Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

Thermografie

 

VERIFICATIE

Overweegt u thermografie in te zetten of stellen wij dit voor, leest u dan deze pagina nog eens door.

Thermografie is niet echt een medisch hulpmidden, maar toch gebruiken we het soms. Soms ziet u ons bij een rugprobleem, even snel met een infraroodcamera 1 of een 2 controlefoto's ziet maken, voor we verder gaan kijken met andere apparatuur. Ook bij zadelcontroles gebruiken we soms thermografie, als we willen weten hoe het zadel in beweging draagt. Slechts in uitzonderlijke gevallen stellen we een totaal thermografisch onderzoek van het gehele paard ter overweging voor, dan gaat niet meer om 2 maar om 45 foto's.

 

DE WERKING VAN THERMOGRAFIE

Thermografie wordt vooral in de bouw gebruikt om problemen te lokaliseren. Een kleine camera zet temperatuurverschillen om in beeld. Een lichaam straalt ook warmte uit, via de huid. Omdat medische problemen meestal gepaard gaan met verandering in de doorbloeding en paarden niet altijd duidelijk aangeven waar een probleem zit, kan thermografie als extra hulpmiddel soms handig zijn. Dit in het stadium, dat we nog van buitenaf aan het zoeken zijn naar de probleemlocatie(s).

 

AAN DE BUITENKANT

Bij gebruik van thermografie kunnen we onderscheid maken in preventief of reactief gebruik. Met een thermografiecamera kunnen probleemgebieden al in een pril stadium gezien worden, omdat het warmteverschil sterk waarneemt. Zo kunnen we bepaalde peesblessures al tien dagen eerder met thermografie zien, dan met de echo. Heel onpraktisch punt hierbij is dan, dat als we bijvoorbeed tien jaar lang om de tien dagen preventief foto's moeten nemen, verhoudingen zoekraken. In praktijk is er dan ook meestal een directe aanleiding om het paard op thermografie te zetten.

Met thermografie kunnen we alleen via de buitenkant naar afwijkingen zoeken, we kunnen er niet mee naar binnen kijken. In de categorie "zoekmiddelen buitenkant", kan thermografie soms een bruikbare aanvulling zijn op een klinisch onderzoek, waarbij kennis van en ervaring met het doen van uitgebreid kreupelheidsonderzoek overigens onvervangbaar is. 

 

ECONOMISCH

Het maken van extra beelden en kijken of ze overeenkomen met vermoedens, is natuurlijk altijd leuk. Economisch gezien is het volgens ons echter de kunst aanvullende thermografie alleen in te zetten, als de kansen er zijn, dat deze beeldvorming ook toegevoegde waarde gaat hebben op onze overige "zoekfuncties".

 

DE JUISTE VOORWAARDEN

Gaat u thermografie inschakelen, -waar dan ook-, dan is het belangrijk een aantal dingen te weten. Allereerst moeten foto's achteraf op zinvolle wijze beoordeeld kunnen worden. Betreft het een totaalonderzoek van het gehele paard (45 foto's), dan komt het er op neer dat de beoordelaar het paard zijn linkerhelft en rechterhelft gaat vergelijken. Omstandigheden, de cameratechniek, het op de juiste wijze aanpassen van alle (!) foto's, zijn heel belangrijk. Bij verkeerde temperatuurschalen krijgen we een vertekend beeld. Verschil tussen een bouwproject en een paard is, dat een paard een levend organisme is. Niet ieder paard heeft exact dezelfde basistemperatuur en deze kan sterk beinvloed worden door omgevingsfactoren zoals wind, zon, beweging, griep enz. Haarlengteverschillen door wrijving, bijv door dekens of scheren, geven andere warmte door. Onderaan dit artikel staan de voorwaarden het verkrijgen van goed beeldmateriaal. Het is belangrijk dat de persoon die de foto's maakt, goed weet wat deze aan het doen is en de eigenaar de voorwaarden ook serieus neemt.

