Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

Erkenningen

 

ALLE ARTSEN ERKEND PAARDENDIERENARTS

"Erkend Paardenartsen" staat al sinds de start van onze praktijk in 2004 in ons logo. Alle paardenartsen in vast dienstverband bij Paardendokters zijn opgenomen in het openbare register Erkend Paardendierenartsen. Ieder jaar opnieuw blijven we werken aan het behouden van deze erkenning. Maar wat betekent erkenning in ons vakgebied? 

 

Erkend Paardendierenartsen Noord Holland

 

HET BELANG VAN ERKENNING BIJ DIERENARTSEN

Een dierenarts is na het afstuderen algemeen bevoegd om alle diersoorten te behandelen. Tussen algemeen bevoegd en algemeen bekwaam zit echter wel wat verschil. Welke gaten een dierenarts tussen afstuderen en praktijkfunctioneren exact gaat opvullen hangt af van de praktijk, de diersoort, de werkverdelingen binnen de praktijk, de opgedane ervaring en extra bij-, en nascholing. Om onderscheid te maken in de kwaliteiten van een dierenarts is de beroepsgroep gaan werken met erkenningen per diersoort. Het Reglement Erkende Paardendierenartsen voorziet erin dat paardendierenartsen die aan de gestelde eisen voldoen en daarop onafhankelijk worden getoetst, bijv betreffende nascholingsuren, erkend worden door de Stichting Paard. Op basis hiervan kunnen de betrokken dierenartsen in het register Erkende Paardendierenartsen worden opgenomen. Om de register erkenning te behouden moet er dus elk jaar worden bijgeschoold, ook al is men al jarenlang praktiserend arts.

ERKEND PAARDENDIERENARTS VS ERKEND KEURINGSARTS

Naast Erkend Paardendierenarts bestaat er ook een register Erkend Keuringsdierenarts Paard. Dit is geen opleidingsregister maar een verzekeringsvolmachtenregister, dus heel iets anders. Het gaat hier om paardenartsen die paarden ook direct mogen verzekeren bij bepaalde verzekeraars, zonder dat er een verzekeringsarts direct bij betrokken is. Bij een erkend keuringsarts wordt jaarlijks uit de gedane (röntgen)keuringen een flink aantal foto's steekproefsgewijs nogmaals getoetst, om zo de kwaliteit van genomen rontgenfoto's en correctheid van de beoordeling in de volmacht te controleren. Voor zo een omvangrijke toetsing achteraf moet jaarlijks een hoge financiele bijdrage worden betaald. 
Hoewel wij in onze regio veel aan-, en verkoopkeuringen doen, ook voor export van rijpaarden naar het buitenland, zijn wij geen Erkend Keuringsdierenarts. Bij veel aankoopkeuringen is er namelijk geen verzekeringswens, maar wil een potentieel nieuwe eigenaar dat we het medische protocol, of zelfs iets uitgebreider, gewoon grondig doorlopen. Want als vóór aanschaf al blijkt dat er een sterk verhoogde kans is op eerdere uitval, risico's of operatiekosten, is de belangrijkste info voor de eigenaar die op het punt staat het paard aan te schaffen.

In het geval dat een (rontgenologische) aankoopkeuring gelijkertijd ook moet leiden tot opname in een verzekering, worden foto's direct doorgestuurd naar de arts van de specifieke paardenverzekeraar naar keuze. Ook is het mogelijk foto's naar buitenlandse artsen en/of verzekeraars te sturen.

Doordat we werken met kwalitatief goede rontgenapparatuur, alle belangrijke cursussen inzake foto's nemen en beoordelen volgen, en omdat we goed zijn in het herkennen van allerhande kreupelheden, staan we inmiddels bekend om een gedegen, eerlijke aanpak bij keuringen en mooi, scherp fotomateriaal. Dit heeft er tevens toe geleid dat we in de loop der jaren met alle verzekeraars, een zeer prettige samenwerking hebben opgebouwd.