Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

Zadelfunctie controle en herstel

 

ONDERSCHEIDEN OORZAAK EN GEVOLG

Als een paard onder het zadel niet fijn wil bewegen, of net iets minder fijn dan het paard zou moeten kunnen, kan dat natuurlijk veel verschillende redenen hebben. Dat kan een interne (in het lichaam) reden zijn of een externe reden (dagelijkse belasting) of een combinatie zijn. De oorzaak of oorzaken bepalen de beste volgorden bij een aanpak.


WAAROM WIL EEN PAARDENARTS MEER WETEN OVER ZADELS?

Als er klachten zijn en het rijden niet wil gaan vlotten, krijgen wij uiteindelijk vaak de rol om uit te zoeken of we dit weer op de rit kunnen krijgen. Nauwkeuriger met zadels omgaan speelt daarbij in praktijk soms een grote rol. Als zadels geen goede pasvorm hebben, verkeerd aangepast zijn of makementen bevatten, gaan paarden klachten ontwikkelen die kunnen lijken op lichamelijke problemen.

Al in 2007 bedachten we dat het daarom fijn zou zijn als wij bij het onderzoeken van klachtenpatronen, altijd direct iemand met een neutrale en professionele blik op zadels bij de hand zouden hebben. Echter, als zadel(aan)passer is men in praktijk niet zo maar ook gelijk een goede zadel(aan)passer.  Als dierenarts of therapeut ben je al helemaal niet zomaar een goede zadel(aan)passer, simpelweg omdat je dan te weinig met zadelaanpassingen gewerkt hebt. 

 

MSFC EN HEEL VEEL AANPASSINGEN

Al in 2008 ging Jacqueline Coster de MSFC opleiding (Master Saddle Fitting Consultant) doen. Nadat dit met succes was afgerond, was de eerste basiskennis in huis. Deze basis was niet voldoende om gelijk heel goed mee te kunnen sturen, maar wel was ze het onderwerp nog leuker gaan vinden. Daarom besloten we een veel intensiever leertraject in te gaan. Naast veel zadelcontroles op de praktijk werd ze gedurende 4 jaar dealer van de duurste en meest ver aanpasbare dressuurmerken. Dat is de beste praktijkleerschool, want we leerden zo wat er in praktijk nu allemaal bij de productie, het aanmeten en zeker ook bij het verder aanpassen van zadels goed, minder goed en fout kan gaan.

 

VEEL PAARDEN EN ZADEL ONDERZOEKEN

Het op grotere schaal gaan verkopen van zadels werd een tweede bedrijf en dat ging verder dan ons doel van de opzet. Zodoende zijn we met verkoop van zadels weer gestopt. Wel hielp het ons, ons doel te gaan bereiken: een goed oog te ontwikkelen en beter te sturen op resultaat, paarden beter in beweging krijgen.

Paarden en ruiters krijgen soms ongemerkt te maken met verkeerd zadel(aan)passen. Een paard kan op termijn problemen in de beweging of gedrag ontwikkelen, als het zadel steeds verkeerde druk geeft. Ook kunnen ruiters dan duidelijk moeilijker een stabiele, niet terugwerkende hand gaan ontwikkelen. 

Wat andersom zeker ook geldt, is dat al bij lichtere kreupelheids- of wervelkolomproblemen, er geleidelijk verandering in gebruik en vorm van de rug komt. Het zadel gaat dan sneller schuiven en hierop zadelaanpassingen doen, is niet de meest optimale weg.

Dan is het zaak aandacht te hebben voor het blijven zetten van de meest logische volgorden, omdat dit ruiters in praktijk veel onnodig tobben en geld kan besparen.

 

NEUTRALE EN VOLLEDIGE CONTROLE

Ben je klant bij ons en wil je een opinie over het functioneren van het zadel, dan kun je vragen om een zadelcontrole. Soms zullen we, afhankelijk van de klachtenbeeld dat je ons geeft, actief voorstellen dat je het gebruikte zadel en hoofdstel meeneemt bij een paardonderzoek, zodat je ook kunt voorrijden. We willen dan bij het paard het verschil tussen belaste en onbelaste beweging zien, want dat geeft ons veel extra beeld over de zoekrichting.

Zadelcontroles zijn we tot op heden altijd blijven doen, omdat we hiermee veel progressie neer zetten.  We zien regelmatig dat het paard wel prima gezond is, maar dat we wel in het zadel toch een oorzaak van het probleem vonden, terwijl het zadel al recent nagekeken was door een zadelpasser. Dat is niet zo vreemd, want we hebben inmiddels zoveel controles gedaan dat we de nodige addertjes onder het gras kennen.

De pasvorm gaan we zeer nauwkeurig controleren met behulp van onze spin, andere maatopnamen en testen tijdens het rijden en daarna als nog nodig kunnen we eventueel nog even snel met thermografiecamera kijken, mits je geen bontje gebruikt. Als we tijdens de testjes een sterk vermoeden ontwikkelen dat de boom een probleempje verstopt, kunnen we hem via rontgen bekijken of desnoods nog meer volledig bekijken door het zadel direct open en als handig, weer dicht maken.

Is er geen goede zadelservice bij het merk, maar aanpassing in de vulling wenselijk, dan kunnen we bij wolzadels en luchtzadels altijd verzorgen dat het zadel alsnog beter aangepast wordt.

PROBLEMEN VOOR HET PAARD OPLOSSEN

De skills van een ervaren kreupelheids arts, ervaren osteo en ervaren merkonafhankelijke zadel(aan)passer altijd direct bij elkaar op een terrein blijkt soms zeer handig, omdat het ons meer samenhang in beelden geeft. 

