangrijk goed in de gaten te houden, dat het paard daar voorwaarden voor nodig heeft.

Het gewicht moet ook tijdens beweging op de juiste manier verdeeld blijven.

Daarom mag het zadel geen mankementen bevatten en zie je echt graag goede pasvorm voor paard en ruiter. Ook moet het paard goed in staat zijn het zadel in balans te houden. Het paard kan natuurlijk ook problemen in het lichaam krijgen en daardoor minder goed in staat zijn zichzelf te balanceren en dus het zadel. Daardoor kan een ruiter opeens beperkingen  gaan ervaren bij het normaal rijden of pas tijdens moeilijkere oefeningen. Er kan uiteraard ook een combinatie van factoren zijn, waarom het paard niet exact volgens het boekje kan gaan lopen.

Goed kunnen dragen, verdragen en gedragen. Het ligt allemaal dicht bij elkaar,

Goede hulp bij het zoeken naar oorzaken van veranderingen, is geen luxe. Want alleen de oorzaken leggen helder uit, wat de meest duurzame ontsnappingsroute is.

 

DE RIJTEST TUSSEN ANDERE MIDDELEN

In het algemeen is het zo dat paarden die "iets niet meer willen of kunnen doen", uiteindelijk vaak bij een paardenarts terecht komen. Soms is er vaak echt al veel geprobeerd om ongerief weg te nemen, manuele therapie, zadelpasser, veranderingen training, soms zelfs andere smid of andere instructeur.

Niet fijn mee willen bewegen of zelfs staken, kan natuurlijk ook echt veel verschillende oorzaken kan hebben.

We hebben veel extra middelen in huis, om je te helpen, oorzaken en echte probleem gerichte oplossingen boven tafel te gaan krijgen.

Wij zijn niet het type sportarts, die nauwelijks serieus kijkt en lukraak in een paar gewrichten "onderhoudprikjes" plaats. Want wanneer men daarbij dingen over het hoofd ziet, ontstaat doorgaans sneller grote schade aan het paard. Denk aan het lichaam maar ook een te hoge spanningsboog tijdens werk, gaat de gezondheid ondermijnen.   

 

REDENEN VOOR EEN RIJTEST

Er kunnen verschillende redenen zijn, om een rijtest te gaan doen:

  • Men twijfelt nog steeds of de pasvorm van het zadel een rol speelt en wil een tweede mening. Nu gaat het over natuurlijk over paarden die soms op grotere stallen staan, dus dit kan in werkelijkheid ook al een derde, vierde of vijfde mening zijn.
  • Als onderdeel van orthopedisch onderzoek zien wij soms heel graag verder de reactie van het paard op gewicht, maar ook op andere lijnen en gewichtverplaatsingen. Dat geeft ons soms extra indicatie in welke volgorde we verder gaan werken.
  • Als een paard bijvoorbeeld een knie of rugprobleem of SI probleem had, kunnen we voor de opstart een rijtest gaan doen om te verifieren of het paard ook onder gewicht weer helemaal goed loopt. Onze zadelpasser controleert dan objectief of de gewichtsverdeling voor verder herstel echt goed genoeg is en we geven dan ook verdere uitleg aan de ruiter hoe het specifieke paard te helpen tijdens training.

 

TOEGEVOEGDE NEUTRALE EXPERTISE

Paardenartsen hebben in hun opleiding nooit veel zadels gepast en ook niet aangepast. Zodoende weten ze ook niet exact wanneer en waarom het bij het zadelpassen allemaal heel goed en minder goed kan gaan. Het onderdeel rijtest doen onze paardenartsen dus niet alleen.

Jacqueline Coster haalde een Orun diploma en is sinds 2008 gecertificeerd MSFC zadelpasser. Zij vond het onderwerp zadels en invloed op paard en ruiter direct zo interessant, dat ze daarna een tijd werkte als dealer met een grote voorraad ver en snel aanpasbare merken. In deze periode heeft zij veel effecten in actie gezien van verschillen in modellen en zadelaanpassingen op combinaties. Ze verkoopt nu al een langere tijd geen zadels meer, maar helpt wel al vele jaren lang, op de praktijk bij het onderzoeken van onregelmatigheid, aanleunings- en staakproblemen.

