Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

Thermografie

 

Thermografie is niet echt een medisch hulpmiddel, maar toch gebruiken we het soms. Bij thermografie zet een kleine camera temperatuurverschillen om in beeld. Een lichaam straalt ook warmte uit via de huid. Omdat medische problemen meestal gepaard gaan met verandering in de doorbloeding en paarden niet altijd duidelijk aangeven waar het probleem zit, kan thermografie in sommige gevallen handig zijn bij het zoeken naar de probleemlocatie(s). Het geeft echter nooit een diagnose en is volgens ons niets meer (maar zeker ook niets minder) dan een hulpzoekmiddel, alleen in die situaties waarbij extra hulp nodig is.
Ook bij zadelcontroles gebruiken we soms thermografie om te weten hoe het zadel in beweging draagt.

VOORWAARDEN ONDERZOEK

Wilt u thermografie gaan inzetten of beelden laten beoordelen dan is het belangrijk een aantal dingen te weten. Allereerst moeten foto's achteraf op zinvolle wijze beoordeeld kunnen worden. Betreft het een totaalonderzoek van het gehele paard (45 foto's), dan komt het er op neer dat de beoordelaar het paard zijn linkerhelft en rechterhelft gaat vergelijken. Omstandigheden, de cameratechniek en het op de juiste wijze aanpassen van alle (!) foto's, zijn heel belangrijk. Bij verkeerde temperatuurschalen krijgen we een vertekend beeld. Niet ieder paard heeft exact dezelfde basistemperatuur en deze kan sterk beinvloed worden door omgevingsfactoren zoals wind, zon, beweging, griep enz. Ook haarlengteverschillen, bijvoorbeeld door wrijving van dekens of scheren, geven andere warmte door.

Een goed thermografisch onderzoek is dan ook verbonden aan een aantal voorwaarden. Zo moet thermografie ALTIJD plaatsvinden in een wind/tochtvrije ruimte, zonder direct zonlicht en op een harde rechte ondergrond. (De temperatuur houden we graag tussen de 5 en 20 graden.) In de winter betekent dit dat onderzoek vaker gebeurt in een specifieke ruimte op onze praktijk die we hiervoor op temperatuur brengen en waar geen zonlicht naar binnenkomt. Het paard moet droog zijn zonder vuil/modder. Geen sprays of smeersels op het paard, indien wel dan moeten deze 24 uur van te voren worden verwijderd. Ook geen vet op hoeven. Dekens, transportbeschermers en bandages verwijderen minimaal 2 uur voor het onderzoek en 2 uur van tevoren de laatste borstel over het paard. Bovendien moet bij een totaalonderzoek manen en staart worden opgestoken.

Heeft u elders reeds GOED totaalonderzoek laten doen, dan nemen wij dit graag mee. Erica heeft haar certificaat voor het beoordelen en maken van rapporten in 2011 gehaald (www.itecd.com, gecertificeerde thermografen), en kan u als dierenarts na het opmaken van veel rapporten verzekeren dat een goed opleidingstraject met voldoende testcasussen en begeleidingsuren, niet gezien moet worden als overbodige luxe