Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

Zadel controle en herstel

SPEELT HET ZADEL EEN ROL ?

Een paard kan minder fijn worden in beweging, zijn rug of gedrag, als het zadel niet goed genoeg voor hem of haar of de ruiter is. Gelijkertijd kunnen er natuurlijk ook nog hele andere redenen zijn voor afwijkend ruggebruik of niet fijn samen willen werken, waaronder medische problemen. Of er is een combinatie van redenen.

Een dierenarts is natuurlijk niet automatisch ook ervaren zadel(aan)passer. Dat is jammer want als een paard problemen heeft die ruggerelateerd zijn, is het wel erg handig goed te weten hoe het zadel is opgebouwd (ook aan de binnenkant) en tijdens de dagelijkse beweging functioneert.

Jacqueline Coster is geen paardenarts, maar al sinds 2008 gecertificeerd MSFC zadelpasser en een tijd dealer geweest in de meest ver aanpasbare zadels. Ze verkoopt nu geen zadels meer, maar helpt de artsen bij het in kaart brengen van de rol van het zadel. Omdat Jacqueline nog andere werkzaamheden voor de praktijk doet is ze op de praktijk flexibel inzetbaar, wanneer het handig lijkt een zadel te gaan bekijken, kan ze bijspringen.

We kijken zeer nauwkeurig of het zadel echt op alle punten voldoet. Dat doen we sinds 2009 en dat  betekent dat we inmiddels alles dat in theorie mis kan zijn met zadels, ook in praktijk gezien hebben. 

 

ALS ALLES OPEENS ANDERS IS

De meeste zadelproblemen "sluipen" er in. Maar soms gaat een paard van de ene dag op de andere dag zich net iets of heel anders gedragen. Verandering is soms al te zien tijdens het aansingelen. Als een paard geen singelnijd had maar het opeens ontwikkeld, is er altijd iets dat moet veranderen, voordat het gedrag zich verankerd en geen graadmeter meer is.

Naast maagzweren en rugproblemen zijn er ook echte zadel problemen zoals echt te flexibel geworden zittingen, gebroken en verbogen bomen en zelfs "echt gegarandeerd onbreekbare zittingen" waar dan toch een breukje in zat. Bij sommige merken is breuk of verbuigen bijna ondenkbaar, bij andere merken kan dit sneller gebeuren, ook als dat zadel net keurig onderhouden is.

Zeker bij flexibele zadels moeten we ons aanleren, bij veranderingen in het paard of nieuw gepiep of gedrag direct de zadelboom even te controleren. Zie onze hulppagina zelf zadelboom controleren.  Bij twijfel kunnen wij ook even het zadel voor u open maken zodat de boom echt goed bekeken kan worden en waar mogelijk hersteld.

SLUIPENDE VERANDERINGEN

Ook zagen we uiteraard vormen in zadels die niet voldoende bij het paard of ruiter passen of verkeerd gevulde kussens. Dan sluipen de problemen er ook subtieler in. Uiteraard geldt dat het ene paard veel sneller problemen aan geeft, dan het andere paard.

Uiteindelijk gaat verkeerde invloed uit een zadel, ruiterhulpen steeds meer overstemmen, het paard ervaart bij bepaalde bewegingen opeens druk, de ruiter is minder stabiel  en krijgt een stuggere, meer terugwerkende hand enz.

Verkeerde pasvorm kan sterk in gaan werken op spieren en ligamenten en op gedrag in zijn algemeenheid, omdat het paard tijdens het rijden de focus niet op ontspannen manier bij de ruiter kan houden.

 

SCHUIVEN

Schuiven kan veel redenen hebben. Als een zadel scheef zakt, is dat soms wel maar niet altijd een zadelprobleem. Het paard of de ruiter kan zelf wat scheef zijn. Of de boom of kussen zijn te scheef.

Maar ook geldt dat bij lichte kreupelheids- of wervelkolom/ligamentproblemen, er geleidelijk verandering in gebruik en vorm van de rug kan komen. Een paard kan net als een mens last van zijn rug krijgen door velerlei redenen. Een zadel kan dan scheef gaan zakken. Bij bepaalde kussens aan de achterzijde geeft dat extra problemen.

Natuurlijk is het zaak te weten welk onderdeel scheef is en waarom dat zo is. 

 

RELATIE MET GEDRAG EN RUGPROBLEMEN

Een niet passend zadel wil gelukkig niet gelijk zeggen dat het paard zware rugproblemen heeft. Zeker de wat meer sensibele paarden, laten het via gedrag ook niet zo ver komen. Er zijn ook paarden die in stilte incasseren, die moeten dus juist beter in de gaten gehouden worden. 

Er kan wel een relatie met rug/schouderproblemen/SI problemen zijn. Bij diagnose van pure primaire rug/schouderproblemen willen we graag goed weten hoe het recent gebruikte zadel lag of zadels (!) lagen, waar de druk lag. Want we weten dan ook, of we daar nog druk anders kunnen verdelen.

Een paard met een perfect zadel kan natuurlijk nog wel rugproblemen ontwikkelen.

 

SINDS 2008 MASTER SADDLE FITTING CONSULTANT

Van te voren is niet altijd duidelijk hoe een onderzoek bij problemen onder het rijden verloopt. In verreweg de meeste gevallen, zien we toch ook onbelast al bewegingsproblemen, die uiteraard prioriteit in behandeling hebben. Vervolgens is er een restgroep die alles kan bewegen maar echt alleen louter onder belasting andere beelden gaan geven.