Zadelpassen zal altijd een mening zijn, waat het gaat over details in modellen en aanpassingen.

Maar meestal gaat het niet over details, maar gewoon over de belangrijke hoofdlijnen.

 

OPTIMALE OMSTANDIGHEDEN VOOR MAKEN ONDERSCHEID

Als zadels in stand of bij het eerste weglopen al heel duidelijk laten zien dat er geen pasvorm is, gaat zadelpassen altijd heel snel.

Vervolgens zit tussen helemaal goed en totaal fouteen grijs gebied, waar gelukkig heel vaak nog veel corrigeerbaar is, Via de rijtest kijken we wat we moeten corrigeren.

Dan volgt kort orthopedisch/manueel of uitgebreider orthopedisch/manueel onderzoek, zodat bekend is hoe het paard los loopt en wat de manuele bijzonderheden zijn. Ook is het zadel al vooraf bekeken en alles opgemeten, voordat de rijtest begint. Zodoende weten we wat het paard kan en dit vergelijken we met wat het paard, zadel en de ruiter daadwerkelijk samen gaan doen.  

Kortom, we maken snel completere beeld van alle bijzonderheden. De rijtest is immers om onderscheid te gaan maken, om te weten onder welke condities het paard recenter is getraind en waar het meer of minder op reageert.
Bij beeldvorming geldt dat bepaalde beelden alleszeggend ernstig kunnen zijn. Maar bij andere beelden, denk aan mildere kissing spines, sommige halsproblemen, problemen in knieband, is het dan belangrijk te onthouden dat omringende factoren ook grote rol kunnen spelen. Daarom is zadelpassen en sturen op veranderingen in de training, al jarenlang onderdeel van onze aanpak.

 Gerichter onderscheid, gericht (be)handelen en verbeteren van de werkomstandigheden, kan gelukkig heel vaak nog wel daadwerkelijk gaan functioneren als totaal medicijn.
 

WAT VINDEN WE ZO AL?

Alles komt natuurlijk op onze paardenartsenpraktijk voorbij. Halsproblemen, kreupelheden, SI enzovoorts. Maar zeker ook echte louter zadelpasproblemen.

Uiteraard is er dan een zwart-wit gebied en een gebied waar het over meningen gaat. We vinden het pas een zadelpasprobleem al het in het zwarte gebied ligt, want dan staat het verbetering van gedrag of kansen bij revalidatie met zekerheid in de weg.

Dat is helemaal niet vreemd want paarden veranderen en het vakgebied zadelpassen geeft nu eenmaal ruimte aan vergissingen bij passen en aanpassen en het tussentijds ontstaan van verborgen gebreken in het zadel. Als we deze op tijd kunnen bijsturen is het probeem ook vaak weer snel opgelost.

 

MERKNEUTRAAL

Omdat we al langere tijd zelf geen zadels meer verkopen, onderhouden we ook geen bijzondere banden met merkleveranciers. 

Een zadelverkoper of -aanpasser hoeft bij ons dus nooit te vrezen, dat wij de pasvorm van "zijn of haar zadel" zo maar gaan afkraken. We weten exact hoe lastig het werken met zadels soms kan zijn, of kan worden. We kennen alle omstandigheden waar zadelpassers tegen aan kunnen lopen.

Kortom een rijtest is bij ons geen proef, maar gewoon extra merkneutraal objectief onderzoekje dat ons belangrijke informatie kan geven over prognoses en richting in oplossingen.

Of er grand prix of in de prille basistijd gereden wordt, maakt ons ook niets uit.

Je krijgt bij ons altijd hulp via een objectieve bril, waarmee we zadelproblemen of medische problemen dus liever nooit gelijk kleiner of groter maken, dan ze daadwerkelijk zijn.

 

ruggebruik Rijtest
Inversed rotation spine zadelgebied Rijtest
spin rechtshandig paard achter Rijtest
thermonarijden Rijtest
thermonarijden1 Rijtest
thermosingel Rijtest
Teveel close contact Rijtest
Waarom bruggen? Rijtest