Erica heeft haar certificaat voor het beoordelen en maken van rapporten in 2011 gehaald (www.itecd.com, gecertificeerde thermografen), en kan u als dierenarts na het opmaken van veel rapporten verzekeren dat een goed opleidingstraject met voldoende testcasussen en begeleidingsuren, niet gezien moet worden als overbodige luxe.

 

INTERPRETATIE

Zoals bij alle apparatuur geldt, is cameratechniek echter uiteindelijk nooit het moeilijkste onderdeel. Dit is het kunnen geven van een juiste interpretatie. Heel belangrijk is dat er in het traject van start (warme) naar chronische blessure een warmteterugval kan zijn, waardoor er in bepaald stadium ten onrechte het idee kan ontstaan dat er niets is. Zien we alle totaalplaatjes met patronen met spots, dan staat daar helaas ook niet bijgeschreven, welke spots op enig moment de oorzaak bevatten en welke opvolgend zijn (overbelasting als gevolg van ander probleem). Op dit laatste punt kan iedereen zijn fantasie loslaten, maar stellige uitspraken doen is iets anders. Hans volgde een extra beoordelingstraining van op dit punt zeer ervaren dierenarts Tracey Turner. Ook Tracey benadrukte uit ervaring direct het belang aanvullende thermografiebeelden te plaatsen tussen andere beelden, teneinde spijkers niet mis te slaan.

 

VAN DE BOUWPLAATS NAAR DIAGNOSE KREUPELHEID?

Thermografie is in verhouding tot de onderzoeksapparaten die wel echt naar binnen kunnen kijken een relatief heel goedkope camera, die net als fotocamera's in de loop der tijd steeds goedkoper worden aangeboden. Thermografie bij paarden is geen beschermde activiteit. Dus kan iedereen met een camera plaatjes gaan schieten van paarden, we zien in America dat aanbieders van bouwplaats direct doorrijden naar diagnose probleempaard (soms zit er dan nog wel een vierdaagse cursus "paard" tussen). Gezien het aantal paarden, is men dit gaan zien als "new business opportunity". Het is jammer dat dit in praktijk met zich kan mee gaan brengen dat er onbetrouwbare rapporten gemaakt gaan worden, voorzien van complete "onderzoeksdiagnoses". Het is belangrijk dat men bij gebruik beseft dat het gebruiken van alleen thermografie teneinde een snelle diagnose te krijgen, soms over heel glad ijs gaat. T

Thermografie bij paarden is volgens ons niets meer (maar zeker ook niets minder) dan een hulpzoekmiddel, alleen handig in situaties dat hulp nodig is.

 

EISEN BIJ DE OPNAME

Heeft u elders reeds GOED totaalonderzoek laten doen, dan nemen wij dit graag mee.

Let echter op de eisen voor opname. Thermografie moet ALTIJD plaatsvinden in een wind/tochtvrije ruimte, zonder direct zonlicht, op een harde rechte ondergrond. De temperatuur houden we graag tussen de 5 en 20 graden. In de winter betekent dit, dat onderzoek vaker gebeurt in een specifieke ruimte op onze praktijk die we hiervoor op temperatuur brengen en waar geen zonlicht naar binnenkomt. Geen sprays of smeersels op het paard, indien wel dan moeten deze 24 uur van te voren worden verwijderd. Ook geen vet op hoeven. Dekens, transportbeschermers en bandages verwijderen minimaal 2 uur voor het onderzoek. 2 uur van tevoren de laatste borstel over het paard, deze moet droog zijn zonder vuil/modder. Bij een totaalonderzoek moeten manen en staart opgestoken worden. Het paard moet binnen gezet worden in een box zonder zonlicht, mag ook niet met zijn hoofd uit de box in de zon, en er mag geen "tocht" zijn. We ontvangen graag vooraf alle informatie over medicatie, gebruikte kruiden enz.

Of het paard voor het onderzoek moet bewegen, is afhankelijk van de situatie. Wij overleggen dit graag met u.