Het probleem is natuurlijk dat wij ook niet altijd van te voren weten waar een onderzoek naar toe gaat, welke specialisatie we uiteindelijk bij zo een bezoek iets gaat vinden. Al in 2007 bedachten we, dat het fijn zou zijn als bij het onderzoeken van bewegingsproblemen onder de ruiter, we met een neutrale en professionele blik op zadels bij de hand zouden hebben. Maar er was toen nog geen zadelpasopleiding, alleen een zadelmakersopleiding. In 2008 kwam die opleiding er wel, dus ging Jacqueline Coster direct de MSFC opleiding (Master Saddle Fitting Consultant) halen.

 

VEEL WERKEN MET DE STERKST AANPASBARE MERKEN

MSFC gaf ons een goede eerste basis, maar nog niet de kennis die we wilden hebben. Daarom we besloten een veel intensiever leertraject in te gaan. We werden dealer van verschillende ver aanpasbare dressuurzadels, kochten alle onderdelen en modellen op en gingen heel veel passen en aanpassen. Juist via het werken met verschilende fabrikanten met totaal verschillende meningen en constructies, maar zeker ook via het zien van vele totaal verschillende praktijksituaties en vele meten, ontstonden heel veel extra lesuren. 

Juist via dit soort zadels, leerde we nu echt met de voeten in het zand, wat er in praktijk allemaal bij de productie, het aanmeten en zeker ook bij het verder aanpassen van zadels heel goed, minder goed en ook fout kan gaan. Het nadeel was dat we nu dat we lange tijd hele dagen onderweg op weg met een auto vol zadels waren en gelijkertijd op de praktijk assistentie gingen missen. We stopten met de het velle passen van zadels en namen alle ervaring weer mee terug naar het primaire doel, zadelcontroles op de praktijk.

 

WAAROM ZADELCONTROLES

Zadelcontrole is bij ons vervolgens al meer dan tien jaar onderdeel bij het onderzoeken van rug- en gedragsproblemen. We hebben heel veel combinaties uiterst nauwkeurig bekeken, opgemeten en in aktie gezien.

De reden is zeker niet dat we graag extra onderzoeken doen. Door zadels heel goed te bekijken, gaan we minder snel onnodig medisch of therapeutisch ingrijpen!  De reden dat we blij zijn met dit praktische onderdeel, is dat we zo vaker veel gerichter problemen hebben kunnen lossen, dan we op voorhand verwacht hadden.

Afhankelijk van de klachten en het verhaal, kunnen we dus voorstellen dat u het gebruikte zadel en hoofdstel meeneemt, voor onderzoek op de praktijk.

 

IN WELKE VOLGORDE GAAN WE DAN WERKEN?

Zadelpassen doen wij het liefst op de praktijk, omdat we hier de meest optimale werkomgeving hebben om alles tegelijk echt goed te bekijken. Bij een zadelcontrole gaan we het zadel en het verschil tussen belaste en onbelaste beweging nauwkeurig bekijken, want dat geeft ons extra beeld over de zoekrichting.

Bij enige twijfel over het paard, zal het onbelast in beweging bekeken worden door een kreupelheidsarts, die tevens manueel therapeut is. De zadelpasser kijkt bij bewegen al mee, want heeft dat nodig als referentie, als het paard de volgende test in kan.

Laat het paard geen problemen zien, dan wordt eerst het zadel nauwkeurig bekeken op tafel en met behulp van een zadelbok en onze "spin". Als we tijdens de testen vermoeden dat de boom een probleempje verstopt, maken we voor volledig overzicht het zadel direct open. Indien we zien dat er iets veranderen moet, bijvoorbeeld wol aanvullen of lucht, kunnen we dat ter plekke regelen. Grotere ingrepen moeten in de planning bij onze zadelhersteller. 

Vervolgens meten we het paard op. Bij enige vorm van match, gaat het zadel op het paard en gaat het aan de longe.

Pas daarna gaan we rijden en verder testen of alles werkt, conform onze metingen. Indien nodig kunnen we aansluitend met een thermografiecamera kijken, mits u geen bontje gebruikt.

Of er grand prix of in de basis gereden wordt, maakt hier weinig uit. We kijken ook niet naar merk of leverancier, maar louter of de basale voorwaarden er zijn, om progressie tot stand te laten komen in de samenwerking.

 

MERKNEUTRAAL

Omdat we al langere tijd zelf geen zadels meer verkopen, onderhouden we ook geen bijzondere banden met merkleveranciers.  Wel werken we intensief samen met een uiterst ervaren zadelhersteller. Bij iedere vorm van twijfel bekijken we de boom, het hart van het zadel.

Een zadelverkoper of -aanpasser hoeft bij ons nooit te vrezen, dat wij de pasvorm van "zijn of haar zadel" zo maar gaan afkraken, omdat we er achter de schermen op enige wijze baat bij zouden hebben een ander merk of leverancier te introduceren of niet weten hoe lastig het vak kan zijn.  We weten ook uit ervaring dat zelfs maximale aanpassingsmogelijkheden in zadels in werkelijkheid vaak kleiner zijn dan men veelal denkt en het ene combinatie veel makkelijker is, dan het andere.

 

TOT SLOT

De kernvraag is altijd of we bij problemen van het paard een rug terug naar het zadel moeten gaan brengen, het zadel meer naar de rug of op beide punten tegelijk gaan bijsturen. Dat verschil klinkt klein, maar is het is een groot verschil in de basiscondities van uw samenwerking.

 

ruggebruik Zadel controle en herstel
Inversed rotation spine zadelgebied Zadel controle en herstel
spin rechtshandig paard achter Zadel controle en herstel
thermonarijden Zadel controle en herstel
thermonarijden1 Zadel controle en herstel
thermosingel Zadel controle en herstel
Teveel close contact Zadel controle en herstel
Waarom bruggen? Zadel controle en herstel