Wij verkopen al langere tijd zelf geen zadels meer en onderhouden we ook geen bijzondere banden met merkleveranciers.  Een zadelverkoper of -aanpasser hoeft bij ons zeker niet te vrezen, dat wij de pasvorm van "zijn of haar zadel" zomaar lukraak gaan afkraken, omdat we er achter de schermen op enige wijze baat bij zouden hebben een ander merk of leverancier te introduceren. We weten ook uit ervaring dat zelfs maximale aanpassingsmogelijkheden in zadels in werkelijkheid vaak kleiner zijn dan men veelal denkt en dat bij bepaalde type paarden het zeer lastig kan zijn een perfecte pasvorm te vinden.

DE TOEKOMST?

Steeds weer opnieuw, blijkt het bij ons nuttig zadels mee te nemen. Het wordt in de toekomst niet minder belangrijk steeds het werkelijke functioneren van zadels goed te blijven monitoren. Ze worden thans niet vormvaster gemaakt dan vroeger en aanpasbaarheid is een beperkt werkende oplossing. Een paard spreekt niet helder uit waar hij last van heeft en het is onzin een paard volledig te gaan onderzoeken, als in praktijk tijdens het rijden er een zadelis die tijdens het werk, die niet gaat doen wat hij doen moet.

Een goed passend zadels zorgt er voor dat paarden en ruiters beter bij elkaar kunnen komen! Zeker als paarden een normale rug hebben, gezond blijven en normaal in het voer staan, is het enorm jammer door zadels gezeur te gaan krijgen.

 

GENOEG ONOPVALLENDE VERSCHILLENDE SOORTEN ZADELPROBLEMEN

 Natuurlijk is je eigen zadelpasser er nooit bewust op uit om problemen te veroorzaken. Maar veel zadelproblemen "sluipen" er in en dat gebeurt meestal onverwacht.  Zo zagen wij  "echt gegarandeerd onbreekbare zittingen" waar dan toch een dikke scheur in zat, veel te flexibel geworden zittingen, regelmatig te veel maar soms ook echt veel te weinig wol of lekke luchtkussens in te weinig foam dus de boom werkt te veel in op het paard. We zagen niet alleen gebroken maar zeker ook verbogen bomen, zadels die niet alleen kleiner of groter geperst maar tijdens het persen compleet uit verband worden gedrukt. Daarnaast redelijk wat fabrieksfouten, kussens scheef aangenaaid enz. Zadels met verkeerde symetrie aanpassingen, een modeperiode met veel te brede siderails en kamers en veel gewiebel, na een langdurige periode bedolven te zijn met veel te smalle over de wervelkolom hangende kamers, zadels die tijdens het rijden in werkelijkheid op de wervelkolom zijn gaan zakken of juist te hoog blijven en instabiel zijn gaan liggen, zadels die tijdens het rijden de zijkant van de schoft indrukken, puntige keilkussens bij te kleine voorbomen, het "super close contact" zadel dat waarbij een stuk ijzer precies op de ribben van een paard drukt enz enz.

Op het moment dat het paard er echt problemen door krijgt, komt het bij een therapeut of arts. Wij kunnen alleen goed werk leveren, als we de oorzaak kunnen aan pakken.  

ROUTEPLANNER

Helaas komen we ook situaties tegen waarbij de zadelmaker al veel aanpaswerk heeft gedaan, maar het paard geen druk kan verdragen, omdat het lichaam in problemen is. Dat kan zeker ook een reden zijn dat het zadel anders gaat in werken!

Door in zijn geheel naar het paard, de ruiter en heel goed naar een zadel te kunnen kijken, krijgen we een goed totaalbeeld en dat geeft soms toch een snellere en meer effectieve route, dan wanneer we niet naar het geheel kunnen kijken.

Zadelpassen doen wij liever op de praktijk, omdat we hier de meest optimale werkomgeving hebben om alles goed te bekijken.

 

IEDER NIVEAU HEEFT EENZELFDE DOELSTELLING

We zien zowel dure als goedkope zadels uitstekend en minder goed functioneren. Je hoeft je niet opgelaten te voelen als je nog niet in het "Z of de Grand Prix" rijdt. Besef dat menig paard op hoger niveau ook nog behoorlijk wat krommer, minder gespierd, vetter of stijver is, dan we graag zou willen. Op alle niveau's is streven naar harmonie een fijn uitgangspunt.

Wat men vaak onderschat, is dat het ene paard staat het lichaam veel makkelijker in model dan bij het andere paard en de ene ruiter de andere niet is. Daarom is het niet slim per definitie voor het zadelmerk van je instructeur te kiezen.

RICHTING BEPALEN

De kernvraag is altijd of we een rug terug naar het zadel moeten gaan brengen, het zadel meer naar de rug of op beide punten tegelijk gaan bijsturen. Dat verschil klinkt klein, maar is het niet. Bij een onderzoek willen we het zadel kunnen zien functioneren op het werkende paard, onder de ruiter, in draf en galop. 

ruggebruik Zadelfunctie controle en herstel
Inversed rotation spine zadelgebied Zadelfunctie controle en herstel
spin rechtshandig paard achter Zadelfunctie controle en herstel
thermonarijden Zadelfunctie controle en herstel
thermonarijden1 Zadelfunctie controle en herstel
thermosingel Zadelfunctie controle en herstel
Teveel close contact Zadelfunctie controle en herstel
Waarom bruggen? Zadelfunctie controle en herstel