Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

Fructaanmeter

 

HOEFBEVANGENHEID

Bij hoefbevangenheid, of gevoeligheid daarvoor, kunnen wij u gewezen hebben op de fructaan-index. Dit is een hulpmiddel voor de bepaling van (on)gunstige graastijdstippen.

Houdt bij het gebruik in gedachte dat de aanwezigheid van fructaan niet alleen afhankelijk is van weersomstandigheden en hoefbevangenheid niet uitsluitend veroorzaakt wordt door fructaan. Zaken zoals soort gras, grondsoort, aanwezigheid van voedingsstoffen, stand van de hoeven, gevoeligheid van het paard spelen een belangrijke rol. Gebruik de index dus altijd in samenhang met de overige gegeven adviezen omtrent bewerking van de weide, tijdsduur en oppervlakte weidegang, overige voeding, beweging enzovoorts.